Ktl-icon-tai-lieu

Đề proe2

Được đăng lên bởi quanganh-dhbk-dn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình 4:

80.0
50.0

50.0

5.0
90.0

R10.0

15.0
18.0
15.0

40.0

100.0

4.0
12.0
R8.0
R5.0

32.0

62.0

66.0

50.0

32.0

50.0

12.0

...
Hình 4:
62.0
12.0
32.0
50.0
80.0
50.0
66.0
5.0
90.0
50.0
32.0
50.0
12.0
4.0
18.0
15.0
15.0
R10.0
40.0
R5.0
R8.0
100.0
Đề proe2 - Người đăng: quanganh-dhbk-dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề proe2 9 10 663