Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cung cấp điện

Được đăng lên bởi Toan Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ CUNG CẤP
ĐIỆN
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chất lượng điện, độ tin cậy, sự thuận tiện
trong vận hành, độ bền vững của công trình, khối lượng sửa chữa định kỳ và đại
tu, mức độ tự động hóa và an toàn.
- Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản: Vốn đầu tư ban đầu và chi phí vận hành
hàng năm.
Ngoài ra còn xét thêm: Đường nối phát triển kinh tế nói chung và phát triển
công nghiệp, tốc độ và quy mô phát triển, tổng số vốn mà nhà nước có thể đầu
tư, tình hình cung cấp vật tư và thiết bị, trình độ thi công và vận hành, chính trị,
quốc phòng.
1.1. Mục đích, yêu cầu
Mục đích: Chọn được phương án tốt nhất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lại
hợp lý về mặt kinh tế.
Yêu cầu: Các phương án phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản sau đó
tiến hành so sánh về kinh tế.
1.2. Phương pháp tính toán so sánh kinh tế - kỹ thuật
Cần phải so sánh 2 mặt sau:
- Vốn đầu tư K: Bao gồm vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp,
trạm điều khiển…
- Chi phí vận hành hằng năm YA : Bao gồm khấu hao, tu sửa, bảo quản, thay thế
thiết bị, trả lương cho người vận hành và phí tổn về tổn thất điện năng.
Thường tồn tại mẫu thuẫn sau: một phương án có K lớn thường lại có YA
nhỏ và ngược lại. Vì vậy phương án tối ưu phải là phương án có chi phí tính
toán hàng năm Z bé nhất.
Z  (ahv  atc ) K  YA , đồng/năm
ahv - hệ số vận hành (đường dây trên không ahv  0, 04 ; với đường dây cáp

và trạm biến áp ahv  0,1 )
1

atc - hệ số thu hồi vốn tiêu chuẩn
atc  1/ Ttc , Ttc thời gian thu hồi vốn

Tùy theo từng nước, từng giai đoạn phát triển kinh tế mà có thể lấy Ttc lớn
hay bé.Nếu vốn ít thời gian này nên chọn ngắn để thu hồi vốn nhanh. Tiêu chuẩn
của nga hiện nay là 8 năm, còn ở nước ta thời gian này nên chọn ngắn hơn.
Như vậy, phương pháp tính theo thời hạn thu hồi vốn đầu tư là so sánh sự
khác nhau về vốn đầu tư  K 2  K1  với sự tiết kiệm về phí tổn vận hành hàng
năm (Y1  Y2 ) . Biểu thức:
T

K 2  K1
Y1  Y2

Trong đó: K1, Y1 là vốn đầu tư và phí tổn vận hành của phương án 1
K2, Y2 là vốn đầu tư và phí tổn vận hành của phương án 2
Thời gian thu hồi vốn đầu tư T (tính hàng năm) được so sánh với Ttc
- Nếu T = Ttc thì phương án về mặt kinh tế có giá trị như nhau
- Nếu T < Ttc thì phương án thứ 2 là phương án có vốn đầu tư lớn và phí
tổn vận hành nhỏ được coi là phương án kinh tế hơn (vì rằng việc giảm được chi
phí vận hành hàng năm và chỉ cần sau T năm bé hơn Ttc đã hoàn được đủ phần
vốn bỏ thêm gia lúc đầu).
- Nếu T > Ttc thì phương án thứ 2 l...
Chương 1
TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ CUNG CẤP
ĐIỆN
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chất lượng điện, độ tin cậy, sự thuận tiện
trong vận hành, độ bền vững của công trình, khối lượng sửa chữa định kỳ đại
tu, mức độ tự động hóa và an toàn.
- Các chỉ tiêu kinh tế bản: Vốn đầu ban đầu chi phí vận hành
hàng năm.
Ngoài ra còn xét thêm: Đường nối phát triển kinh tế nói chung phát triển
công nghiệp, tốc độ quy phát triển, tổng số vốn nhà nước thể đầu
tư, tình hình cung cấp vật thiết bị, trình độ thi công vận hành, chính trị,
quốc phòng.
1.1. Mục đích, yêu cầu
Mục đích: Chọn được phương án tốt nhất để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lại
hợp lý về mặt kinh tế.
Yêu cầu: Các phương án phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản sau đó
tiến hành so sánh về kinh tế.
1.2. Phương pháp tính toán so sánh kinh tế - kỹ thuật
Cần phải so sánh 2 mặt sau:
- Vốn đầu tư K: Bao gồm vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp,
trạm điều khiển…
- Chi phí vận hành hằng năm
A
Y
: Bao gồm khấu hao, tu sửa, bảo quản, thay thế
thiết bị, trả lương cho người vận hành và phí tổn về tổn thất điện năng.
Thường tồn tại mẫu thuẫn sau: một phương án có K lớn thường lại có
A
Y
nhỏ và ngược lại. Vì vậy phương án tối ưu phải là phương án có chi phí tính
toán hàng năm Z bé nhất.
( )
hv tc A
Z a a K Y
, đồng/năm
hv
a
- hệ số vận hành (đường dây trên không
0,04
hv
a
; với đường dây cáp
và trạm biến áp
0,1
hv
a
)
1
Đề cương cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cung cấp điện - Người đăng: Toan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đề cương cung cấp điện 9 10 135