Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Tàn Phai
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN-KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

   

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT
NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY
SẢN BẰNG MÔ HÌNH SINH HỌC HIẾU KHÍ FBR SỬ
DỤNG GIÁ THỂ DÍNH BÁM DẠNG SỢI NHỰA TỔNG
HỢP CỐ ĐỊNH

GVHD:
SVTH :
MSSV :
KHÓA:

VŨ ĐÌNH KHANG
PHAN THANH TÀI
10041891
2010 - 2014

TP.HCM, 02/2014

ĐỀ CƯƠNG LUÂN VĂN TỐT NGHIỆP

1. CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ
Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam có vùng đặc quyền kinh tế trên
biển rộng hơn 1 triệu km 2. Việt Nam cũng có vùng mặt nước nội địa lớn hơn 1,4
triệu ha nhờ hệ thống sông ngòi, đầm phá dày đặt: 12 đầm phá và các eo vịnh, 112
cửa sông lạch, hàng ngàn đảo lớn nhỏ ven biển. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
thuận lợi giúp Việt Nam có nhiều thế mạnh nổi trội để phát triển ngành công nghiệp
thủy sản.
Trong năm 2012, xuất khẩu ngành thủy sản chiếm tỷ trọng 5.3% trong tổng kim
ngạch xuất khẩu tất cả các mặt hàng của cả nước và đứng thứ 6 trong 10 ngành
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tốc độ xuất khẩu thủy sản tăng mạnh theo
các năm, từ 2006 kim ngạch xuất khẩu là 3.36 tỷ USD, đến năm 2012 đã đạt 6.09 tỷ
USD.
Chính vì vậy, từ lâu Việt Nam đã trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản
hàng đầu khu vực, cùng với Indonesia và Thái Lan. Hoa kỳ, Liên minh châu Âu
(EU), Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 đối tác lớn nhất nhập khẩu và tiêu thụ hàng thủy
sản xuất sứ từ Việt Nam. Tính chung, tổng kim ngạch hàng thủy sản xuất sang 4 thị
trường này đạt 3.89 tỷ USD, chiếm tới 64% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy
sản của cả nước. Do đó, xuất khẩu thủy sản trở thành một trong những lĩnh vực
quan trọng của nền kinh tế. (Nguồn: tổng cục hải quan)

1.1.

Với phương tiện đánh bắt ngày một đổi mới, hiện đại, năng lực tàu thuyền khai thác
hải sản đã phát triển nhanh, quy mô đánh mở rộng và nhu cầu các mặt hàng về lĩnh
vực thủy sản không ngừng gia tăng. Trước tình hình đó, việc xuất hiện các cơ sở
sản xuất chế biến thủy sản mọc lên ngày càng nhiều cũng là điều tất yếu. Không
những ở các khu vực có ngư trường lớn mà có ở cả các vùng lân cận, các khu dân
cư, đô thị.
Không thể thừa nhận nhiều yếu tố tích cực mà mô hình sản xuất này đem lại đã góp
phần giải quyết công ăn, việc làm cho cộng đồng, đảm bảo lương thực, thực phẩm
đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những vấn
đề môi trường đáng quan tâm mà hoạt động này tác động đến đó là vấn đề ô nhiễm
nguồn nước. với đặc tính dòng thải giàu hữu cơ, nhiều ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH
VIỆN-KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT
NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY
SẢN BẰNG MÔ HÌNH SINH HỌC HIẾU KHÍ FBR SỬ
DỤNG GIÁ THỂ DÍNH BÁM DẠNG SỢI NHỰA TỔNG
HỢP CỐ ĐỊNH
GVHD: VŨ ĐÌNH KHANG
SVTH : PHAN THANH TÀI
MSSV : 10041891
KHÓA: 2010 - 2014
TP.HCM, 02/2014
Đề cương luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luận văn tốt nghiệp - Người đăng: Tàn Phai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề cương luận văn tốt nghiệp 9 10 407