Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập môn Khí hậu xây dựng và kiểm soát tiếng ồn

Được đăng lên bởi dieuhoangha-nuce57
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔNG TẬP MÔN
KHÍ HẬU XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN
Dặn dò chuẩn bị thi
Khi đi thi cần đem theo thẻ sinh viên (hoặc giấy CMND).
Được phép mang vào và sử dụng trong phòng thi những thứ sau:
1- Sách giáo trình và sách tham
2- Vở ghi chép của cá nhân (viết tay).
3- Tài liệu ôn thi do cá nhân chuẩn bị (viết tay).
4- Bút viết, bút chì, thước kẻ, com pa, máy tính.
5- Giấy thi và giấy nháp.
6- Biểu đồ MT, biểu đồ các đường giới hạn che nắng
Không được mang vào phòng thi và sử dụng những thứ sau:
1. Tài liệu về các bài tập đã giải (in hoặc photo)
2. Vở ghi chép photo.
3. Tài liệu ôn thi (in hoặc photo).
4. Không sử dụng bút viết màu đỏ.

Lý Thuyết
Phần 1: Khí hậu xây dựng
Chương 1 Khí hậu
1) Chế độ MT ở VN và ảnh hưởng của nó đến khí hậu.
2) Chế độ gió mùa mùa đông , mùa hè ( chú ý các biến tính của các khối không khí , thời gian
và phạm vi ảnh hưởng, sự hình thành thời tiết nóng khô, lạnh hanh, nồm ẩm …). Hướng gió
và hoa gió của các địa phương.
3) Phân tích ảnh hưởng của các dãy núi và địa hình đến sự hình thành và phân hóa KH các
vùng.
4) Phân tích ảnh hưởng của biển đến KH. Mở rộng : ảnh hưởng của các bề mặt nước có diện
tích lớn ( sông, hồ, ao,đầm ….) đến tiểu khí hậu.
5) Sự hình thành các loại gió địa phương.
6) Các vùng khí hậu xây dựng ở VN.
7) So sánh khí hậu giữa hai miền Nam, Bắc ( về chế độ MT, chế độ nhiệt, ẩm, gió mùa … ).
Làm rõ các đặc điểm giống nhau, khác nhau về khí hậu. Từ đó thấy rõ các giải pháp KT phù
hợp khí hậu thì có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau.
Chương 2 Vi khí hậu
1) Phân tích tác động của các yếu tố VKH đối với cảm giác nhiệt của con người.
2) Các pp đánh giá tiện nghi nhiệt. Nêu ưu, nhược điểm của từng pp này.
Chương 3 Truyền nhiệt và cách nhiệt
1) So sánh hai bài toán truyền nhiệt cơ bản (về điều kiện và giả thiết, trạng thái và chiều truyền
nhiệt, các đặc điểm cơ bản, các công thức tính dòng nhiệt, nhiệt độ mặt trong kc).
2) Yêu cầu cách nhiệt chống lạnh, yêu cầu cách nhiệt chống nóng. Nguyên tắc chung khi giải
quyết vấn đề cách nhiệt của kết cấu bao che khi công trình xây dựng ở miền Bắc.
Chương 4: Che nắng
1) Phương pháp vẽ bóng đổ trên mặt bằng khi biết vị trí MT.
2) Biểu đồ đường viền che nắng của các loại KC
3) Biểu đồ yêu cầu che nắng.
Chương 5: Thông gió tự nhiên
1) Phân tích và làm rõ vai trò của TGTN của nhà cửa vùng khí hậu nóng ẩm, so sánh với vùng
nóng khô.
2) Chọn hướng nhà (pp xác định phạm vi hướng nhà tốt ) theo BXMT và gió;
1

