Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương cuối kỳ môn chi tiết máy

Được đăng lên bởi Trần Đệt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Quốc gia Tp.HCM
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Cơ khí
Bộ môn THIẾT KẾ MÁY

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ
Môn thi : CHI TIẾT MÁY
Ngày thi: 05-01-2013
Thời gian làm bài: 105 phút
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu

Bài 1: (2 điểm)
Bộ truyền đai dẹt truyền công suất P1  4 kW , số vòng quay bánh dẫn n1  1250 vòng/phút,
đường kính bánh dẫn d1  180 mm , khoảng cách trục a  700 mm . Hệ số ma sát giữa dây đai và
bánh đai f  0,2 . Lực căng đai ban đầu F0  800 N . Bỏ qua lực căng phụ do lực ly tâm gây ra.
Hãy xác định:
a. Vận tốc vòng v1 và lực vòng có ích Ft trên bánh dẫn. (0,5đ)
b. Lực trên nhánh căng F1 và lực trên nhánh chùng F2 . (0,5đ)
c. Tỉ số truyền lớn nhất để không xảy ra hiện tượng trượt trơn. (1đ)
Bài 2: (3 điểm)
Trục trung gian của hệ thống truyền động truyền moment xoắn T  420000 Nmm . Lực tác
dụng lên các bánh răng như Hình bài 2. Bánh răng trụ răng nghiêng 1 (góc nghiêng răng
1  160 ) là bánh bị dẫn của cặp cấp nhanh. Bánh răng trụ răng thẳng 2 là bánh dẫn của cặp cấp
chậm. Góc ăn khớp của bánh răng tiêu chuẩn   200 . Trục được chế tạo từ thép có ứng suất
uốn cho phép  F   50MPa . Hãy xác định:
a. Giá trị các lực Ft1 , Fr1 , Fa1 , Ft 2 , Fr2 . (0,5đ)
b. Phản lực tại các gối đỡ RAx , RAy , RCx , RCy . (1,25đ)
c. Vẽ các biểu đồ moment uốn và moment xoắn M x , M y , T (ghi giá trị lên biểu đồ). (0,75đ)
d. Đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm. (0,5đ)

120

100

80

Fr

1

Fa

1

2

Ft
A

B

C

1

d 2  120

d1  240

1

D

Ft

2

Fr

2

Hình bài 2
(xem tiếp trang sau)
1

Bài 3: (2,5 điểm)
Ổ bi đỡ 1 dãy chịu lực hướng tâm Fr  7500 N và lực dọc trục Fa  1015 N . Số vòng quay
của trục n  400 vòng/phút. Ổ làm việc 2 năm, một năm làm 250 ngày, một ngày làm 2 ca, một
ca làm 8 giờ. Các hệ số xét đến ảnh hưởng của đặc tính tải trọng và nhiệt độ đến tuổi thọ của ổ
K  1 , K t  1 . Khả năng tải động và ký hiệu của các cỡ ổ bi đỡ có đường kính trong d  50 mm
cho trong bảng sau.
Ký hiệu ổ lăn
C (kN)
C0 (kN)

110
16,5

210
27,5

310
48,5

410
68,5

13,4

20,2

36,3

53

Hãy tính:
a. Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay L. (0,5đ)
b. Tải trọng tương đương của ổ Q (kN). (0,75đ)
c. Hệ số khả năng tải động của ổ Cđ (kN). Chọn ổ tiêu chuẩn trong bảng trên để đủ bền.(0,75đ)
d. Tuổi thọ Lh của ổ vừa chọn ở câu c. (0,5đ)
Bài 4: (2,5 điểm)
Bảng chỉ dẫn đường đi gồm một trụ đứng và một trụ ngang được ghép với nhau bằng mối
ghép 4 bulông như Hình bài 4. Trọng lượng của trụ ngang và bảng chỉ dẫn được qui đổi thành
lực F  1200 N . Ứng suất kéo cho p...
1
Đại học Quốc gia Tp.HCM
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Cơ khí
Bộ môn THIẾT KẾ MÁY
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ
Môn thi : CHI TIẾT MÁY
Ngày thi: 05-01-2013
Thời gian làm bài: 105 phút
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu
Bài 1: (2 điểm)
Bộ truyền đai dẹt truyền công suất
kWP 4
1
, svòng quay bánh dẫn
1250
1
n
vòng/phút,
đường kính bánh dẫn
mmd 180
1
, khoảng cách trục
. Hệ số ma sát giữa dây đai
bánh đai
2,0f
. Lực căng đai ban đầu
NF 800
0
. Bỏ qua lực căng phụ do lực ly tâm gây ra.
Hãy xác định:
a. Vận tốc vòng
1
v
và lực vòng có ích
t
F
trên bánh dẫn. (0,5đ)
b. Lực trên nhánh căng
1
F
và lực trên nhánh chùng
2
F
. (0,5đ)
c. Tỉ số truyền lớn nhất để không xảy ra hiện tượng trượt trơn. (1đ)
Bài 2: (3 điểm)
Trục trung gian của hệ thống truyền động truyền moment xoắn
NmmT 420000
. Lực tác
dụng lên các bánh răng như Hình bài 2. Bánh răng trụ răng nghiêng 1 (góc nghiêng răng
0
1
16
) là bánh bị dẫn của cp cấp nhanh. Bánh răng trụ răng thẳng 2 nh dẫn của cặp cp
chậm. Góc ăn khớp của bánh răng tiêu chuẩn
0
20
. Trục được chế tạo từ thép ứng suất
uốn cho phép
MPa
F
50
. Hãy xác định:
a. Giá trị các lực
22111
,,,,
rtart
FFFFF
. (0,5đ)
b. Phản lực tại các gối đỡ
CyCxAyAx
RRRR ,,,
. (1,25đ)
c. Vẽ các biểu đồ moment uốn và moment xoắn
TMM
yx
,,
(ghi giá trị lên biểu đồ). (0,75đ)
d. Đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm. (0,5đ)
100
120 80
1
2
A CB D
240
1
d
120
2
d
1
r
F
1
a
F
1
t
F
2
r
F
2
t
F
Hình bài 2
(xem tiếp trang sau)
Đề cương cuối kỳ môn chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương cuối kỳ môn chi tiết máy - Người đăng: Trần Đệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề cương cuối kỳ môn chi tiết máy 9 10 319