Ktl-icon-tai-lieu

đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 2

Được đăng lên bởi khoai-tay-chien777
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 2
Thực hành xử lý ảnh -
Tháng 10 năm 2013
Trần Nguyễn Minh Thư (tnmthu@ctu.edu.vn ) 1
Bui 2: X lý nh cơ bn vi Qt
I. Hướng dẫn thực hành
Qt cung cấp 2 lớp chính hỗ trợ xử ảnh QImage QPixmap. QImage
dùng đđọc/ghi xử ảnh. QPixmap dùng đhiển thị với tốc độ cao (không
chớp giật khi vẽ liên tục, chẳng hạn). Có thể chuyển từ QImage sang QPixmap
ngược lại.
1. Đọc và hiển thị ảnh
Trong ví dụ này ta sẽ mở hộp hội thoại cho phép người dùng chọn 1 file ảnh, sau đó
hiển thị ảnh lên một cửa sổ mới.
Sử dụng lại dự án vừa rồi, ta sửa lại một ít tại hàm xử lý sự kiện clicked() để thực hiện
chọn và hiển thị ảnh.
Để mở hộp hội thoại cho phép chọn file ta sử dụng Hàm getOpenFile() của lớp
QFileDialog.
Để hiển thị ảnh, ta tạo một pixmap (kiểu QPixmap) từ file, tạo một label (kiểu
QLabel), gán pixmap cho label và gọi hàm show() để hiển thị ảnh.
Code chương trình trong hình bên dưới.
2. Xử lý ảnh điểm
Lý thuyết: xem phần xử lý ảnh điểm.
a. Thay đổi độ sáng tối của ảnh
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 2 - Người đăng: khoai-tay-chien777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
đề cương thực hành xử lí ảnh buổi 2 9 10 323