Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI ”

Được đăng lên bởi ngongiophieudu143
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU TỪ
NHỰA PHẾ THẢI ”
NĂM HỌC 2013-2014
NHÓM: 13
LỚP: DH11H1
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LƯƠNG SƠN TÙNG
Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 9 năm 2013

1

DANH SÁCH NHÓM
1.

2

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU
1.1 Tổng quan về nhựa phế thải.
1.1.1

Định nghĩa

1.1.2

Phân loại

1.1.3

Tác hại và hiện trạng của rác thải nhựa.

1.1.3.1 Tác hại.
1.1.3.2 Hiện trạng
1.1.4

Các phương pháp xử lý nhựa phế thải.

1.1.4.1 Tái chế nhựa phế thải.
1.1.4.2 Phương pháp đốt.
1.1.4.3 Phương pháp khí hóa
1.1.4.4 Phương pháp thủy hóa.
1.1.4.5 Phương pháp nhiệt phân – Pyrolysis.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN
I Buồng đốt sơ cấp.
1.1 Nguồn nguyên liệu.
1.2 Đặc tính và công dụng của một số loại nhựa.
1.2.1 Polyetylen
1.2.2 Polyprotylen.
1.2.3 Polyvinyl clorua.
1.2.4 Polycacbonat.

3

1.2.5 Polyetylen terephthalat.
1.3 Quy trình xử lý và tái tạo nguồn chất thải.
1.3.1 Sơ đồ tổng quát của quy trình đốt rác thải
1.3.2 Thuyết minh quy trình chung
1.3.3 Mục đích của buồng đốt sơ cấp.
II. Buồng đốt thứ cấp
2.1 Nguyên liệu.
2.2 Quy trình.
2.2.1 Nhiệt phân trong điều kiện thiếu oxi.
2.2.2 Quá trình thu sản phẩm và tạo cốc.
2.3 Các phản ứng trong buồng đốt.
2.3.1 Phản ứng cracking.
2.3.2 Phản ứng caracking xúc tác.
2.4 Lò đốt và hình thức lò phản ứng tiêu biểu.
2.4.1 Hình thức lò phản ứng.

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÍ
I Xử lý khí SO2
1.1Xử lý SO2 bằng phương pháp hấp thụ
1.1.1Hấp thụ khí SO2 bằng nước
1.1.2 Hấp thụ khí SO2 bằng huyền phù CaCO3
1.2 Xử lý khí SO2 bằng amoniac.
1.3 Xử lý khí SO2 bằng magie oxit.
1.4Xử lý khí SO2 bằng kẽm oxit.
1.5 Xử lý SO2 bằng kẽm oxit kết hợp natri sunfit
1.6 Xử lý khí SO2 bằng các chất hấp thụ hữu cơ.
1.7 Hấp phụ khí SO2 bằng than hoạt tính.

II Xử lý NOx bằng phương pháp hấp thụ
2.1 Hấp thụ bằng nước.
2.2 Hấp thụ bằng kiềm và huyền phù.
4

2.3 Hấp thụ chọn lọc
III.Phương pháp hấp thụ đồng thời NOx và SO2
IV. Phương pháp xử lý khí h2s.
V. Xử Lý Khí HCL.
VI. Xử lý khí
6.1

Xử lý khí bằng phương pháp hấp thụ.

6.2

Xử lý khí

.

5

LỜI MỞ ĐẦU
Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa
cao hiện nay là vô vàn những vấn đề nảy sinh và gây nhức nhối. Trong những vấn đề đó
thì sự gia tăng lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường và sự cạn kiệt dần các nguồn
nhiên liệu hóa thạch là những vấn đề mà nhiều quốc gia không riêng gì Việt Nam phải
đau đầu.
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC & CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU TỪ
NHỰA PHẾ THẢI ”
NĂM HỌC 2013-2014
NHÓM: 13
LỚP: DH11H1
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LƯƠNG SƠN TÙNG
Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 9 năm 2013
1
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI ” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI ” - Người đăng: ngongiophieudu143
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐỀ TÀI: CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI ” 9 10 350