Ktl-icon-tai-lieu

đề cương tự động hóa quá trình sản xuất

Được đăng lên bởi nvkhd1989
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 5147 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mở đầu

Để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế quốc dân, để nâng cao đời sống vật
chất và văn hoá xã hội thì cần phải áp dụng cơ khí hoá và tự động hoá vào
các quy trình sản xuất. Không có cơ khí hoá và tự động hoá thì không thể
nâng cao năng xuất lao động xã hội được. Năng xuất lao động là vấn đề chủ
yếu nhất, quan trọng nhất để đảm bảo chế độ mới thắng chế độ cũ.
Cơ khí hoá: là sự thay thế sức lực của con người bằng máy móc, để thực hiện
nhanh chóng các công việc nặng.
Tự động hoá: là hình thức cơ khí hoá ở mức độ cao, con người không trực
tiếp điều khiển quá trình sản xuất, nhiều khi cả vấn đề kiểm tra chất lượng
sản phẩm.
Hiện nay nhiều quy trình công nghệ đòi hỏi tốc độ, công suất, áp suất,
nhiệt độ rất cao…, nguy hiểm đến tính mạng của người công nhân và vì vậy
tự động hoá quá trình sản xuất phát triển là một tất yếu khách quan, đáp ứng
được sự phát triển đi lên của xã hội.

KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

GV: NGUYỄN THANH PHÚ

1

1. Máy côngcụ thông thường.
máy công cụ là những tTB, máy móc làm thay đổi hình dáng, kích
thước và độ chính xác của chi tiết được gia công ( theo thiết kế) bằng
các phương pháp công nghệ khác nhau từ phôi.
Chiếc máy công cụ đầu tiên là máy khoan gỗ, được người ai cập cổ đại
phát minh ra các đây khoảng 3000-4000 năm.
Các máy công cụ thông thường như:
+Máy cắt kim loại.
+ Máy gia công gỗ.
+ Máy gia công áp lực.
+Máy hàn.
+ Máy đúc.

KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

GV: NGUYỄN THANH PHÚ

2

CHƯƠNG I: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
1.1 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
1.1.1 Cơ khí hoá
Như chúng ta đã biết, quá trìh biến đổi vật chất bao gồm hai giai đoạn:
+ Quá trình chính (chuyển động chính): trục tiếp làm thay đổi tính chất
cơ lý, hóa, hình học ban đầu của phôI (vật thể).
+Quá trình phụ(chuyển động phụ): Không làm thay đổi trạng tháI tính
chất của đối tượng nhưng cần thiết cho quá trình thực hiện.
- Cơ khí hoá là quá trình thay thế tác động cơ bắp của con người khi thực
hiện các quá trình công nghệ hoặc các chuyển động chính bằng máy
móc.

 Nhiệm vụ người điều khiển ở đây là:
-Nghiên cứu các thông tin ban đầu về nhiệm vụ, đặc điểm quá trình
điều khiển.
-Thu thập, lưu trữ thông tin về quá trình công nghệ yêu cầu
- So sánh sự tương thích giữ thông số cho trước và thông số thực của
quá trình.
- Phân tích thông tin đã có để đưa ra lệnh điều khiển

KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

GV: NGUYỄN THANH PHÚ

3

- Tác động đến cơ cấu điều khiển.
 Như vậy cơ khí hóa không thể thay thế được con người trong các chức
năng, điều khiển, t...
Mở đầu
Để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế quốc dân, để nâng cao đời sống vật
chất và văn hoá xã hội thì cần phải áp dụng cơ khí hoá và tự động hoá vào
các quy trình sản xuất. Không có cơ khí hoá và tự động hoá thì không thể
nâng cao năng xuất lao động xã hội được. Năng xuất lao động là vấn đề chủ
yếu nhất, quan trọng nhất để đảm bảo chế độ mới thắng chế độ cũ.
Cơ khí hoá: là sự thay thế sức lực của con người bằng máy móc, để thực hiện
nhanh chóng các công việc nặng.
Tự động hoá: là hình thức cơ khí hoá ở mức độ cao, con người không trực
tiếp điều khiển quá trình sản xuất, nhiều khi cả vấn đề kiểm tra chất lượng
sản phẩm.
Hiện nay nhiều quy trình công nghệ đòi hỏi tốc độ, công suất, áp suất,
nhiệt độ rất cao…, nguy hiểm đến tính mạng của người công nhân và vì vậy
tự động hoá quá trình sản xuất phát triển là một tất yếu khách quan, đáp ứng
được sự phát triển đi lên của xã hội.
KHOA CƠ KHÍ - ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN 1
GV: NGUYỄN THANH PHÚ
đề cương tự động hóa quá trình sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương tự động hóa quá trình sản xuất - Người đăng: nvkhd1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
đề cương tự động hóa quá trình sản xuất 9 10 804