Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn thi môn nhiệt kĩ thuật hệ cao đẳng

Được đăng lên bởi nguyentrungquanvhcb1-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1436 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A – LÝ THUYẾT:
CHƯƠNG I
1> Hệ thống nhiệt
Gồm: nguồn nóng, nguồn lạnh, chất môi giới
 Chất môi giới: Là chất trung gian thực hiện sự biến đổi và chuyển tải năng lượng trong các hệ

thống nhiệt động.
Ví dụ: Trong các loại động cơ nhiệt, chất môi giới là sản phẩm cháy của nhiên liệu
Trong máy lạnh, tủ lạnh, chất môi giới là tác nhân lạnh amoni hay Freon
Trong các loại động cơ hơi nước thì chất môi giới là hơi nước…
Chất môi giới có thể ở trạng thái rắn, lỏng, khí, hơi. Thường gặp chất môi giới ở trạng thái
khí và hơi
Các trạng thái của môi chất:
+ Hóa hơi và ngưng tụ
+ Thăng hoa và ngưng kết
+ Nóng chảy và đông đặc
 Nguồn nóng, nguồn lạnh: phân biệt dựa vào sự chênh lệch nhiệt độ của 2 nguồn nhiệt
 Phân loại:
a Hệ thống nhiệt động kín:

Lượng chất môi giới bên trong hệ thống được duy trì không đổi, chất môi giới không thể đi
xuyên qua bề mặt ngăn cách giữa hệ thống và môi trường. Ví dụ: máy lạnh, máy điều hòa
không khí, bơm nhiệt, …
b

Hệ thống nhiệt động hở:

Chất môi giới có thể đi vào, đi ra khỏi hệ thống, có nghĩa là chất môi giới có thể đi xuyên qua
bề mặt ranh giới. Ví dụ: Động cơ đốt trong, động cơ phản lực, tua bin khí, động cơ diezen, …
c

Hệ thống nhiệt động đoạn nhiệt:

Chất môi giới và môi trường không có sự trao đổi nhiệt, có nghĩa là trong quá trình hoạt động
thì chất môi giới hoàn toàn không nhả nhiệt ra môi trường cũng như không nhận nhiệt từ môi
trường.
d

Hệ thống nhiệt động cô lập:

Chất môi giới và môi trường hoàn toàn không bất kỳ sự trao đổi nhiệt lượng nào có nghĩa là hệ
thống không có sự trao đổi nhiệt và công với môi trường.
2> Khí lí tưởng: là khí thỏa mãn điều kiện:
-

Thể tích bản thân các phân tử bằng 0

-

Lực tương tác giữa các phân tử bằng 0

Đề cương ôn tập môn Nhiệt kỹ thuật

1

-

Các phân tử chỉ là những chất điểm chuyển động

Khí thực ở trạng thái có áp suất nhỏ, nhiệt độ lớn thì có thể xem như là khí lí tưởng
3> Thông số trạng thái:
-

Để xác định trạng thái của môi chất
Chỉ thay đổi khi có sự trao đổi năng lượng giữa hệ nhiệt động với môi trường xung
quanh
Sự thay đổi 1 thông số trạng thái luôn làm thay đổi trạng thái của chất môi giới

3 thông số trạng thái cơ bản là:




Nhiệt độ tuyệt đối
Áp suất tuyệt đối
Thể tích riêng hoặc khối lượng riêng

Một trạng thái cân bằng của môi chất được xác định khi biết ít nhất là 2 thông số trạng thái cơ
bản
4> Nhiệt độ: gồm 4 thang đo (độ Celcius, Kenvin, Rankin, Farenheit) với mối quan hệ như
sau:
ToC = TK – 273 =

5
9

(toF - 32) =

5
9

ToR – 273

Trong đó chỉ có độ Kenvin...
A – LÝ THUYẾT:
CHƯƠNG I
1> Hệ thống nhiệt
Gồm: nguồn nóng, nguồn lạnh, chất môi giới
Chất môi giới: chất trung gian thực hiện sự biến đổi chuyển tải năng lượng trongc hệ
thống nhiệt động.
Ví dụ: Trong các loại động cơ nhiệt, chất môi giới là sản phẩm cháy của nhiên liệu
Trong máy lạnh, tủ lạnh, chất môi giới là tác nhân lạnh amoni hay Freon
Trong các loại động cơ hơi nước thì chất môi giới là hơi nước…
Chất môi giới có thể ở trạng thái rắn, lỏng, khí, hơi. Thường gặp chất môi giới ở trạng thái
khí và hơi
Các trạng thái của môi chất:
+ Hóa hơi và ngưng tụ
+ Thăng hoa và ngưng kết
+ Nóng chảy và đông đặc
Nguồn nóng, nguồn lạnh: phân biệt dựa vào sự chênh lệch nhiệt độ của 2 nguồn nhiệt
Phân loại:
a Hệ thống nhiệt động kín:
Lượng chất môi giới bên trong hệ thống được duy trì không đổi, chất môi giới không thể đi
xuyên qua bề mặt ngăn cách giữa hệ thống môi trường. dụ: máy lạnh, máy điều hòa
không khí, bơm nhiệt, …
b Hệ thống nhiệt động hở:
Chất môi giới thể đi o, đi ra khỏi hệ thống, nghĩa chất môi giới thể đi xuyên qua
bề mặt ranh giới. Ví dụ: Động cơ đốt trong, động cơ phản lực, tua bin khí, động cơ diezen, …
c Hệ thống nhiệt động đoạn nhiệt:
Chất môi giới môi trường không sự trao đổi nhiệt, nghĩa trong quá trình hoạt động
thì chất môi giới hoàn toàn không nhả nhiệt ra môi trường cũng như không nhận nhiệt từ môi
trường.
d Hệ thống nhiệt động cô lập:
Chất môi giớimôi trường hoàn toàn không bất kỳ sự trao đổi nhiệt lượng nào có nghĩa hệ
thống không có sự trao đổi nhiệt và công với môi trường.
2> Khí lí tưởng: là khí thỏa mãn điều kiện:
- Thể tích bản thân các phân tử bằng 0
- Lực tương tác giữa các phân tử bằng 0
Đề cương ôn tập môn Nhiệt kỹ thuật 1
đề cương ôn thi môn nhiệt kĩ thuật hệ cao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn thi môn nhiệt kĩ thuật hệ cao đẳng - Người đăng: nguyentrungquanvhcb1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
đề cương ôn thi môn nhiệt kĩ thuật hệ cao đẳng 9 10 912