Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 45 phút môn ĐIện dân dụng bậc THPT phần Đo lường An toàn lao động

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 1/3 - Mã đề: 135

Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai
Trường THCS & THPT Bàu Hàm

Kiểm tra 45 phút - Năm học 2014-2015
Môn: Điện dân dụng THPT
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11A . . .

Mã đề: 135
Câu 1. Biện pháp đầu tiên khi xử lý người bị điện giật là:
A. Hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
B. Giải toán nạn nhân ra khỏi nguồn điện
C. Báo cho cơ sở y tế gần nhất đến cấp cứu
D. Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Câu 2. Cấu tạo chung của dụng cụ đo lường gồm:
A. Cơ cấu đo, mạch đo, kim chỉ thị, mặt số, lò xo phản và lò xo cản dịu
B. Cơ cấu đo, mạch đo, kim chỉ thị và mặt số.
C. Lò xo phản và lò xo cản dịu, cơ cấu đo, mạch đo.
D. Kim chỉ thị, mặt số, lò xo phản và lò xo cản dịu.
Câu 3. Nguyên nhân nào không gây ra tai nạn điện trong các nguyên nhân sau:
A. Không cắt điện trước khi sửa chữa đường dây và thiết bị điện đang nối với mạng điện.
B. Nô đùa gần trạm biến áp và lưới điện cao áp.
C. Ngắt điện trước khi sửa chữa mạch điện và các thiết bị điện.
D. Người làm việc chạm vào bộ phận mang điện.
Câu 4. Vai trò quan trọng của đo lường đối với nghề điện dân dụng
A. Xác định được trị số của các đại lượng điện, thông số kỹ thuật và hư hỏng của thiết bị điện.
B. Đo được điện áp, dòng điện, điện năng tiêu thụ.
C. Xác định hư hỏng, đo được điện năng tiêu thụ, điện áp, dòng điện.
D. Xác định hư hỏng trong mạch điện tử
Câu 5. Điện giật ảnh hưởng tới con người như:
A. Tác động tới hệ tuần hoàn làm tim đập chậm hơn bình thường.
B. Tác động tới hệ hô hấp.
C. Tác động tới hệ thần kinh trung ương và cơ bắp
D. Tác động tới hệ tuần hoàn
Câu 6. Tác hại của hồ quang điện với cơ thể người như thế nào:
A. Tác động tới hệ thần kinh trung ương.
B. Gây rối loạn hệ hô hấp và hệ tuần hoàn.
C. Gây co giật.
D. Gây bỏng, thương tích ngoài da do bọt kim loại bắn vào.
Câu 7. Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác 1.5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là?
A. 1.5
B. 3V
C. 4.5
D. 5V
Câu 8. Khi thấy người bị điện giật ta cấp cứu:
A. Cắt cầu dao nơi gần nhất.
B. Dùng tay kéo người bị nạn ra khỏi nguồn điện.
C. Cắt cầu dao điện và dùng vật liệu cách điện khô ráo kéo nạn nhân ra
D. Dùng các vật liệu cách điện khô ráo để kéo nạn nhân ra.
Câu 9. Ngày 01 tháng 01 năm 2009 điện năng của một hộ gia đình A theo số chỉ công tơ là 1450KWh, ngày 01

