Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương hệ đại học truyền động khí nén khoa cơ khí

Được đăng lên bởi Việt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Câu 1: Phân tích ưu nhược điểm và phân loại truyền động thủy lực.
Câu 2: Phân tích cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động thủy
tĩnh.

Câu 3: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm piston rôto hướng trục.
Câu 4: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm piston rôto hướng kính.
Câu 5: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm cánh gạt đơn.
Câu 6: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm cánh gạt kép.
Câu 7: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bánh răng ăn khớp ngoài.
Câu 8: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bánh răng ăn khớp trong.
Câu 9: Phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điều chỉnh hai cấp áp suất.
Câu 10: Phân tích cấu trúc cơ bản của hệ thống truyền động khí nén, cho ví dụ.
Câu 11: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 3/2 điều khiển hướng.
Câu 12: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 3/2 thường đóng.
Câu 13: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 3/2 thường mở.
Câu 14: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 4/2 vận hành bằng điều khiển.
Câu 15: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 3/2 điều khiển hướng cho như hình vẽ?

Câu 16: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của các phần tử trong hệ thống
sau:

Câu 17: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của các phần tử trong hệ
thống sau:
7

6

5

4

8

A

B

P

T

3

2

1

Câu 18: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của các phần tử trong hệ
thống sau: (Câu này có van số 5 vị trí bên trên hướng mũi tên bị sai)

Câu 19: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của các phần tử trong hệ
thống sau:
7

5

6

4

A1

B1

A2

B2

P1

T1

P2

T2

8

3
2

1

Câu 20: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và vai trò của các phần tử trong hệ
thống sau:
7

5

6

4

A1

B1

A2

B2

P1

T1

P2

T2

8

3
2

1

...
ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Câu 1: Phân tích ưu nhược điểm và phân loại truyền động thủy lực.
Câu 2: Phân tích cấu trúc bản nguyên hoạt động của hthống truyền động thủy
tĩnh.
Câu 3: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm piston rôto hướng trục.
Câu 4: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm piston rôto hướng kính.
Câu 5: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm cánh gạt đơn.
Câu 6: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm cánh gạt kép.
Câu 7: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bánh răng ăn khớp ngoài.
Câu 8: Phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm bánh răng ăn khớp trong.
Câu 9: Phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc của van điều chỉnh hai cấp áp suất.
Câu 10: Phân tích cấu trúc cơ bản của hệ thống truyền động khí nén, cho ví dụ.
Câu 11: Phân tích cấu tạo, nguyên làm việc của van phân phối k nén Xôlênôit một
chiều 3/2 điều khiển hướng.
Câu 12: Phân tích cấu tạo, nguyênm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 3/2 thường đóng.
Câu 13: Phân tích cấu tạo, nguyên làm việc của van phân phối k nén Xôlênôit một
chiều 3/2 thường mở.
Câu 14: Phân tích cấu tạo, nguyên làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 4/2 vận hành bằng điều khiển.
Câu 15: Phân tích cấu tạo, nguyên làm việc của van phân phối khí nén Xôlênôit một
chiều 3/2 điều khiển hướng cho như hình vẽ?
Đề cương hệ đại học truyền động khí nén khoa cơ khí - Trang 2
Đề cương hệ đại học truyền động khí nén khoa cơ khí - Người đăng: Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương hệ đại học truyền động khí nén khoa cơ khí 9 10 934