Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Gạch không nung Gạch Xi măng cốt liệu Gạch Polymer Khoáng tổng hợp

Được đăng lên bởi Trần Lê Quang Ngọc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG

Đề tài:
Gạch không nung
Gạch Xi măng cốt liệu
Gạch Polymer Khoáng tổng hợp

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Huznh Thị Hạnh

Thực hiện đề tài: Nguyễn Cung Tú
MSSV: 21003842
Lớp: VP2010 Xây dựng

Tháng 12 năm 2012

Đề tài: Gạch không nung, Gạch Xi măng cốt liệu và Gạch Polymer khoáng tổnhg hợp

Mục lục:

Trang

Mục lục ............................................................................................................................ 1
I. Gạch không nung
1. Giới thiệu Gạch không nung .............................................................................. 2
2. Phân loại Gạch không nung ............................................................................... 4
II. Gạch Xi măng cốt liệu (Gạch block)
1. Giới thiệu gạch xi măng cốt liệu, một số tính chất kỹ thuật .............................. 5
2. Ưu điểm so với Gạch nung thông thường ......................................................... 6
3. Phương pháp sản xuất gạch Xi măng cốt liệu .................................................... 7
4. Một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng ............................................................ 9
5. Giá thành sản phẩm .......................................................................................... 10
III. Gạch Polymer khoáng tổng hợp
1. Giới thiệu chung ............................................................................................... 12
2. Một số ưu điểm ................................................................................................ 13
3. Nguồn nguyên liệu ............................................................................................ 14
4. So sánh tính chất, giá thành sản phẩm .............................................................. 15
Ngoài ra, bài kèm theo 3 video:
1. Quy trình sản xuất gạch Polymer khoáng tổng hợp Trung Hậu
2. Quy trình thi công gạch Xi măng cốt liệu
3. Quy trình thi công gạch Polymer khoáng tổng hợp

Nguyễn Cung Tú

Trang 1

Đề tài: Gạch không nung, Gạch Xi măng cốt liệu và Gạch Polymer khoáng tổnhg hợp

I. Khái niệm và phân loại
1. Khái niệm:
Gạch không nung là một loại gạch mà sau định hình thì tự đóng rắn đạt các chỉ số về cơ học như
cường độ nén, uốn, độ hút nước... mà không cần qua nhiệt độ, không phải sử dụng nhiệt để nung
nóng đỏ viên gạch nhằm tăng độ bền của viên gạch. Độ bền của viên gạch không nung được gia
tăng nhờ lực ép hoặc rung hoặc cả ép lẫn rung lên viên gạch và thành phần kết dính của c...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG
Đề tài:
Gạch không nung
Gạch Xi măng cốt liệu
Gạch Polymer Khoáng tổng hợp
Giáo viên hướng dẫn: 
Thực hiện đề tài: 
MSSV: 21003842
Lớp: 

Đề tài: Gạch không nung Gạch Xi măng cốt liệu Gạch Polymer Khoáng tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Gạch không nung Gạch Xi măng cốt liệu Gạch Polymer Khoáng tổng hợp - Người đăng: Trần Lê Quang Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề tài: Gạch không nung Gạch Xi măng cốt liệu Gạch Polymer Khoáng tổng hợp 9 10 971