Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học : Xây dựng cầu 2015

Được đăng lên bởi duy53c4
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN HỌC –
XÂY DỰNG CẦU 2015
THỜI GIAN THI : 90’

2015

Câu 1: Trình bày các phương pháp định vị cầu nhỏ, cầu trung và cầu lớn. Nội dung của
các phương pháp này có gì khác nhau?
Câu 2: Khi nào thì sử dụng phương pháp đo trực tiếp? Khi nào sử dụng phương pháp đo
gián tiếp? Có cần sử dụng đồng thời cả hai phương pháp trên để định vị cho một cầu
không? Tại sao?
Câu 3: Trình bày cách đo chiều dài cầu và định vịtim mố trụ cầu khi cầu xiên hoặc cầu
nằm trên đường cong.
Câu 4: Các phương pháp thi công kết cấu nhịp cầu BTCT và BTCT dự ứng lực đổ tại
chỗ? Ưu nhược điểm của mỗi phương pháp?
Câu 5: Nêu các loại vòng vây cọc được áp dụng trong thi công hố móng, ưu nhược điểm
của từng lại vòng vây cọc và phạm vi sử dụng?
Câu 6: Các phương pháp thi công kết cấu nhịp cầu BTCT và BTCT dự ứng lực lắp ghép
và bán lắp ghép? Ưu nhược điểm của mỗi phương pháp?
Câu 7: Các phương pháp thi công móng trong điều kiện ngập nước? Ưu nhược điểm của
mỗi phương pháp?
Câu 8: Trình tự thi công kết cấu nhịp cầu BTCT theo phương pháp đúc hẫng cân bằng?
Khối K0, đốt hợp long, đoạn đúc trên đà giáo cố định là gì?
Câu 9: Nêu các loại cọc BTCT trong xây dựng cầu, cấu tạo của từng loại cọc BTCT?
Trình tự thi công cọc BTCT đúc sẵn?
Câu 10: Trình tự thi công kết cấu nhịp cầu BTCT dự ứng lực lắp ghép và bán lắp ghép,
sử dụng giá long môn? Trình bày về công tác chế tạo kết cấu BTCT dự ứng lực?
Câu 11: Trình bày phương pháp xây dựng kết cấu nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
theo công nghệ đúc đẩy và lắp đẩy.
Câu 12: Hãy nêu các biện pháp thi công cọc khoan nhồi. Nêu trình tự các bước thi công
cọc khoan nhồi bằng phương pháp ướt.
Câu 13: Trình bày phương pháp xây dựng kết cấu nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
theo công nghệ đúc trên đà giáo di động, nêu sự khác biệt giữa hai phương pháp MSS và
MMS?
Câu 14: Trình bày phương pháp thi công móng cọc vây giếng thép SPDF của cầu Nhật
tân?
Câu 15: Thế nào là móng giếng chìm và giếng chìm hơi ép? Hãy nêu sự khác biệt giữa
móng hai loại móng?
Câu 16: Trình bày phương pháp thi công móng giếng chìm của cầu Thuận Phước?

Câu 17: Trình bày phương pháp thi công móng giếng chìm hơi ép của cầu Bãi Cháy?
Câu 18: Hãy nêu các công tác kiểm tra và nghiệm thu hố móng?
Câu 19: Hãy nêu các biện pháp bơm và hạ mực nước ngầm trong hố móng?
Câu 20: Hãy nêu các sự cố có thể xảy ra trong quá Trình hạ giếng chìm và các biện pháp
khắc phục các sự cố đó

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN HỌC –
XÂY DỰNG CẦU 2015
THỜI GIAN THI : 90’
2015
Đề cương môn học : Xây dựng cầu 2015 - Trang 2
Đề cương môn học : Xây dựng cầu 2015 - Người đăng: duy53c4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương môn học : Xây dựng cầu 2015 9 10 128