Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập vật liệu kỹ thuật

Được đăng lên bởi bunbo1088-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ MÔN: VẬT LIỆU KỸ THUẬT
Hệ đại học
-----o0o----Câu 1 (1,5đ): Ô cơ bản là gì? Trình bày các loại ô cơ bản thường gặp của kim loại?
Câu 2 (1,5đ): Điều kiện năng lượng của quá trình kết tinh là gì?
Câu 3 (1,5đ): Các quá trình kết tinh xẩy ra như thế nào?
Câu 4 (1,5đ): Tại sao trong kỹ thuật đúc lại cần hạt nhỏ? Trình bầy nguyên lý và các phương pháp tạo hạt
nhỏ khi đúc?
Câu 5 (1,5đ): Thỏi đúc có cấu tạo như thế nào?
Câu 6(1,5đ): Trình bầy các khuyết tật của vật đúc?
Câu 7 (1,5đ): Hợp kim là gì? Trình bầy tính ưu việt của hợp kim so với kim loại nguyên chất? Cho ví dụ?
Câu 8 (1,5đ): Dung dịch rắn là gì? Đặc điểm chung của chúng?
Câu 9 (1,5đ): Trình bầy các loại dung dịch rắn thường gập và đặc tính của chúng?
Câu 10 (1,5đ): Pha xen kẽ là gì? Đặc tính của nó?
Câu 11 (1,5đ): Pha điện tử là gì? Đặc tính của nó?
Câu 12 (1,5đ): Khảo sát giản đồ trạng thái loại 1 ?
Câu 13 (1,5đ): Khảo sát giản đồ trạng thái loại 2 ?
Câu 14 (2,0đ): Khảo sát giản đồ trạng thái loại 3 ?
Câu 15 (2,0đ): Vẽ giản đồ trạng thái Fe – C ?
Câu 16 (1,5đ): Thép gang là gì ? Phân loại thép các bon và gang trắng theo tổ chức tế vi ?

1

Câu 17 (1,5đ): Biến dạng dẻo là gì ? Trình bầy đặc điểm của biến dạng dẻo đa tinh thể và ảnh hưởng của nó
đến tổ chức và tính chất của kim loại ?
Câu 18 (2,0đ): Trình bầy các quá trình xẩy ra khi kết tinh lại ? Sau khi kết tinh lại tính chất của kim loại và
hợp kim thay đổi như thế nào ?
Câu 19 (1,5đ): Biến dạng nóng là gì ? Đặc điểm của nó ?
Câu 20 (2,0đ): Nhiệt luyện là gì ? Trình bầy các thông số đặc trưng cho nhiệt luyện và tác dụng của nhiệt
luyện trong chế tạo cơ khí ?
Câu 21 (2,0đ): Trình bầy chuyển biến xẩy ra khi nung nóng thép các bon ?
Câu 22 (2,0đ): Trình bầy chuyển biến xẩy ra khi làm nguội đẳng nhiệt ?
Câu 23 (1,5đ): Trình bầy chuyển biến xẩy ra khi làm nguội liên tục ?
Câu 24 (2,0đ): Trình bầy chuyển biến xẩy ra khi làm nguội nhanh (chuyển biến Máctenxít)?
Câu 25 (2,0đ):Trình bầy chuyển biến xẩy ra khi nung nóng thép đã tôi(chuyển biến khi ram)?
Câu 26 (2,0đ): Ủ là gì ? Trình bầy các phương pháp ủ và mục đích của nó ?
Câu 27 (1,5đ): Thường hoá là gì ? Mục đích của nó ?
Câu 28 (2,0đ): Tôi thép là gì ? Trình bầy và giải thích cách chọn nhiệt độ tôi thép các bon ?
Câu 29 (2,0đ): Trình bầy nguyên tắc chọn môi trường tôi ? Độ thấm tôi và ý nghĩa của nó ?
Câu 30 (2,0đ): Trình bầy các phương pháp tôi và ứng dụng của nó ?
Câu 31 (1,5đ): Ram thép là gì ? Trình bầy các phương pháp ram thép và công dụng của chúng ?
Câu 32 (2,0đ): Trình bầy các ...
MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ MÔN: VẬT LIỆU KỸ THUẬT
Hệ đại học
-----o0o-----
Câu 1 (1,5đ): Ô cơ bản là gì? Trình bày các loại ô cơ bản thường gặp của kim loại?
Câu 2 (1,5đ): Điều kiện năng lượng của quá trình kết tinh là gì?
Câu 3 (1,5đ): Các quá trình kết tinh xẩy ra như thế nào?
Câu 4 (1,5đ): Tại sao trong kỹ thuật đúc lại cần hạt nhỏ? Trình bầy nguyên lý và các phương pháp tạo hạt
nhỏ khi đúc?
Câu 5 (1,5đ): Thỏi đúc có cấu tạo như thế nào?
Câu 6(1,5đ): Trình bầy các khuyết tật của vật đúc?
Câu 7 (1,5đ): Hợp kim là gì? Trình bầy tính ưu việt của hợp kim so với kim loại nguyên chất? Cho ví dụ?
Câu 8 (1,5đ): Dung dịch rắn là gì? Đặc điểm chung của chúng?
Câu 9 (1,5đ): Trình bầy các loại dung dịch rắn thường gập và đặc tính của chúng?
Câu 10 (1,5đ): Pha xen kẽ là gì? Đặc tính của nó?
Câu 11 (1,5đ): Pha điện tử là gì? Đặc tính của nó?
Câu 12 (1,5đ): Khảo sát giản đồ trạng thái loại 1 ?
Câu 13 (1,5đ): Khảo sát giản đồ trạng thái loại 2 ?
Câu 14 (2,0đ): Khảo sát giản đồ trạng thái loại 3 ?
Câu 15 (2,0đ): Vẽ giản đồ trạng thái Fe – C ?
Câu 16 (1,5đ): Thép gang là gì ? Phân loại thép các bon và gang trắng theo tổ chức tế vi ?
1
Đề cương ôn tập vật liệu kỹ thuật - Trang 2
Đề cương ôn tập vật liệu kỹ thuật - Người đăng: bunbo1088-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương ôn tập vật liệu kỹ thuật 9 10 172