Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn điện tàu thủy

Được đăng lên bởi chinguyen-3c
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
(VTT)
1. Khái niệm, phân loại trạm phát điện tàu thủy? 1
2. Điều kiện công tác và các yêu cầu cơ bản của thiết bị điện trên tàu thủy? 2
3. Trình bày các nhóm phụ tải trên tàu thủy và các chế độ làm việc của thiết bị điện trên tàu thủy? 2
4. Trình bày cách tính chọn các thông số cho trạm phát điện tàu thủy? 1
5. Trình bày khái niệm, phân loại bảng phân phối điện chính trên tàu thủy? 2
6. Các hệ thống thanh cái trên tàu thủy và đặc điểm của từng loại? 2
7. Trình bày khái niệm, các quy định của đăng kiểm, nguyên nhân gây dao động điện áp? 3
8. Nguyên lý chung để xây dựng bộ tự động điều chỉnh điện áp theo nhiễu, ưu nhược điểm? 2
9. Trình bày chức năng, phân loại hệ thống lái tàu thủy? 2
10. Trình bày các yêu cầu cơ bản và quy phạm đăng kiểm đối với hệ thống lái? 2
11. Phân tích lực tác dụng của dòng nước lên bánh lái? 3
12. Thiết bị chỉ báo góc bẻ lái tàu thủy? 2
13. Trình bày chế độ lái đơn giản và chế độ lái lặp? 2
14. Trình bày chế độ lái tự động? 2
15. Vai trò của tín hiệu vi phân độ lệch, tích phân độ lệch và vi phân góc bánh lái? 1
16. Trình bày chức năng, phân loại và đặc điểm của thiết bị làm hàng tàu thủy? 2
17. Những yêu cầu cơ bản với thiết bị làm hàng tàu thủy? 3
18. Vai trò của các ngắt cuối và nút dừng sự cố trong hệ thống làm hàng? 1
19. Chức năng, phân loại hệ thống tời – neo? 2
20. Các yêu cầu đối với hệ truyền động điện tời - neo? 2
21. Phân tích và đưa ra những đặc điểm của từng giai đoạn thu neo? 3
22. Các loại động cơ điện dùng trong hệ truyền động điện thống tời – neo? 2
23. Ưu, nhược điểm của neo đứng và neo nằm ? 1
24. Đặc tính chung của thiết bị bơm và quạt gió? 1
25. Phân loại bơm và quạt gió? 1
26. Ưu, nhược điểm của bơm - quạt kiểu ly tâm và bơm – quạt kiểu piston? 2
27. Trình bày khái niệm, phân loại máy nén khí? 2
28. Phân tích hệ thống truyền đông điện quạt gió có đảo chiều? 3
30. Khái niệm, phân loại, vị trí lắp đặt của điện thoại trên tàu thủy? 1
31. Trình bày nguyên lý làm việc của các loại điện thoại được dùng trên tàu? 3
32. Trình bày chức năng và yêu cầu của hệ thống tay chuông truyền lệnh? 2
33. Trình bày chức năng và yêu cầu của hệ thống đèn hiệu hàng hải? 3
34. Trình bày những hiểu biết của mình về hệ thống báo cháy tự động trên tàu thủy? 3
35. Trình bày các thông số cơ bản của chiếu sáng? 1
36. Trình bày những hiểu biết về đèn sợi đốt? 2
37. Trình bày những hiểu biết về đèn huỳnh quang? 2
38. Trình bày những hiểu biết về đèn thủy ngân cao áp? 2
39. Khái niệm và cấu tạo của ắc quy axit? 2
40. Nguyên lý l...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
(VTT)
1. Khái niệm, phân loại trạm phát điện tàu thủy? 1
2. Điều kiện công tác và các yêu cầu cơ bản của thiết bị điện trên tàu thủy? 2
3. Trình bày các nhóm phụ tải trên tàu thủy và các chế độ làm việc của thiết bị điện trên tàu thủy? 2
4. Trình bày cách tính chọn các thông số cho trạm phát điện tàu thủy? 1
5. Trình bày khái niệm, phân loại bảng phân phối điện chính trên tàu thủy? 2
6. Các hệ thống thanh cái trên tàu thủy và đặc điểm của từng loại? 2
7. Trình bày khái niệm, các quy định của đăng kiểm, nguyên nhân gây dao động điện áp? 3
8. Nguyên lý chung để xây dựng bộ tự động điều chỉnh điện áp theo nhiễu, ưu nhược điểm? 2
9. Trình bày chức năng, phân loại hệ thống lái tàu thủy? 2
10. Trình bày các yêu cầu cơ bản và quy phạm đăng kiểm đối với hệ thống lái? 2
11. Phân tích lực tác dụng của dòng nước lên bánh lái? 3
12. Thiết bị chỉ báo góc bẻ lái tàu thủy? 2
13. Trình bày chế độ lái đơn giản và chế độ lái lặp? 2
14. Trình bày chế độ lái tự động? 2
15. Vai trò của tín hiệu vi phân độ lệch, tích phân độ lệch và vi phân góc bánh lái? 1
16. Trình bày chức năng, phân loại và đặc điểm của thiết bị làm hàng tàu thủy? 2
17. Những yêu cầu cơ bản với thiết bị làm hàng tàu thủy? 3
18. Vai trò của các ngắt cuối và nút dừng sự cố trong hệ thống làm hàng? 1
19. Chức năng, phân loại hệ thống tời – neo? 2
20. Các yêu cầu đối với hệ truyền động điện tời - neo? 2
21. Phân tích và đưa ra những đặc điểm của từng giai đoạn thu neo? 3
22. Các loại động cơ điện dùng trong hệ truyền động điện thống tời – neo? 2
23. Ưu, nhược điểm của neo đứng và neo nằm ? 1
24. Đặc tính chung của thiết bị bơm và quạt gió? 1
25. Phân loại bơm và quạt gió? 1
26. Ưu, nhược điểm của bơm - quạt kiểu ly tâm và bơm – quạt kiểu piston? 2
27. Trình bày khái niệm, phân loại máy nén khí? 2
28. Phân tích hệ thống truyền đông điện quạt gió có đảo chiều? 3
30. Khái niệm, phân loại, vị trí lắp đặt của điện thoại trên tàu thủy? 1
31. Trình bày nguyên lý làm việc của các loại điện thoại được dùng trên tàu? 3
32. Trình bày chức năng và yêu cầu của hệ thống tay chuông truyền lệnh? 2
33. Trình bày chức năng và yêu cầu của hệ thống đèn hiệu hàng hải? 3
34. Trình bày những hiểu biết của mình về hệ thống báo cháy tự động trên tàu thủy? 3
35. Trình bày các thông số cơ bản của chiếu sáng? 1
36. Trình bày những hiểu biết về đèn sợi đốt? 2
37. Trình bày những hiểu biết về đèn huỳnh quang? 2
38. Trình bày những hiểu biết về đèn thủy ngân cao áp? 2
39. Khái niệm và cấu tạo của ắc quy axit? 2
40. Nguyên lý làm việc của ắc quy axit? 2
41. Các thông số của ắc quy? 1
42. Trình bày quy trình khai thác, sử dụng và bảo quản ắc quy? 3
43. Các biện pháp cứu người khi bị điện giật? 3
44. Các phương pháp sơ cứu nạn nhân? 2
Bộ đề được làm 12 đề thi, mỗi đề 5 câu, thang điểm 100
Đề cương ôn tập môn điện tàu thủy - Người đăng: chinguyen-3c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn điện tàu thủy 9 10 819