Ktl-icon-tai-lieu

Đề proe6

Được đăng lên bởi quanganh-dhbk-dn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình 8:
100
100

12
15

60

35

80

15

24

60

R8

R5

R50
Ø50

Ø3
0

R38
60

5
10

15

15

12

16

7

...
Hình 8:
60
12
100
Ø50
7
80
60
R8
R5
Ø
3
0
R38
R50
100
1
5
24
15
12
5
10
16
15
35
15
60
Đề proe6 - Người đăng: quanganh-dhbk-dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề proe6 9 10 228