tháng 02 năm 2009 số chỉ của công tơ đó là 1635KWh thì điện năng tiêu thụ là:
A. 185KWh
B. 1635KWh
C. 195KWh
D. 1450KWh
Câu 10. Một dụng cụ đo lường có mấy bộ phận chính:
A. ...
Trang 1/3 - Mã đề: 135
Sở GD-ĐT Tỉnh Đồng Nai Kiểm tra 45 phút - Năm học 2014-2015
Trường THCS & THPT Bàu Hàm Môn: Điện dân dụng THPT
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 11A . . .
Mã đề: 135
Câu 1.
Biện pháp đầu tiên khi xử lý người bị điện giật là:
A.
Hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
B.
Giải toán nạn nhân ra khỏi nguồn điện
C.
Báo cho cơ sở y tế gần nhất đến cấp cứu
D.
Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Câu 2.
Cấu tạo chung của dụng cụ đo lường gồm:
A.
Cơ cấu đo, mạch đo, kim chỉ thị, mặt số, lò xo phản và lò xo cản dịu
B.
Cơ cấu đo, mạch đo, kim chỉ thị và mặt số.
C.
Lò xo phản và lò xo cản dịu, cơ cấu đo, mạch đo.
D.
Kim chỉ thị, mặt số, lò xo phản và lò xo cản dịu.
Câu 3.
Nguyên nhân nào không gây ra tai nạn điện trong các nguyên nhân sau:
A.
Không cắt điện trước khi sửa chữa đường dây và thiết bị điện đang nối với mạng điện.
B.
Nô đùa gần trạm biến áp và lưới điện cao áp.
C.
Ngắt điện trước khi sửa chữa mạch điện và các thiết bị điện.
D.
Người làm việc chạm vào bộ phận mang điện.
Câu 4.
Vai trò quan trọng của đo lường đối với nghề điện dân dụng
A.
Xác định được trị số của các đại lượng điện, thông số kỹ thuật và hư hỏng của thiết bị điện.
B.
Đo được điện áp, dòng điện, điện năng tiêu thụ.
C.
Xác định hư hỏng, đo được điện năng tiêu thụ, điện áp, dòng điện.
D.
Xác định hư hỏng trong mạch điện tử
Câu 5.
Điện giật ảnh hưởng tới con người như:
A.
Tác động tới hệ tuần hoàn làm tim đập chậm hơn bình thường.
B.
Tác động tới hệ hô hấp.
C.
Tác động tới hệ thần kinh trung ương và cơ bắp
D.
Tác động tới hệ tuần hoàn
Câu 6.
Tác hại của hồ quang điện với cơ thể người như thế nào:
A.
Tác động tới hệ thần kinh trung ương.
B.
Gây rối loạn hệ hô hấp và hệ tuần hoàn.
C.
Gây co giật.
D.
Gây bỏng, thương tích ngoài da do bọt kim loại bắn vào.
Câu 7.
Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác 1.5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là?
A.
1.5
B.
3V
C.
4.
5
D.
5V
Câu 8.
Khi thấy người bị điện giật ta cấp cứu:
A.
Cắt cầu dao nơi gần nhất.
B.
Dùng tay kéo người bị nạn ra khỏi nguồn điện.
C.
Cắt cầu dao điện và dùng vật liệu cách điện khô ráo
kéo nạn nhân ra
D.
Dùng các vật liệu cách điện khô ráo để kéo nạn nhân ra.
Câu 9.
Ngày 01 tháng 01 năm 2009 điện năng của một hộ gia đình A theo số chỉ công tơ là 1450KWh, ngày 01
tháng 02 năm 2009 số chỉ của công tơ đó là 1635KWh thì điện năng tiêu thụ là:
A.
185KWh
B.
1635KWh
C.
195KWh
D.
1450KWh
Câu 10.
Một dụng cụ đo lường có mấy bộ phận chính:
A.
2 bộ phận: Mạch đo và que đo
B.
bộ phận: Cơ cấu đo và mạch đo
C.
2 bộ phận: Cơ cấu đo và que đo
D.
3 bộ phận: Mạch đo, cơ cấu đo và thang đo
Câu 11.
Nguyên nhân bị điện giật do tiếp xúc với các dụng cụ điện bị hỏng cách điện là:
A.
Điện áp bước
B.
Hồ quang điện
C.
Chạm vào vật mang điện
D.
Phóng điện.
Câu 12.
Dòng điện tác dụng lên cơ thể người làm?
A.
Rối loạn hệ hô hấp, hệ tuần hoàn.
B.
Cơ rút hệ cơ, Rối loạn hệ hô hấp, hệ tuần hoàn
C.
Tê liệt hệ thần kinh, co rút hệ cơ.
Đề kiểm tra 45 phút môn ĐIện dân dụng bậc THPT phần Đo lường An toàn lao động - Trang 2
Đề kiểm tra 45 phút môn ĐIện dân dụng bậc THPT phần Đo lường An toàn lao động - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 45 phút môn ĐIện dân dụng bậc THPT phần Đo lường An toàn lao động 9 10 864