Ktl-icon-tai-lieu

Đề Sức bền vật liệu 2

Được đăng lên bởi harry2612
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi SBVL 2- Thời gian 120 phút ( đc sử dụng tài liệu) Lớp 08CD1D năm 09-10
Bài 1:
Cho hệ như hv
h=2b=40cm và P=600Kn đặt tại
góc tiết diện
YÊU CẦU;
a)Vẽ biểu đồ nội lực của hệ (1,5d)
b)Kiểm tra điều kiện bền (1,0d)
(CHỉ ra vị trí cần xét ĐK bền)
c)Xác định vị trí duong trung hoa tại mặt
cắt ngàm(0,5d)

q=50kN/m
b
h
P=600kN

4m

Cho    9kN / cm2

q
2m

Câu 2
a) Vẽ biểu đò nội lực N z và M uon , M xoan (1,5d)
b) Bỏ qua ảnh huong của lực cắt , hãy kiểm tra
điều kiện bền tại tiết diện ngàm theo thuyết
Bền thứ ba (1 đ)
2

2P

2

 td    4  [ ]
Cho q= 4kN/m ,thanh gấp khúc hình
Chữ Z có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn với đường kính
10cm, [  ] = 100kN/cm 2

2m

P

4P

1m

d=

Câu 3
Cho giá đỡ chịu tải trọng phân bố đều.
Xác định cường độ q cho phép theo điều kiện ổn
định của thanh AB. Thanh AB có đường kính
d=5cm làm bằng thép số 5 có    12kN / cm 2

1m
A

q

C
d=6cm
30°
B

Bài 4
Một trọng luong Q = 1kN rơi từ độ cao
H= 15cm xuống 1 lò xo
có đô cứng C1= 1kN/cm
được đặt tại đầu C của
tiết diện chữ nhật b=
10cm, h=20cm, L= 6m.
Gối tựa B là lò xo có độ
A
cứng C2 = 1,5kN/cm
Bỏ qua trọng lượng bản
than dầm
Tính ứng suất động lớn
nhất tại tiết diện của gối
B
Tính độ võng (động) lớn
nhất tại C
Cho môdun đàn hồi của
dần E=2.10kN/cm2

H
B
C

L

Đây là đáp án nè:
Bài 1:
8,25 kN/cm2 < 9 kN/cm2 >>> Ben
6
20
y=  x 
7
7
Bài 2:
Nz= 32
Muon 1 = 64
Muon 2 = 64
Mxoan = 32
92,6 kN/cm2 < 100kN/cm2 >>Ben
Bài 3:
0,98kN/cm
Bài 4:
Ứng suất = 2,02 kN/cm2
Độ võng = 12,1 cm

CHÚC ANH EM ÔN THI TỐT !
Mr.Tuan CD

L/2

...
b
h
q=50kN/m
P=600kN
4m
Đề thi SBVL 2- Thời gian 120 phút ( đc sử dụng tài liệu) Lớp 08CD1D năm 09-10
Bài 1:
Cho hệ như hv
h=2b=40cm và P=600Kn đặt tại
góc tiết diện
YÊU CẦU;
a)Vẽ biểu đồ nội lực của hệ (1,5d)
b)Kiểm tra điều kiện bền (1,0d)
(CH ra vị trí cần xét ĐK bền)
c)Xác định vị trí duong trung hoa tại mặt
cắt ngàm(0,5d)
Cho
2/9 cmkN
Câu 2
a) Vẽ biểu đò nội lực
z
N
uon
M ,
xoan
M (1,5d)
b) Bqua ảnh huong của lực cắt , hãy kiểm tra
điều kiện bền ti tiết diện ngàm theo thuyết
Bền thứ ba (1 đ)
][4
22
td
Cho q= 4kN/m ,thanh gấp khúc hình
Chữ Z có tiết diện mặt cắt ngang hình tròn với đường kính d=
10cm, [
] = 100kN/cm
2
Câu 3
Cho giá đỡ chịu tải trọng phân bđều.
Xác đnh cường độ q cho phép theo điều kiện ổn
đnh của thanh AB. Thanh AB đường kính
d=5cm làm bằng thép số 5 có
2/12 cmkN
2P
4P
P
q
2m
1m
2m
d=6cm
q
B
C
A
30°
1m
Đề Sức bền vật liệu 2 - Trang 2
Đề Sức bền vật liệu 2 - Người đăng: harry2612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề Sức bền vật liệu 2 9 10 919