Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA

Được đăng lên bởi Trai Làng Xứ Nghệ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA
Câu1: Lớp điện tích kép
Khi cho 2 pha tiếp xúc với nhau thì giữa chúng sẽ tạo thành bề mặt phân chia pha.
Khi tạo thành bề mặt phân chia pha thường có sự phân bố lại diện tích giữa các
pha. Khi ấy ở trên bề mặt phân chia pha sẽ tạo thành lớp điện tích kép và xuất hiện





bước bước điện thế giữa các pha.
Chuyển điện tích qua bề mặt phân chia các pha
Hấp phụ có chọn lọc các ion trái dấu
Hấp phụ có định hướng các phân tử lưỡng cực
Hâp phụ các nguyên tử và phân tử bị biến dạng trong trường lực không đối xứng ở
bề mặt phân chia pha

Câu 2: Thuyết Stern
Trong thuyết Gouy- Chapman các ion coi như các điện tích điểm và có thể tiến tới
điện cực đến khoảng cách bao nhiêu cũng được (x=>0) . Nhưng trong thực tế các
ion đều có kích thước xác định , nên theo Strern thì chúng có thể tiến đến một mặt
phẳng tiếp cận cực đại nào đó. Mặt phẳng này là chung cho cả cation và anion.
Như vậy,lớp điện tích kép có 2 lớp :
+ lớp dày đặc nằm giữa mặt phẳng điện cực và mặt phẳng tiếp cận cực đại. ta gọi
lớp này là lớp Helmloltz hay là lớp bên trong
+lớp khuếch tán trải rộng từ mặt phẳng tiếp cận cực đại vào sâu trong dung dịch
Câu 3: thuyết Grahame
Lớp kép gồm 2 lớp : lớp helmholzt bên trong và lớp helm bên ngoài. Mặt phẳng
bên trong đi qua trung tâm các ion mất một phần hay hoàn toàn vỏ hydrat. Khi các
ion muốn chuyển từ trong ra ngoài phải tốn một công để khử vỏ hydrat.
Lớp phẳng helmholzt ngoài không phải là một lớp mà là vùng giới hạn có thể tiếp
cận điện cực của các ion chuyển động nhiệt
Câu 4: Sự phân cực, nguyên nhân của sự phân cực





Chậm phóng điện tức chậm quá trình chuyển nhận điện từ
Chậm loại bỏ vỏ hydrat của ion
Chậm kết tinh kim loại trên bề mặt điện cực
Chậm kết hợp nguyên tử thành phân tử

Câu 5: phương trình đường cong phân cực (khi không có sự hấp phụ)

Phản ứng trên gồm 4 giai đoạn:
- Giai đoạn I: chất oxi hóa (OX) ở trong lòng dung dịch di chuyển đến bề mặt điện cực
nhờ quá trình chuyển khối.
- Giai đoạn II: chất OX tiếp tục di chuyển đến bề mặt tiếp cận R cực đại, có thể thực hiện
một số phản ứng hóa học, sau đó đi vào bề mặt điện cực hấp phụ lên điện cực, thực hiện
phản ứng điện hóa, trao đổi e với điện cực. Đây là giai đoạn chuyển điện tích:
Giai đoạn III: là giai đoạn vật chất R tồn tại trên bề mặt tiếp cận cực đại, tiến hành
nhả hấp phụ.
- Giai đoạn IV. Chất khử R tiến ra khỏi bề mặt tiếp cận cực đại, có thể thực hiện một số
phản ứng hóa học rồi đi vào vùng khuếch tán, tiếp tục di chuyển vào trong lòng dun...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA
Câu1: Lớp điện tích kép
Khi cho 2 pha tiếp xúc với nhau thì giữa chúng sẽ tạo thành bề mặt phân chia pha.
Khi tạo thành bề mặt phân chia pha thường có sự phân bố lại diện tích giữa các
pha. Khi ấy ở trên bề mặt phân chia pha sẽ tạo thành lớp điện tích kép và xuất hiện
bước bước điện thế giữa các pha.
Chuyển điện tích qua bề mặt phân chia các pha
Hấp phụ có chọn lọc các ion trái dấu
Hấp phụ có định hướng các phân tử lưỡng cực
Hâp phụ các nguyên tử và phân tử bị biến dạng trong trường lực không đối xứng ở
bề mặt phân chia pha
Câu 2: Thuyết Stern
Trong thuyết Gouy- Chapman các ion coi như các điện tích điểm và có thể tiến tới
điện cực đến khoảng cách bao nhiêu cũng được (x=>0) . Nhưng trong thực tế các
ion đều có kích thước xác định , nên theo Strern thì chúng có thể tiến đến một mặt
phẳng tiếp cận cực đại nào đó. Mặt phẳng này là chung cho cả cation và anion.
Như vậy,lớp điện tích kép có 2 lớp :
+ lớp dày đặc nằm giữa mặt phẳng điện cực và mặt phẳng tiếp cận cực đại. ta gọi
lớp này là lớp Helmloltz hay là lớp bên trong
+lớp khuếch tán trải rộng từ mặt phẳng tiếp cận cực đại vào sâu trong dung dịch
Câu 3: thuyết Grahame
Lớp kép gồm 2 lớp : lớp helmholzt bên trong và lớp helm bên ngoài. Mặt phẳng
bên trong đi qua trung tâm các ion mất một phần hay hoàn toàn vỏ hydrat. Khi các
ion muốn chuyển từ trong ra ngoài phải tốn một công để khử vỏ hydrat.
Lớp phẳng helmholzt ngoài không phải là một lớp mà là vùng giới hạn có thể tiếp
cận điện cực của các ion chuyển động nhiệt
Câu 4: Sự phân cực, nguyên nhân của sự phân cực
Chậm phóng điện tức chậm quá trình chuyển nhận điện từ
Chậm loại bỏ vỏ hydrat của ion
Chậm kết tinh kim loại trên bề mặt điện cực
Chậm kết hợp nguyên tử thành phân tử
Câu 5: phương trình đường cong phân cực (khi không có sự hấp phụ)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA - Người đăng: Trai Làng Xứ Nghệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA 9 10 952