Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hạ tầng kỹ thuật đô thị

Được đăng lên bởi Biết Tuốt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1 Trình bày khái niệm , vai trò và các biện pháp kỹ thuật chủ yếu của công tác chuẩn bị kỹ thuật cho
khu đất xây dựng đô thị
Khái niệm :những biện pháp kỹ thuật sử dụng để cải tạo điều kiện tự nhiên phục vụ mục đích quy hoạch , xây
dựng đô thị
Vai trò :
Đảm bảo an toàn cho hoạt động của đô thị
Tăng giá trị thẩm mỹ kiến trúc
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sỏ hạ tầng và công trình
Mang lại hiệu quả kinh tế cao, việc khai thác sử dụng quỹ đất
Các biện pháp :
-Đánh giá và lựa chọn đất xây dựng:đánh giá mức độ tuận lợi cho xây dựng của khu đất theo dktn ( khí hậu , đh
,thủy văn , đại chất thủy văn ,địa chất công trình)
-Quy hoạch chiều cao: thiết kế cao độ nền xây dựng của các công trình và bộ phận đất đai của đô thị ( đi bọ , công
viên , đất đường ..)
-Thoát nước mặt:tổ chứ thoát nước chảy trên bề mặt khu đất xây dựng bao gồm nước mưa , nước tưới cây , tưới
rửa đường , nước do tuyết tan (trong đó nước mưa là chủ yếu )
-Hạ mực nước ngầm: làm khô khu đất xd nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới dk thi công ,đk sử dụng của công trình
-Bảo vệ khu đất xây dựng khỏi bị ngập lụt: đảm bảo an toàn cho đô thị trước sự đe dọa của các hiện tượng tự nhiên
như lũ , ngập úp , nước dâng
-Gia cố bờ sông , bờ hồ và các mái dốc , các sân bãi:bảo đảm các yêu cầu an toàn ổn định và mỹ quan cho đô thị
-Những biện pháp chuẩn bị đặc biệt khác : phòng và chống các hiện tượng đất trượt , mương xói, hốc , ngầm ,
dòng bùn đá , động đất .
*Tùy theo tính chất và đặc trưng riêng mà chia làm 2 nhóm:
-Nhứng biện pháo chuẩn bị lỹ thuật chung : mang tính chất bắt buộc phải tiến hành đồng thòi trên tất cả các khu
đất bao gồm quy hoạch chiều cao và thoát nước mặt
-Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt bao gồm tất cả ác biện pháp kỹ thuật còn lại , tùy theo mức độ phức
tạp khác nhau của từng khu đất mà tiến hành những biện pháp khác nhau
Câu 2 trình bày khái niệm , các nguyên tắc và các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao
Khái niệm : quy hoạch chiều cao khu đất xây dựng đô thị là nghiên cứu giải quyết chiều cao nền xây dựng của
các công trình , các bộ phận đất đai thành phố hợp lý nhất để thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật và cảnh quan kiến
trúc
Các nguyên tắc
Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên , sử dụng đến mức tối đa những mặt tối của đktn , tận dụng hình dáng sẵn có ,
giữ lại những vùng cây xanh và các lớp đất nhàm mang lại hiệu quả cao về kiến trúc cảnh quan và kinh tế . trong
thực tế , việc san lấp tạo mặt bằng
Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên
Đảm bảo cân bằng đào đắp
...
Câu 1 Trình bày khái niệm , vai trò và các biện pháp kỹ thuật chủ yếu của công tác chuẩn bị kỹ thuật cho
khu đất xây dựng đô thị
Khái niệm :những biện pháp kỹ thuật sử dụng để cải tạo điều kiện tự nhiên phục vụ mục đích quy hoạch , xây
dựng đô thị
Vai trò :
Đảm bảo an toàn cho hoạt động của đô thị
Tăng giá trị thẩm mỹ kiến trúc
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cơ sỏ hạ tầng và công trình
Mang lại hiệu quả kinh tế cao, việc khai thác sử dụng quỹ đất
Các biện pháp :
-Đánh giá và lựa chọn đất xây dựng:đánh giá mức độ tuận lợi cho xây dựng của khu đất theo dktn ( khí hậu , đh
,thủy văn , đại chất thủy văn ,địa chất công trình)
-Quy hoạch chiều cao: thiết kế cao độ nền xây dựng của các công trình và bộ phận đất đai của đô thị ( đi bọ , công
viên , đất đường ..)
