Ktl-icon-tai-lieu

đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi leviethung2610
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4 :
Chất lượng bề mặt chi tiết máy
49. Trình bày ảnh hưởng của độ nhấp nhô bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết
máy :
- Đối với tính chống mòn : Ảnh hưởng đến ma sát và mài mòn, áp suất sinh ra lớn vượt
qua giới hạn chảy có khi quá giới hạn bền của vật liệu. Sinh nén đàn hồi tại các điểm tiếp
xúc, biến dạng tiếp xúc. Biến dạng tiếp xúc đóng vai trò quan trọng đối với độ cứng vững
máy móc.
- Đối với độ bền mỏi : có ảnh hưởng lớn đến chi tiết chịu tải trọng chu kỳ đổi dấu vì các
đáy nhấp nhô có ứng suất tập trung với trị số rất lớn có khi vượt quá giới hạn mỏi của vật
liệu. Lúc đó tạo thành các vết nứt là nguồn gốc của phá hoại chi tiết.
- Đối với tính chống ăn mòn lớp bề mặt : Các chỗ lõm của bề mặt là nơi chưa các tạp
chất như axit muối … Sau khi ăn mòn bề mặt lại tạo thành các nhấp nhô mới và cứ thế
tiếp tục. Bề mặt càng nhẵn bóng thì càng ít bị ăn mòn, bán kính đáy lõm càng lớn thì mức
độ ăn mòn càng cao.
- Đối với độ chính xác và các mối lắp ghép: Độ chính xác của các mối lắp quyết định bởi
khe hở (hoặc độ dôi) lắp, mà khe hở lại quyết định phần lớn bởi độ nhẵn bóng các bề mặt
lắp ghép với nhau. Thực nghiệm cho thấy độ bền của mối lắp ghép có quan hệ trực tiếp
với độ bóng bề mặt lắp ghép. Tăng chiều cao nhấp nhô thì độ bền mối lắp ghép giảm.
50. Trình bày ảnh hưởng của độ biến cứng tới khả năng làm việc của chi tiết máy :
- Đối với tính chống mòn : Kim loại lớp bề mặt bị biến cứng thường nâng cao tính
chống mòn vì nó làm giảm tác động tương hổ giữa các phân tử và tác dụng tương hổ cơ
học ở chỗ tiếp xúc. Hiện tượng biến cứng bề mặt chi tiết máy còn hạn chế quá trình biến
dạng dẻo toàn phần của chi tiết máy, qua đó hạn chế hiện tượng chảy và hiện tượng mài
mòn của kim loại.
- Đối với độ bền mỏi của chi tiết máy: + Bề mặt bị biến cứng có thể làm tăng độ bền
mỏi từ 15% -20%
+ Chiều sâu và mức độ biến cứng của lớp
bề mặt đều có ảnh hưởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy, vì nó làm cho các vết nứt tế vi
phá hoại chi tiết rất khó sinh ra, nhất là khi bề mặt chi tiết có ứng suất dư nén
+Tuy vậy biến cứng lại có hại khi chi tiết làm việc
lâu ở nhiệt độ cao, vì nó thúc đẩy mạnh quá trình khuếch tán trong lớp bề mặt làm giảm
độ bền mỏi của chi tiết máy
- Đối với tính chống ăn mòn hóa học của lớp bề mặt chi tiết máy : + Biến dạng dẻo và
biến cứng lớp bề mặt có mức độ khác nhau tùy theo thành phần kim loại khác nhau.

+ Quá trình gia công
cơ xảy ra biến cứng bề mặt và thay đổi độ nhẵn bóng bề mặt làm thay đổi tính chống ăn
mòn hóa học của kim loại. Tốc đ...
Chương 4 :
Chất lượng bề mặt chi tiết máy
49. Trình bày ảnh hưởng của độ nhấp nhô bề mặt tới khả năng làm việc của chi tiết
máy :
- Đối với tính chống mòn : Ảnh hưởng đến ma sát và mài mòn, áp suất sinh ra lớn vượt
qua giới hạn chảy có khi quá giới hạn bền của vật liệu. Sinh nén đàn hồi tại các điểm tiếp
xúc, biến dạng tiếp xúc. Biến dạng tiếp xúc đóng vai trò quan trọng đối với độ cứng vững
máy móc.
- Đối với độ bền mỏi : có ảnh hưởng lớn đến chi tiết chịu tải trọng chu kỳ đổi dấu vì các
đáy nhấp nhô có ứng suất tập trung với trị số rất lớn có khi vượt quá giới hạn mỏi của vật
liệu. Lúc đó tạo thành các vết nứt là nguồn gốc của phá hoại chi tiết.
- Đối với tính chống ăn mòn lớp bề mặt : Các chỗ lõm của bề mặt là nơi chưa các tạp
chất như axit muối … Sau khi ăn mòn bề mặt lại tạo thành các nhấp nhô mới và cứ thế
tiếp tục. Bề mặt càng nhẵn bóng thì càng ít bị ăn mòn, bán kính đáy lõm càng lớn thì mức
độ ăn mòn càng cao.
- Đối với độ chính xác và các mối lắp ghép: Độ chính xác của các mối lắp quyết định bởi
khe hở (hoặc độ dôi) lắp, mà khe hở lại quyết định phần lớn bởi độ nhẵn bóng các bề mặt
lắp ghép với nhau. Thực nghiệm cho thấy độ bền của mối lắp ghép có quan hệ trực tiếp
với độ bóng bề mặt lắp ghép. Tăng chiều cao nhấp nhô thì độ bền mối lắp ghép giảm.
50. Trình bày ảnh hưởng của độ biến cứng tới khả năng làm việc của chi tiết máy :
- Đối với tính chống mòn : Kim loại lớp bề mặt bị biến cứng thường nâng cao tính
chống mòn vì nó làm giảm tác động tương hổ giữa các phân tử và tác dụng tương hổ cơ
học ở chỗ tiếp xúc. Hiện tượng biến cứng bề mặt chi tiết máy còn hạn chế quá trình biến
dạng dẻo toàn phần của chi tiết máy, qua đó hạn chế hiện tượng chảy và hiện tượng mài
mòn của kim loại.
- Đối với độ bền mỏi của chi tiết máy: + Bề mặt bị biến cứng có thể làm tăng độ bền
mỏi từ 15% -20% + Chiều sâu và mức độ biến cứng của lớp
bề mặt đều có ảnh hưởng đến độ bền mỏi của chi tiết máy, vì nó làm cho các vết nứt tế vi
phá hoại chi tiết rất khó sinh ra, nhất là khi bề mặt chi tiết có ứng suất dư nén
+Tuy vậy biến cứng lại có hại khi chi tiết làm việc
lâu ở nhiệt độ cao, vì nó thúc đẩy mạnh quá trình khuếch tán trong lớp bề mặt làm giảm
độ bền mỏi của chi tiết máy
- Đối với tính chống ăn mòn hóa học của lớp bề mặt chi tiết máy : + Biến dạng dẻo và
biến cứng lớp bề mặt có mức độ khác nhau tùy theo thành phần kim loại khác nhau.
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy - Người đăng: leviethung2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương cơ sở công nghệ chế tạo máy 9 10 342