Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập giữa kì đia mạo

Được đăng lên bởi Thảo Ngân
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ
MÔN ĐỊA MẠO VÀ TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ
1. Các nhân tố thành tạo địa hình

Tập trung vào quá trình phong hóa
2. Hoạt động địa mạo của nước trên mặt và các dạng địa hình do nó tạo

thành
Hoạt động địa mạo của nước chảy trên mặt, quy luật phân dị trầm tích
Dòng chảy tạm thời và các dạng địa hình do nó tạo thành
Dòng chảy thường xuyên và các dạng địa hình do nó tạo thành (như thung
lũng sông, bãi bồi, bậc thềm).
3. Hoạt động địa mạo của gió và các dạng địa hình do nó tạo thành

Các hoạt động địa mạo của gió (thổi mòn, mài mòn, vận chuyển và tích tụ)
Các dạng địa hình do gió tạo thành (cả các dạng do hoạt động tích tụ và xâm
thực)
Hoang mạc (sự phân bố, các kiểu hoang mạc, các dạng địa hình đặc trưng cho
các quá trình bốc hơi, phong hóa và hoạt động của nước)
4. Địa hình miền núi và đồng bằng
Các kiểu núi phân theo nguồn gốc phát sinh
Các kiểu đồng bằng (các đặc điểm cơ bản để phân biệt các kiểu đồng bằng với
nhau)
5. Hoạt động địa mạo của nước ngầm và quá trình karst
Đặc trưng khu vực karst (địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, sinh vật, hệ thống thủy
văn)
Các quá trình karst, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình karst, các hiện tượng
karst giả
Các dạng địa hình tiêu biểu
Trượt đất (các dấu hiệu nhận biết)
6. Các quá trình địa mạo và địa hình bờ biển
Phân biệt các đặc điểm đặc trưng của sóng biển sâu và sóng biển nông
Sự di chuyển bồi tích ngang
Các dạng địa hình do di chuyển bồi tích ngang tạo thành
Di chuyển bồi tích dọc
Các dạng địa hình do di chuyển bồi tích dọc tạo thành
Các hình thức mài mòn bờ biển
Các kiểu bờ biển

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ
MÔN ĐỊA MẠO VÀ TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ
1. Các nhân tố thành tạo địa hình
Tập trung vào quá trình phong hóa
2. Hoạt động địa mạo của nước trên mặt và các dạng địa hình do nó tạo
thành
Hoạt động địa mạo của nước chảy trên mặt, quy luật phân dị trầm tích
Dòng chảy tạm thời và các dạng địa hình do nó tạo thành
Dòng chảy thường xuyên và các dạng địa hình do nó tạo thành (như thung
lũng sông, bãi bồi, bậc thềm).
3. Hoạt động địa mạo của gió và các dạng địa hình do nó tạo thành
Các hoạt động địa mạo của gió (thổi mòn, mài mòn, vận chuyển và tích tụ)
Các dạng địa hình do gió tạo thành (cả các dạng do hoạt động tích tụ và xâm
thực)
Hoang mạc (sự phân bố, các kiểu hoang mạc, các dạng địa hình đặc trưng cho
các quá trình bốc hơi, phong hóa và hoạt động của nước)
4. Địa hình miền núi và đồng bằng
Các kiểu núi phân theo nguồn gốc phát sinh
Các kiểu đồng bằng (các đặc điểm cơ bản để phân biệt các kiểu đồng bằng với
nhau)
5. Hoạt động địa mạo của nước ngầm và quá trình karst
Đặc trưng khu vực karst (địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, sinh vật, hệ thống thủy
văn)
Các quá trình karst, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình karst, các hiện tượng
karst giả
Các dạng địa hình tiêu biểu
Trượt đất (các dấu hiệu nhận biết)
6. Các quá trình địa mạo và địa hình bờ biển
Phân biệt các đặc điểm đặc trưng của sóng biển sâu và sóng biển nông
Sự di chuyển bồi tích ngang
Các dạng địa hình do di chuyển bồi tích ngang tạo thành
Di chuyển bồi tích dọc
Các dạng địa hình do di chuyển bồi tích dọc tạo thành
Các hình thức mài mòn bờ biển
Các kiểu bờ biển
Đề cương ôn tập giữa kì đia mạo - Người đăng: Thảo Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập giữa kì đia mạo 9 10 890