Ktl-icon-tai-lieu

đề cương sức bền vật liệu 1

Được đăng lên bởi phanlequangminh281194-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2804 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2013
Ban hành theo QĐ số 2967/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 23 – 11– 2012
của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Bách Khoa
Tên môn thi: SỨC BỀN VẬT LIỆU
Ngành đào tạo Thạc sĩ:
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY (60580202)
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (60580205)
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (60580208)
- KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (60580212)
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM (ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG)
(60580204)
- QUẢN LÝ XÂY DỰNG (60580302)

CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Định nghĩa môn học
2. Khái niệm về ngoại lực, liên kết và phản lực liên kết
3. Khái niệm biến dạng và chuyển vị, các dạng chịu lực và biến dạng cơ bản
4. Các giả thiết cơ bản
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT NỘI LỰC
1. Khái niệm nội lực, ứng suất, các thành phần ứng suất, các thành phần nội lực
2. Phương pháp mặt cắt xác định các thành phần nội lực
3. Vẽ biểu đồ nội lực hệ thanh phẳng và thanh không gian
4. Liên hệ vi phân nội lực và tải trọng
5. Vẽ biểu đồ nội lực theo liên hệ vi phân
CHƯƠNG 3: KÉO, NÉN ĐÚNG TÂM
1. Khái niệm về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
2. Ứng suất trong thanh chịu kéo, nén đúng tâm
Ứng suất trên mặt cắt ngang và nghiêng
3. Biến dạng trong thanh chịu kéo, nén đúng tâm: dọc và ngang
4. Đặc trưng cơ học của vật liệu
5. Ứng suất cho phép, hệ số an toàn, điều kiện bền, ba dạng bài toán cơ bản
6. Bài toán siêu tĩnh trong kéo, nén đúng tâm
7. Thế năng biến dạng đàn hồi trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
8. Các nguyên nhân tác dụng: tải trọng, chế tạo không chính xác, nhiệt độ
1

CHƯƠNG 4: TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT
1. Khái niệm về trạng thái ứng suất tại 1 điểm
Qui ước dấu, ứng suất chính, tính chất đối ứng của ứng suất tiếp.
2. Trạng thái ứng suất phẳng:
- Phương pháp giải tích nghiên cứu trạng thái ứng suất phẳng
- Phương pháp hình học (vòng tròng Mo) nghiên cứu trạng thái ứng suất phẳng
- Trạng thái ứng suất trượt thuần túy, đơn, phẳng đặc biệt
3. Khái niệm về trạng thái ứng suất khối
4. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng (Định luật Húc tổng quát, định luật Húc khối)
CHƯƠNG 5: THUYẾT BỀN
1. Thuyết bền ứng suất pháp lớn nhất
2. Thuyết bền biến dạng dài tương đối lớn nhất
3. Thuyết bền ứng suất tiếp lớn nhất
4. Thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng lớn nhất
5. Thuyết bền Mo
CHƯƠNG 6: ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA HÌNH PHẲNG
1. Tính các đặc trưng hình học: Moment tĩnh, moment quán tính, moment quán tính độc
cực, xác định...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN THI CƠ SỞ TUYỂN SINH SĐH NĂM 2013
Ban hành theo QĐ số 2967/QĐ-ĐHBK-ĐTSĐH ngày 23 – 11– 2012
của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Bách Khoa
Tên môn thi: SỨC BỀN VẬT LIỆU
Ngành đào tạo Thạc sĩ:
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY (60580202)
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (60580205)
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (60580208)
- KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (60580212)
- KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM (ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG)
(60580204)
- QUẢN LÝ XÂY DỰNG (60580302)
CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Định nghĩa môn học
2. Khái niệm về ngoại lực, liên kết và phản lực liên kết
3. Khái niệm biến dạng và chuyển vị, các dạng chịu lực và biến dạng cơ bản
4. Các giả thiết cơ bản
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT NỘI LỰC
1. Khái niệm nội lực, ứng suất, các thành phần ứng suất, các thành phần nội lực
2. Phương pháp mặt cắt xác định các thành phần nội lực
3. Vẽ biểu đồ nội lực hệ thanh phẳng và thanh không gian
4. Liên hệ vi phân nội lực và tải trọng
5. Vẽ biểu đồ nội lực theo liên hệ vi phân
CHƯƠNG 3: KÉO, NÉN ĐÚNG TÂM
1. Khái niệm về thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
2. Ứng suất trong thanh chịu kéo, nén đúng tâm
Ứng suất trên mặt cắt ngang và nghiêng
3. Biến dạng trong thanh chịu kéo, nén đúng tâm: dọc và ngang
4. Đặc trưng cơ học của vật liệu
5. Ứng suất cho phép, hệ số an toàn, điều kiện bền, ba dạng bài toán cơ bản
6. Bài toán siêu tĩnh trong kéo, nén đúng tâm
7. Thế năng biến dạng đàn hồi trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
8. Các nguyên nhân tác dụng: tải trọng, chế tạo không chính xác, nhiệt độ
1
đề cương sức bền vật liệu 1 - Trang 2
đề cương sức bền vật liệu 1 - Người đăng: phanlequangminh281194-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề cương sức bền vật liệu 1 9 10 132