Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT

Được đăng lên bởi long-nguyen-phi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
TRUNG TÂM TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

ĐỀ CƯƠNG
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013

ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM
KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC
Công trình
Gói thầu
Hạng mục
Địa điểm

: Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện Khoa học vật liệu ứng dụng
: Ép cọc BTCT xử lý nền
: Thí nghiệm nén thử tĩnh
: Đường TL 29, Phường Thạnh Lộc , Quận 12, Tp.HCM

I. CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2009 Về việc “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; và Nghị
định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
TCVN 9393:2012 - Cọc - phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc
trục;
ASTMD 1143:1994 - Standard Test method for Piles under Static axial compressive load;
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kiến Vương cung cấp;
Chức năng, nhiệm vụ, năng lực và hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Tư vấn Kiểm
định địa chất nền móng công trình,
Mô tả cọc thí nghiệm
Cọc chịu tải trọng theo thiết kế Ptk = 65T (tấn).
Tải trọng thí nghiệm Ptn = 200%*Ptk = 130T.
Thông tin cọc thử: độ sâu mũi cọc L = 35,1 m; loại cọc 30cm x 30cm.
Số lượng cọc thử: 03 cọc.
Số đoạn cọc thử: Dự tính 3 đoạn cho mỗi cọc.
Vị trí cọc trên mặt bằng: Cọc số 150 nằm ngoài công trình, cọc số 53, cọc số 79.
Cấu tạo bằng 4 cây sắt chủ fi20 nhóm AIII, cường độ bê tông M300, B 22,5, lớp bảo vệ bê
tông a = 30cm.
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh dọc trục
áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi
công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn
không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ vật liệu rời.

2. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1 Cọc thí nghiệm (Testing piles)
Cọc được chọn trong số các cọc của móng công trình hoặc thi công riêng phục vụ mục đích
thí nghiệm.
2.2 Hệ gia tải (Loading system)
Hệ thống thiết bị để tạo tải trọng tác dụng lên đầu cọc thí nghiệm.
2.3 Hệ phản lực (Reaction system)
Hệ thống thiết bị dùng làm phản lực (để neo giữ, làm đối trọng) khi gia tải.
2.4 Tải...
TỔNG HỘI ĐỊA CHẤT VIỆT NAM
TRUNG TÂM TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH ĐỊA CHẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH
ĐỀ CƯƠNG
THÍ NGHIỆM KIỂM TRA SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013
Đề cương thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT - Người đăng: long-nguyen-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đề cương thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT 9 10 641