Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập linh kiện điện tử

Được đăng lên bởi Phạm Thăng Long
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3264 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Page 1 of 4
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
HỌC PHẦN: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
I.LÝ THUYẾT (6 Đ)(40 câu trắc nghiệm)
1. Linh kiện thụ động (R,L,C): Các thông số kỹ thuật cơ bản khi sử dụng
2. . Chất bán dẫn
a. Cấu tạo, đặc tính của chất bán dẫn thuần
b. Cấu tạo , đặc tính của chất bán dẫn pha tạp (loại p và loại n), cơ chế hình thành hạt
dẫn trong chất bán dẫn
c. So sánh bán dẫn thuần, bán dẫn loại n, loại p.
phân tích tính toán một số mạch ứng dụng cơ bản)
3. Tiếp giáp p-n:
a. Sự hình thành tiếp giáp p-n
b. Ảnh hưởng của điện trường ngoài lên tiếp giáp p-n
c. So sánh bán dẫn thuần, bán dẫn loại n, loại p.
4. Diode (Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động, đặc tuyến Volt_Ampere,
phân tích tính toán một số mạch ứng dụng cơ bản)
a. Diode chỉnh lưu
b. Diode Zener
c. Varicap
5. Transistor lưỡng cực (BJT)
a. Trình bày cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực (BJT) trong
chế độ khuếch đại (loại npn), thông bão hoà, ngắt.
b. Phân tích các phương pháp phân cực cho BJT
c. Phân tích một số mạch ứng dụng BJT (CE,CB,CC)
5. Transistor trường (FET)
Trỡnh bày cấu tạo, ký hiệu, nguyờn lý hoạt động và các đặc tuyến của JFET (kênh
n), DMOSFET (kênh n) và EMOSFET (kênh n)
6. Một số linh kiện khác: LED, Photo diode, điện trở quang, UJT, SCR, Diac, Triac: hiệu, đặc
điểm hoạt động, ứng dụng cơ bản.
II.BÀI TẬP (4Đ)
1. . BJT: tìm điểm công tác tĩnh, vẽ đường tải tĩnh và minh hoạ trên đồ thị đặc tuyến ra
2. FET: tìm điểm công tác tĩnh, vẽ đường tải tĩnh và minh hoạ trên đồ thị đặc tuyến ra và
đặc tuyến truyền đạt.
Đề cương ôn tập linh kiện điện tử - Trang 2
Đề cương ôn tập linh kiện điện tử - Người đăng: Phạm Thăng Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương ôn tập linh kiện điện tử 9 10 859