Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập công nghệ lớp 11 HK2

Được đăng lên bởi stratovariusgirlfriend
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 11 HK2
1. Động cơ nào không có xupap ?
A. 2 kỳ.
B. 4 kỳ.
C. Xăng 2 kỳ.
001: Chọn câu đúng nhất:
A. ĐCĐT gồm có động cơ 2 kì và 4 kì.

D. Điêzen.

B. ĐCĐT là động cơ nhiệt.
C. Đối với ĐCĐT quá trình cháy và chuyển đổi nhiệt thành công diễn ra trong
Xilanh .
D. Tất cả các ý đều đúng.
002: Đối với động cơ 4 kì, chi tiết nào có nhiệm vụ đóng mở cửa nạp và
thải?
A. Xupap. B. Pittông. C. Cả Xupap và Pitông. D. Xupap hoặc Pittông.
003: Chọn câu sai:
A. Chu trình là tổng hợp các quá trình nạp, nén, nổ và thảy khi động cơ làm
việc.
B. Hành trình của Pittông là quãng đường đi được giữa hai điểm chết.
C. Kì là chu trình diễn ra trong thời gian một hành trình của Pittông.
D. Động cơ 2 kì Pittông thực hiện hai hành trình.
004: Chọn câu sai:
A. Pittông có nhiệm vụ nhận lực đẩy từ khí cháy để truyền cho trục Khuỷu.
B. Thanh truyền dùng để truyền lực giữa Pittông và trục Khuỷu.
C. Trục Khuỷu nhận lực từ thanh Truyền để tạo ra momen quay.
D. Má khuỷu dùng để nối đầu trục Khuỷu và chốt Khuỷu.
005: Tại sao tại Cacte không có cánh tản nhiệt hoặc áo nước để làm mát?
A. Xa buồng cháy nên nhiệt độ không cao. B. Có hòa khí làm mát.
C. Dầu bôi trơn làm mát .
D. Ý kiến khác.
006: Chọn câu sai.Những chi tiết thuộc về hệ thống bôi trơn cưỡng bức là:
A. Két làm mát dầu, đường dầu chính, lưới lọc dầu.
B. Cácte, bơm dầu, Két làm mát dầu, đường dầu chính.
C. Đồng hồ báo áp suất dầu, van nhiệt, van an toàn.
D. Cácte, bơm dầu, Bầu lọc dầu, cánh quạt.
007: Chọn câu sai:
A. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện dùng động cơ điện 1 chiều khởi động,
dùng cho động cơ nhỏ.
B. Hệ thống khởi động bằng tay dùng cho đông cơ có công suất nhỏ và dùng

sức người khởi động.
C. Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ dùng động cơ xăng cỡ nhỏ để khởi
động.
D. Hệ thống khởi động bằng khí nén là đưa khí nén vào xilanh để làm quay trục
khuỷu.
008: Chọn câu sai: Trong hệ thống làm mát bằng nước:
A. Khi nhiệt độ nước thấp hơn giới hạn cho phép thì van hằng nhiệt đóng đường
thông với két làm mát.
B. Khi nhiệt độ nước xấp xỉ giới hạn cho phép thì van hằng nhiệt đóng cửa
thông với đường nước tắt về bơm.
C. Quạt gió có nhiệm vụ hút gió qua các giàn ống của két nước.
D. Quạt gió và bơm nước được dẫn động từ trục khuỷu thông qua Puli và đai
truyền
009: Chọn câu sai:
A. Thân máy dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống.
B. Nắp Xilanh cùng với đỉnh Pittông và Xilanh tạo ra buồng cháy
C. Nắp máy dùng để lắp các chi tiết: Bugi, Xupap, cò, đường nạp thải, con đội
D. Thân Xilanh làm mát bằng nước có áo nướ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 11 HK2
1. Động cơ nào không có xupap ?
A. 2 kỳ. B. 4 kỳ. C. Xăng 2 kỳ. D. Điêzen.
001: Chọn câu đúng nhất:
A. ĐCĐT gồm có động cơ 2 kì và 4 kì.
B. ĐCĐT là động cơ nhiệt.
C. Đối với ĐCĐT quá trình cháy và chuyển đổi nhiệt thành công diễn ra trong
Xilanh .
D. Tất cả các ý đều đúng.
002: Đối với động cơ 4 kì, chi tiết nào có nhiệm vụ đóng mở cửa nạp và
thải?
A. Xupap. B. Pittông. C. Cả Xupap và Pitông. D. Xupap hoặc Pittông.
003: Chọn câu sai:
A. Chu trình là tổng hợp các quá trình nạp, nén, nổ và thảy khi động cơ làm
việc.
B. Hành trình của Pittông là quãng đường đi được giữa hai điểm chết.
C. Kì là chu trình diễn ra trong thời gian một hành trình của Pittông.
D. Động cơ 2 kì Pittông thực hiện hai hành trình.
004: Chọn câu sai:
A. Pittông có nhiệm vụ nhận lực đẩy từ khí cháy để truyền cho trục Khuỷu.
B. Thanh truyền dùng để truyền lực giữa Pittông và trục Khuỷu.
C. Trục Khuỷu nhận lực từ thanh Truyền để tạo ra momen quay.
D. Má khuỷu dùng để nối đầu trục Khuỷu và chốt Khuỷu.
005: Tại sao tại Cacte không có cánh tản nhiệt hoặc áo nước để làm mát?
A. Xa buồng cháy nên nhiệt độ không cao. B. Có hòa khí làm mát.
C. Dầu bôi trơn làm mát . D. Ý kiến khác.
006: Chọn câu sai.Những chi tiết thuộc về hệ thống bôi trơn cưỡng bức là:
A. Két làm mát dầu, đường dầu chính, lưới lọc dầu.
B. Cácte, bơm dầu, Két làm mát dầu, đường dầu chính.
C. Đồng hồ báo áp suất dầu, van nhiệt, van an toàn.
D. Cácte, bơm dầu, Bầu lọc dầu, cánh quạt.
007: Chọn câu sai:
A. Hệ thống khởi động bằng động cơ điện dùng động cơ điện 1 chiều khởi động,
dùng cho động cơ nhỏ.
B. Hệ thống khởi động bằng tay dùng cho đông cơ có công suất nhỏ và dùng
Đề cương ôn tập công nghệ lớp 11 HK2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập công nghệ lớp 11 HK2 - Người đăng: stratovariusgirlfriend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề cương ôn tập công nghệ lớp 11 HK2 9 10 173