Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn thi tốt nghiệp nghề diện công nghiệp của trường cao đẳng nghề Phú Châu

Được đăng lên bởi Nguyen Nhon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN LÝ THUYẾT NGHỀ
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
B. Môn điện tử công suất :
Phần 1: Cấu tạo , nguyên lý làm việc , đặc tính Vôn – Ampe , các tham
số của van bán dẫn ( Diode & Tiristor )
Phần 2 : Các bộ chỉnh lưu không điều khiển ( dùng diode )
1. Chỉnh lưu cả chu kỳ một pha sơ đồ cầu
2. Chỉnh lưu cả chu kỳ một pha sơ đồ tia
3. Chỉnh lưu tia 3 pha
4. Chỉnh lưu cầu 3 pha
*Yêu cầu : Phân tích nguyên lý làm việc , vẽ giản đồ điện áp , tính toán
các tham số : Iv , Ung , Ungmax
Phần 3: Các bộ chỉnh lưu có điều khiển (dùng tiristor )
1. Chỉnh lưu nửa chu kỳ một pha
2. Chỉnh lưu cả chu kỳ sơ đồ hình cầu (đối xứng và không đối
xứng )
3. Chỉnh lưu cả chu kỳ sơ đồ tia (dùng biến áp có điểm giữa )
4. Chỉnh lưu 3 pha sơ đồ tia
5. Chỉnh lưu 3 pha sơ đồ cầu (dùng 6 tiristor & dùng 3 diode , 3
tiristor )
*Yêu cầu : Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ , vẽ giản đồ điện áp ,
tính toán các tham số : Itbv ( dòng trung bình qua van ), Ungmax (điện áp
ngược max đặt trên van )
A.Môn truyền động điện :
Phần 1 . Những khái niệm cơ bản về một hệ truyền động điện
1. Hệ truyền động điện (cấu trúc của một hệ truyền động điện )

2. Phân loại hệ thống truyền động điện
3. Mô men cản
4. Quy đổi các đại lượng về trục động cơ
5. Đặc tính cơ của truyền động điện
Phần 2 . Đặc tính cơ của động cơ điện
1. Động cơ điện một chiều
a. Đặc tính cơ tự nhiên
b. Đặc tính cơ khi thay đổi điện trở phần ứng
c. Đặc tính cơ khi thay đổi điện áp phần ứng
d. Đặc tính cơ khi thay đổi từ thông kích từ
e. Đặc tính cơ khi hãm điện , hãm tái sinh , hãm ngược
2. Động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ
a. Đặc tính cơ tự nhiên
b. Đặc tính cơ khi thay đổi điện áp phần ứng
c. Đặc tính cơ khi thay đổi điện trở mạch rô to
d. Đặc tính cơ khi thay đổi tần số nguồn cấp
e. Đặc tính cơ khi hãm động năng
f. Đặc tính cơ khi hãm tái sinh
g. Đặc tính cơ khi đảo chiều quay

BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH
XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

ĐỀ CƯƠNG THI TỐT NGHIỆP MÔN THỰC HÀNH NGHỀ

NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Bài 1: Thiết kế , lắp đặt và vận hành mô hình điều khiển động cơ không
đồng bộ ba pha ( rô to ngắn mạch ) (CHO NHÓM 11 SINH VIÊN)
I. Nội dung thực tập : học sinh phải thiết kế , lắp đặt và vận hành mô
hình trên
* Yêu cầu : Học sinh lắm vững lý thuyết về điều khiển động cơ , k...
BỘ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ CHÂU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN LÝ THUYẾT NGHỀ
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
B. Môn điện tử công suất :
Phần 1: Cấu tạo , nguyên lý làm việc , đặc tính Vôn – Ampe , các tham
số của van bán dẫn ( Diode & Tiristor )
Phần 2 : Các bộ chỉnh lưu không điều khiển ( dùng diode )
1. Chỉnh lưu cả chu kỳ một pha sơ đồ cầu
2. Chỉnh lưu cả chu kỳ một pha sơ đồ tia
3. Chỉnh lưu tia 3 pha
4. Chỉnh lưu cầu 3 pha
*Yêu cầu : Phân tích nguyên lý làm việc , vẽ giản đồ điện áp , tính toán
các tham số : I
v
, U
ng
, U
ngmax
Phần 3: Các bộ chỉnh lưu có điều khiển (dùng tiristor )
1. Chỉnh lưu nửa chu kỳ một pha
2. Chỉnh lưu cả chu kỳ sơ đồ hình cầu (đối xứng và không đối
xứng )
3. Chỉnh lưu cả chu kỳ sơ đồ tia (dùng biến áp có điểm giữa )
4. Chỉnh lưu 3 pha sơ đồ tia
5. Chỉnh lưu 3 pha sơ đồ cầu (dùng 6 tiristor & dùng 3 diode , 3
tiristor )
*Yêu cầu : Phân tích nguyên lý làm việc của sơ đồ , vẽ giản đồ điện áp ,
tính toán các tham số : I
tbv
( dòng trung bình qua van ), U
ngmax
(điện áp
ngược max đặt trên van )
A.Môn truyền động điện :
Phần 1 . Những khái niệm cơ bản về một hệ truyền động điện
1. Hệ truyền động điện (cấu trúc của một hệ truyền động điện )
Đề cương ôn thi tốt nghiệp nghề diện công nghiệp của trường cao đẳng nghề Phú Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn thi tốt nghiệp nghề diện công nghiệp của trường cao đẳng nghề Phú Châu - Người đăng: Nguyen Nhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương ôn thi tốt nghiệp nghề diện công nghiệp của trường cao đẳng nghề Phú Châu 9 10 473