Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài công nghệ silicat

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ

Đề tài

CÔNG NGHỆ SILICAT
GVHD:Trần Thị Thanh Châu

DANH SÁCH NHÓM 8
1. Nguyễn Thị Thanh Thủy
2. Nguyễn Thị Tình
3. Nguyễn Ngọc Trí
4. Trương Quốc Trung

KẾT CẤU

I. GIỚI THIÊU
̣ CHUNG
VỀ THUY
̉ TINH
II. CÔNG NGHỆ SAN
̉
XUÂT
́ THUY
̉ TINH
III. TÁC HẠI VÀ TÁI CHẾ
THỦY TINH

I. GIỚI THIÊU
̣ CHUNG VỀ THUY
̉
TINH

1. Lich
̣ sử phat́
triên
̉
Thời cổ đaị







Các loại thủy tinh có nguồn gốc tự
nhiên gọi là các loại đá vỏ chai
Sử dụng từ thời kỳ đồ đá.
Được tạo ra từ các nham thạch
(magma) núi lửa.
Làm các con dao cực sắc

I. GIỚI THIÊU
̣ CHUNG VỀ THUY
̉
TINH

1. Lich
̣ sử phat́
triên
̉
Công nghệ hiện
ạiất hiện vào thế kỷ I (SCN), ở Ý
đXu



bằng phương pháp như thổi thuỷ
tinh, thổi vào khuôn và ép bằng
khuôn. Tuy nhiên rất đắt.
Sau đó, nhiều công nghệ hiện đại ra
đời, sản xuất được thủy tinh rẻ và
ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

III. TÁC HẠI VÀ TÁI CHẾ THỦY
TINH

2. Tái
chế
Đập nát

Nấu chảy

Đúc khuôn tạo SP mới

Lợi ích môi trường
Tiết kiệm nguyên liệu
Giảm nhu cầu về năng lượng
Cắt giảm khí thải CO2
Kéo dài cuộc sống lò
Không chế biến các sản phẩm
phụ

Xin cam
̉ ơn sự theo dõi
củ a
cô giáo và các bạn

...
B CÔNG TH NG ƯƠ
TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P TP.HCMƯỜ
KHOA CÔNG NGH
GVHD:Tr n Th Thanh Châu
CÔNG NGHÊ SILICAṬ
Đ tài
Đề tài công nghệ silicat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài công nghệ silicat - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài công nghệ silicat 9 10 414