Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012

Được đăng lên bởi phamphuongcd11c1-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chú thích các ký hiệu trên sơ đồ:
Ký hiệu

Chức năng

Địa chỉ

CT1

Nút nhấn Start

I1.0

CT2

Nút nhấn Stop

I1.1

CB1

Cảm biến 1

I0.4

CB2

Cảm biến 2

I0.0

CB3

Cảm biến 3

I0.1

CB4

Cảm biến 4

I0.2

CB5

Cảm biến 5

I0.3

CB6

Cảm biến 6

I0.6

CB7

Cảm biến 7

I0.7

CB8

Cảm biến 8

I0.5

Q1

Tín hiệu kích Xy lanh đẩy phôi

Q0.2

Q2

Tín hiệu kích Xy lanh đẩy tay gắp

Q0.5

Q3

Tín hiệu kích tay gắp

Q0.3

Q4

Tín hiệu kích Xy lanh trượt

Q0.7

Q5

Tín hiệu kích Xy lanh đẩy đầu đo

Q0.6

Q6

Tín hiệu kích Xy lanh đẩy sản phẩm

Q1.0

Q7

Tín hiệu kích Xy lanh xoay

Q1.1

Q8

Cần gạt

Q0.4

K1

Relay điều khiển động cơ 1

Q0.0

K2

Relay điều khiển động cơ 2

Q0.1

Trạm cấp phôi.

Trạm tay gắp.

Trạm đo chiều cao sản phẩm.

...
Chú thích các ký hiệu trên sơ đồ:
Ký hiệu Chức năng Địa chỉ
CT1 Nút nhấn Start I1.0
CT2 Nút nhấn Stop I1.1
CB1 Cảm biến 1 I0.4
CB2 Cảm biến 2 I0.0
CB3 Cảm biến 3 I0.1
CB4 Cảm biến 4 I0.2
CB5 Cảm biến 5 I0.3
CB6 Cảm biến 6 I0.6
CB7 Cảm biến 7 I0.7
CB8 Cảm biến 8 I0.5
Q1 Tín hiệu kích Xy lanh đẩy phôi Q0.2
Q2 Tín hiệu kích Xy lanh đẩy tay gắp Q0.5
Q3 Tín hiệu kích tay gắp Q0.3
Q4 Tín hiệu kích Xy lanh trượt Q0.7
Q5 Tín hiệu kích Xy lanh đẩy đầu đo Q0.6
Q6 Tín hiệu kích Xy lanh đẩy sản phẩm Q1.0
Q7 Tín hiệu kích Xy lanh xoay Q1.1
Q8 Cần gạt Q0.4
K1 Relay điều khiển động cơ 1 Q0.0
K2 Relay điều khiển động cơ 2 Q0.1
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 - Người đăng: phamphuongcd11c1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012 9 10 918