Ktl-icon-tai-lieu

Đề proe7

Được đăng lên bởi quanganh-dhbk-dn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình 9:
A

100
80
60

A-A

70

Ø40
Ø30

C-C

Ø6

30

Ø16

15

15

50

30

R15

75

8

Ø24

R20 R12

A
15

D-D
68
52

D

30

C
30

R10

40
50

90
120

B

30

B-B
50

D

R12

90
120

50

60

120

B

5
Ø10

C

...
Hình 9:
15
D-D
D
D
C-C
C
C
B-B
BB
A-A
A
A
R12
15
5
Ø16
Ø10
50
120
30
30
50
Ø40
Ø30
Ø24
Ø6
100
80
60
30
R12
5
0
R15
R20
30
8
70
75
15
R10
68
52
60
30
50
40
120
90
120
90
Đề proe7 - Người đăng: quanganh-dhbk-dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề proe7 9 10 575