3) Khi tổ chức TGTN trong một khu đô thị ( hoặc một quần thể công trình)...
ĐỀ CƯƠNG ÔNG TẬP MÔN
KHÍ HẬU XÂY DỰNG VÀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN
Dặn dò chuẩn bị thi
Khi đi thi cần đem theo thẻ sinh viên (hoặc giấy CMND).
Được phép mang vào và sử dụng trong phòng thi những thứ sau:
1- Sách giáo trình và sách tham
2- Vở ghi chép của cá nhân (viết tay).
3- Tài liệu ôn thi do cá nhân chuẩn bị (viết tay).
4- Bút viết, bút chì, thước kẻ, com pa, máy tính.
5- Giấy thi và giấy nháp.
6- Biểu đồ MT, biểu đồ các đường giới hạn che nắng
Không được mang vào phòng thi và sử dụng những thứ sau:
1. Tài liệu về các bài tập đã giải (in hoặc photo)
2. Vở ghi chép photo.
3. Tài liệu ôn thi (in hoặc photo).
4. Không sử dụng bút viết màu đỏ.
Lý Thuyết
Phần 1: Khí hậu xây dựng
Chương 1 Khí hậu
1) Chế độ MT ở VN và ảnh hưởng của nó đến khí hậu.
2) Chế độ gió mùa mùa đông , mùa hè ( chú ý các biến tính của các khối không khí , thời gian
và phạm vi ảnh hưởng, sự hình thành thời tiết nóng khô, lạnh hanh, nồm ẩm …). Hướng gió
và hoa gió của các địa phương.
3) Phân tích nh hưởng của các dãy núi địa hình đến sự hình thành phân hóa KH các
vùng.
4) Phân tích ảnh hưởng của biển đến KH. Mở rộng : ảnh hưởng của các bề mặt nước diện
tích lớn ( sông, hồ, ao,đầm ….) đến tiểu khí hậu.
5) Sự hình thành các loại gió địa phương.
6) Các vùng khí hậu xây dựng ở VN.
7) So sánh khí hậu giữa hai miền Nam, Bắc ( về chế độ MT, chế độ nhiệt, m, gió mùa ).
Làm rõ các đặc điểm giống nhau, khác nhau về khí hậu. Từ đó thấy rõ các giải pháp KT phù
hợp khí hậu thì có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau.
Chương 2 Vi khí hậu
1) Phân tích tác động của các yếu tố VKH đối với cảm giác nhiệt của con người.
2) Các pp đánh giá tiện nghi nhiệt. Nêu ưu, nhược điểm của từng pp này.
Chương 3 Truyền nhiệt và cách nhiệt
1) So sánh hai bài toán truyền nhiệt cơ bản (về điều kiện và giả thiết, trạng thái và chiều truyền
nhiệt, các đặc điểm cơ bản, các công thức tính dòng nhiệt, nhiệt độ mặt trong kc).
2) Yêu cầu cách nhiệt chống lạnh, yêu cầu cách nhiệt chống nóng. Nguyên tắc chung khi giải
quyết vấn đề cách nhiệt của kết cấu bao che khi công trình xây dựng ở miền Bắc.
Chương 4: Che nắng
1) Phương pháp vẽ bóng đổ trên mặt bằng khi biết vị trí MT.
2) Biểu đồ đường viền che nắng của các loại KC
3) Biểu đồ yêu cầu che nắng.
Chương 5: Thông gió tự nhiên
1) Phân tích và làm rõ vai trò của TGTN của nhà cửa vùng khí hậu nóng ẩm, so sánh với vùng
nóng khô.
2) Chọn hướng nhà (pp xác định phạm vi hướng nhà tốt ) theo BXMT và gió;
1
Đề cương ôn tập môn Khí hậu xây dựng và kiểm soát tiếng ồn - Trang 2
Đề cương ôn tập môn Khí hậu xây dựng và kiểm soát tiếng ồn - Người đăng: dieuhoangha-nuce57
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương ôn tập môn Khí hậu xây dựng và kiểm soát tiếng ồn 9 10 244