-Thoát nước mặt:tổ chứ thoát nước chảy trên bề mặt khu đất xây dựng bao gồm nước mưa , nước tưới cây , tưới
rửa đường , nước do tuyết tan (trong đó nước mưa là chủ yếu )
-Hạ mực nước ngầm: làm khô khu đất xd nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới dk thi công ,đk sử dụng của công trình
-Bảo vệ khu đất xây dựng khỏi bị ngập lụt: đảm bảo an toàn cho đô thị trước sự đe dọa của các hiện tượng tự nhiên
như lũ , ngập úp , nước dâng
-Gia cố bờ sông , bờ hồ và các mái dốc , các sân bãi:bảo đảm các yêu cầu an toàn ổn định và mỹ quan cho đô thị
-Những biện pháp chuẩn bị đặc biệt khác : phòng và chống các hiện tượng đất trượt , mương xói, hốc , ngầm ,
dòng bùn đá , động đất .
*Tùy theo tính chất và đặc trưng riêng mà chia làm 2 nhóm:
-Nhứng biện pháo chuẩn bị lỹ thuật chung : mang tính chất bắt buộc phải tiến hành đồng thòi trên tất cả các khu
đất bao gồm quy hoạch chiều cao và thoát nước mặt
-Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt bao gồm tất cả ác biện pháp kỹ thuật còn lại , tùy theo mức độ phức
tạp khác nhau của từng khu đất mà tiến hành những biện pháp khác nhau
Câu 2 trình bày khái niệm , các nguyên tắc và các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao
Khái niệm : quy hoạch chiều cao khu đất xây dựng đô thị là nghiên cứu giải quyết chiều cao nền xây dựng của
các công trình , các bộ phận đất đai thành phố hợp lý nhất để thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật và cảnh quan kiến
trúc
Các nguyên tắc
Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên , sử dụng đến mức tối đa những mặt tối của đktn , tận dụng hình dáng sẵn có ,
giữ lại những vùng cây xanh và các lớp đất nhàm mang lại hiệu quả cao về kiến trúc cảnh quan và kinh tế . trong
thực tế , việc san lấp tạo mặt bằng
Triệt để lợi dụng địa hình tự nhiên
Đảm bảo cân bằng đào đắp
Tạo sự liên hệ chặt chẽ về độ cao giữa các bộ phận của đô thị để làm nổi bật ý đồ kiến trúc cảnh quan mỗi trường
Tiến hành theo từng giai đoạn , giai đoạn sau tuân thủ chỉ đạo của giai đoạn trước .
*thông thường khi thiết kế chiều cao
Quảng trường , công trình công cộng ở cấp cao hơn so với khu vực xung quanh
Vườn hoa công viên có thể thấp hơn vùng lân cận
Cao độ đường giao thong nên thấp hơn các công trình kế bên để thuận tiện cho thoát nước
Các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao
Phương pháp mặt cắt : áp dụng với các khu đất có địa hình phức tạp , các khu đất nghiên cứu có chiều dài lớn
chạy thành dải ( đường oto đường sắt ,tuyến đê , kênh mương…) thường dung trong thiết kế cơ sở và theiets kế
kỹ thuật .
Phương pháp đường đồng mức : áp dụng cho các khu đất có diện tích rộng như khu nhà ở , khu công nghiệp hoặc
các bộ phận của đường phố , quảng trường
Đề cương hạ tầng kỹ thuật đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương hạ tầng kỹ thuật đô thị - Người đăng: Biết Tuốt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương hạ tầng kỹ thuật đô thị 9 10 358