Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tiểu luận thi công cầu

Được đăng lên bởi Nguyễn Tám
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN
MÔN THI CÔNG CẦU
CHUYÊN ĐỀ 1: THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
1. BÊ TÔNG
1.1 Các đặc điểm chủ yếu của kết cấu BTCT
1.2 Yêu cầu về thành phần của bê tông
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng và cường độ kết cấu BTCT
1.4 Kỹ thuật Sản xuất bê tông (tại công trường, tại nhà máy)
1.5 Kỹ thuật Vận chuyển bê tông ( cự ly ngắn, cự ly vừa, cự ly xa)
1.6 Kỹ thuật đổ bê tông (trên cạn, dưới nước, khối lớn, thành mỏng, bản mỏng …)
1.7 Đầm bê tông ( khối lớn, sườn mỏng, bản mỏng)
1.8 Bảo dưỡng bê tông (tự nhiên, cưỡng bức)
2. CỐT THÉP
2.1 Các loại thép cho BTCT (yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về gia công)
2.2 Các biện pháp lắp đặt cốt thép trong kết cấu BTCT( từng thanh, thành lồng, thành bó)
2.3 Các biện pháp định vị cốt thép trong kết cấu BTCT
3. VÁN KHUÔN
3.1 Các loại ván khuôn ( theo vật liệu, theo kết cấu: cột, dầm, sàn,…)
3.2 Cấu tạo các bộ phận ván khuôn và yêu cầu kỹ thuật (cột, dầm, sàn,…)
3.3 Những ảnh hưởng của ván khuôn tới chất lượng kết cấu bê tông .
CHUYÊN ĐỀ 2 : THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
1. KHOAN TẠO LỖ
1.1. Các phương pháp khoan và thiết bị khoan
1.2. Ổn định thành lỗ bằng ống vách (cấu tạo, vị trí đặt, biện pháp hạ, rút ống vách…)
1.3. Bentonite và vai trò của bentonite (đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật, sử dụng, thu hồi…)
1.4. Vệ sinh lỗ khoan
1.5. Kiểm tra lỗ khoan
1.6. Các sự cố khi khoan và biện pháp xử lý
2. LẮP ĐẶT LỒNG CỐT THÉP
2.1. Cấu tạo các chi tiết lồng cốt thép và tác dụng của chúng
2.2. Phương pháp gia công lồng cốt thép
2.3. Phương pháp lắp hạ lồng cốt thép
2.4. Các phương pháp nối lồng cốt thép và yêu cầu kỹ thuật
2.5. Các sự cố đối với lồng cốt thép và biện pháp xử lý
3. ĐỔ BÊ TÔNG CỌC
3.1. Yêu cầu đối với bê tông cọc
3.2. Phương pháp đổ bê tông cọc
3.3. Các sự cố khi đổ bê tông cọc và biện pháp xử lý
4. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC
4.1. Kiểm tra kích thước cọc
4.2. Kiểm tra sự đồng nhất của bê tông cọc (PIT, siêu âm)
4.3. Kiểm tra cường độ bê tông cọc
4.4. Kiểm tra sức chịu tải của coạ (nén tĩnh, Octerberg, PDA)
4.5. Xử lý các khuyết tật của cọc

CHUYÊN ĐỀ 3 : THI CÔNG NHỊP CẦU GIẢN ĐƠN BẰNG BTCT LẮP GHÉP
1. CÁC DẠNG DẦM BTCT CHẾ SẴN
1.1. Theo ứng lực (BTCT thường, BTCT dự ứng lực)
1.2. Theo hình dạng mặt cắt ngang (Chữ Pi, chữ I, chữ T, chữ T ngược, lòng máng, hình hộp
2. CHẾ TẠO DẦM BTCT THƯỜNG
2.1. Công tác gia công lắp đặt cốt thép
2.2. Công tác ván khuôn
2.3. Kỹ thuật đổ bê tông dầm
3. CHẾ TẠO DẦM BTCT DUL CĂNG TRƯỚC (TIỀN ÁP)
3.1. Tác dụng và cấu tạo bệ căng
3.2. Bố trí và căng kéo cốt thép cường độ cao
3.3. Lắp đặt c...
ĐỀ CƯƠNG TIỂU LUẬN
MÔN THI CÔNG CẦU
CHUYÊN ĐỀ 1: THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
1. BÊ TÔNG
1.1 Các đặc điểm chủ yếu của kết cấu BTCT
1.2 Yêu cầu về thành phần của bê tông
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng và cường độ kết cấu BTCT
1.4 Kỹ thuật Sản xuất bê tông (tại công trường, tại nhà máy)
1.5 Kỹ thuật Vận chuyển bê tông ( cự ly ngắn, cự ly vừa, cự ly xa)
1.6 Kỹ thuật đổ bê tông (trên cạn, dưới nước, khối lớn, thành mỏng, bản mỏng …)
1.7 Đầm bê tông ( khối lớn, sườn mỏng, bản mỏng)
1.8 Bảo dưỡng bê tông (tự nhiên, cưỡng bức)
2. CỐT THÉP
2.1 Các loại thép cho BTCT (yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về gia công)
2.2 Các biện pháp lắp đặt cốt thép trong kết cấu BTCT( từng thanh, thành lồng, thành bó)
2.3 Các biện pháp định vị cốt thép trong kết cấu BTCT
3. VÁN KHUÔN
3.1 Các loại ván khuôn ( theo vật liệu, theo kết cấu: cột, dầm, sàn,…)
3.2 Cấu tạo các bộ phận ván khuôn và yêu cầu kỹ thuật (cột, dầm, sàn,…)
3.3 Những ảnh hưởng của ván khuôn tới chất lượng kết cấu bê tông .
CHUYÊN ĐỀ 2 : THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
1. KHOAN TẠO LỖ
1.1. Các phương pháp khoan và thiết bị khoan
1.2. Ổn định thành lỗ bằng ống vách (cấu tạo, vị trí đặt, biện pháp hạ, rút ống vách…)
1.3. Bentonite và vai trò của bentonite (đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật, sử dụng, thu hồi…)
1.4. Vệ sinh lỗ khoan
1.5. Kiểm tra lỗ khoan
1.6. Các sự cố khi khoan và biện pháp xử lý
2. LẮP ĐẶT LỒNG CỐT THÉP
2.1. Cấu tạo các chi tiết lồng cốt thép và tác dụng của chúng
2.2. Phương pháp gia công lồng cốt thép
2.3. Phương pháp lắp hạ lồng cốt thép
2.4. Các phương pháp nối lồng cốt thép và yêu cầu kỹ thuật
2.5. Các sự cố đối với lồng cốt thép và biện pháp xử lý
3. ĐỔ BÊ TÔNG CỌC
3.1. Yêu cầu đối với bê tông cọc
3.2. Phương pháp đổ bê tông cọc
3.3. Các sự cố khi đổ bê tông cọc và biện pháp xử lý
4. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC
4.1. Kiểm tra kích thước cọc
4.2. Kiểm tra sự đồng nhất của bê tông cọc (PIT, siêu âm)
4.3. Kiểm tra cường độ bê tông cọc
4.4. Kiểm tra sức chịu tải của coạ (nén tĩnh, Octerberg, PDA)
4.5. Xử lý các khuyết tật của cọc
Đề cương tiểu luận thi công cầu - Trang 2
Đề cương tiểu luận thi công cầu - Người đăng: Nguyễn Tám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương tiểu luận thi công cầu 9 10 665