Ktl-icon-tai-lieu

đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi leviethung2610
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG BA
32. ● Cần có các nguyên công gia công chuẩn bị phôi vì những lý do sau
-Phôi được chế tạo ra có chất lượng bề mặt còn quá xấu so với yêu cầu: xù xì, rỗ nứt,chai
cứng
-Phôi có nhiều sai lệch so với yêu cầu của chi tiết: méo, ôvan, độ côn , cong …
-Đối với các loại phôi thanh, dễ bị cong vênh khi vận chuyển, phải nắn thẳng ,trước khi đưa
lên máy để gia công
● Việc gia công chuẩn bị bao gồm:
1.Làm sạch phôi
2. Nắn thẳng phôi
3. Gia công phá
4. Cắt đứt phôi
5. Gia công lỗ tâm
33. ● Các yêu cầu của lỗ tâm
-Lỗ tâm phải là mặt tựa vững chắc củachi tiết, diện tích tiếp xúc phải đủ, góc côn phải chính
xác, độ sâu lỗ tâm phảiđảm bảo.
-Lỗ tâm phải nhẳn bóng để chống mònvà giảm bớt biến dạng tiếp xúc, tăng
cường độ cứng vững.
-Hai lỗ tâm phải nằm trên một đường tâm để tránh tình trạng mũi dao tiếp xúc không đều
34. ● Các phương pháp gia công lỗ tâm:
-Trong sản xuất hàng loạt nhỏ, người ta có thể gia công các lỗ tâm trên máy thông thường như
máy tiện, máy khoan
-Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối, ta dùng những máy chuyên dùng để khoan tâm.
Trên các máy này, chi tiết được định tâm bằng khối V và có thể khoan cả hai đầu đồng thời.
Ngoài ra còn dùng loại máy liên hợp vừa phay mặt đầu vừa khoan tâm
35. ● Khả năng công nghệ :
-Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất, được thực hiện bằng sự phối hợp hai
chuyển động : chuyển động cắt chính và chuyển động quay tròn của chi tiết và chuyển động
chạy dao tiện. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên máy phay (gia công lỗ), máy khoan, máy doa
ngang, doa đứng.
+ gia công mặt trụ ngoài và trong.
+ gia công mặt đầu.
+ gia công các loại đầu
+ gia công các loại ren vít trong hoặc ngoài.
+ gia công mặt định hình
+ gia công rãnh ngoài và cắt đứt
+ gia công rãnh trong lỗ
+ gia công mặt côn ngoài và trong
36. ● Khả năng công nghệ của bào và xọc:
Bào và xọc là phương pháp gia công có tính vạn năng cao và có khả năng công nghệ cũng
khác nhau. Tuy nhiên, năng suất của chúng đều thấp vì những lí do sau đây:
+ Số lưỡi cắt tham gia cắt gọt ít;
+ Tốn nhiều thời gian cho hành trình chạy dao không;

+ Vận tốc cắt thấp vì thực hiện chuyển động thẳng khứ hồi với vận tốc lớn sẽ vô cùng khó
khăn do lực quán tính sẽ rất lớn khi đổi chiều chuyển động
+ Bào thường dùng để gia công mặt phẳng và các mặt định hình có đường sinh thẳng. Với
các rãnh hẹp và dài thì gia công trên máy bào có năng suất hơn phay
+ Còn xọc thì chủ yếu để gia công các mặt trong lỗ lớn như rãnh then trên bánh răng
● Để tăng năng suất khi bào người ta có thể ...
CHƯƠNG BA
32. Cần có các nguyên công gia công chuẩn bị phôi vì những lý do sau
-Phôi được chế tạo ra có chất lượng bề mặt còn quá xấu so với yêu cầu: xù xì, rỗ nứt,chai
cứng
-Phôi có nhiều sai lệch so với yêu cầu của chi tiết: méo, ôvan, độ côn , cong …
-Đối với các loại phôi thanh, dễ bị cong vênh khi vận chuyển, phải nắn thẳng ,trước khi đưa
lên máy để gia công
Việc gia công chuẩn bị bao gồm:
1.Làm sạch phôi
2. Nắn thẳng phôi
3. Gia công phá
4. Cắt đứt phôi
5. Gia công lỗ tâm
33. Các yêu cầu của lỗ tâm
-Lỗ tâm phải là mặt tựa vững chắc củachi tiết, diện tích tiếp xúc phải đủ, góc côn phải chính
xác, độ sâu lỗ tâm phảiđảm bảo.
-Lỗ tâm phải nhẳn bóng để chống mònvà giảm bớt biến dạng tiếp xúc, tăng
cường độ cứng vững.
-Hai lỗ tâm phải nằm trên một đường tâm để tránh tình trạng mũi dao tiếp xúc không đều
34. Các phương pháp gia công lỗ tâm:
-Trong sản xuất hàng loạt nhỏ, người ta có thể gia công các lỗ tâm trên máy thông thường như
máy tiện, máy khoan
-Trong sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối, ta dùng những máy chuyên dùng để khoan tâm.
Trên các máy này, chi tiết được định tâm bằng khối V và có thể khoan cả hai đầu đồng thời.
Ngoài ra còn dùng loại máy liên hợp vừa phay mặt đầu vừa khoan tâm
35. Khả năng công nghệ :
-Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất, được thực hiện bằng sự phối hợp hai
chuyển động : chuyển động cắt chính và chuyển động quay tròn của chi tiết và chuyển động
chạy dao tiện. Ngoài ra còn có thể thực hiện trên máy phay (gia công lỗ), máy khoan, máy doa
ngang, doa đứng.
+ gia công mặt trụ ngoài và trong.
+ gia công mặt đầu.
+ gia công các loại đầu
+ gia công các loại ren vít trong hoặc ngoài.
+ gia công mặt định hình
+ gia công rãnh ngoài và cắt đứt
+ gia công rãnh trong lỗ
+ gia công mặt côn ngoài và trong
36. Khả năng công nghệ của bào và xọc:
Bào và xọc là phương pháp gia công có tính vạn năng cao và có khả năng công nghệ cũng
khác nhau. Tuy nhiên, năng suất của chúng đều thấp vì những lí do sau đây:
+ Số lưỡi cắt tham gia cắt gọt ít;
+ Tốn nhiều thời gian cho hành trình chạy dao không;
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: leviethung2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 744