Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi hoangthitan9393
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - CNTT
---------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC
Họ và tên sinh viên: HOÀNG THỊ TÀN
Lớp:35 ĐH Điện
Ngành đào tạo: cung cấp điện

Khoá: 35
Hệ đào tạo: Đại học

1/ Tên đồ án/khoá luận tốt nghiệp
Tính toán thiết kế cấp điện cho một khu chung cư gồm 7 đơn nguyên
2/ Lý do chọn đề tài
Do trong quá trình học tập dựa vào những kiến thức mình nắm bắt được em cảm
thấy khả năng mình phù hợp với đề tài cung cấp điện nên em chọn đề tài thiết kế
cấp điện cho chung cư. Làm đề tài sẽ giúp em nắm vững những kiến thức về
chuyên ngành mình học và ứng dụng được vào thực tế
3/ Nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu
Lời nói đầu
Chương/Phần 1: TỔNG QUAN.
1. Giới thiệu sơ lược về cung cấp điện.
2.Giới thiệu đề tài
3.Các bước thiết kế cung cấp điện.

Chương/Phần 2: LÝ THUYẾT LIÊN QUAN CẦN THIẾT.
2.1Xác định phụ tải điện.

A Các đại lượng và hệ số tính toán thường gặp.
B Các phương pháp tính phụ tải điện.
2.2Lựa chọn phương án cung cấp điện.
A.Có hai dạng sơ đồ nối dây cơ bản.
B.Các phương pháp lựa chọn dây dẫn và cáp.
C.Kết cấu của mạng điện.
2.3Trạm biến áp.

2.4 Lựa chọn các thiết bị điện trong hệ thống cung cấp điện.
2.5Nối đất và chống sét.
2.6Bù công suất phản kháng.

Chương/Phần 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT CUNG CẤP ĐIỆN CHO CHUNG CƯ
3.1Các số liệu ban đầu.
3.2Xác định phụ tải tính toán cho khu chung cư
1.Phụ tải sinh hoạt
2.Phụ tải động lực
3.Phụ tải chiếu sáng

3.3 Phương án cung cấp điện.
1. Chọn vị trí đặt máy biến áp
2.chọn sơ đồ cung cấp điện
3.chọn số lượng và công suất máy biến áp
4.Chọn tiết diện dây dẫn và cáp

3.4.Chọn thiết bị điện của sơ đồ cung cấp điện
1. Tính toán ngắn mạch
2.Chọn thiết bị của trạm biến áp
3. Chọn thiết bị của tủ phân phối ( thiết bị điều khiển ,đolường…)
4.Chọn thiết bị của mạng điện căn hộ

a. Tính toán nối đất
b. Tính toán chống sét

Chương/Phần 4: BẢN VẼ
1
2
3
4

Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cung cấp điện
Bản vẽ nguyên lý chiếu sáng chung
Bản vẽ mặt bằng chiếu sáng cho một tầng nhà NO6-3
Bản vẽ mặt bằng chiếu sáng cho nhà xe và tầng 1 (dịch vụ) nhà NO6-3

Kết luận và kiến nghị
4/ Tài liệu, dữ liệu tham khảo dự kiến

 Giáo trình thiết kế cấp điện của Vũ Văn Tẩm – Ngô Hồng Quang/ nhà xuất bản giáo dục



Việt Nam.
Cung cấp điện của Nguyễn Xuân Phú – Nguyễn Công Hiền – Nguyễn Bội Khuê/ nhà
xuất bản khoa học và kỹ thuật.
Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công ghiệp và...
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - CNTT
---------------------------------
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC
Họ và tên sinh viên: HOÀNG THỊ TÀN
Lớp:35 ĐH Điện Khoá: 35
Ngành đào tạo: cung cấp điện Hệ đào tạo: Đại học
1/ Tên đồ án/khoá luận tốt nghiệp
Tính toán thiết kế cấp điện cho một khu chung cư gồm 7 đơn nguyên
2/ Lý do chọn đề tài
Do trong quá trình học tập dựa vào những kiến thức mình nắm bắt được em cảm
thấy khả năng mình phù hợp với đề tài cung cấp điện nên em chọn đề tài thiết kế
cấp điện cho chung . Làm đề tài sẽ giúp em nắm vững những kiến thức về
chuyên ngành mình học và ứng dụng được vào thực tế
3/ Nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu
Lời nói đầu
Chương/Phần 1: TỔNG QUAN.
1. Giới thiệu sơ lược về cung cấp điện.
2.Giới thiệu đề tài
3.Các bước thiết kế cung cấp điện.
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - Người đăng: hoangthitan9393
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 9 10 333