Ktl-icon-tai-lieu

đề tài hệ thống trợ lực

Được đăng lên bởi Phan Thanh Liêm
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 4616 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo của hệ thống
lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới
Chuyên nghành: Động lực ôtô

Mã số:

Họ và tên SV

Lớp :45DLOT

: Hồ Duy Linh

MSSV:45DC281

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu : Hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử
Phạm vi nghiên cứu

: Phân tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo

của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới
Mục đích nghiên cứu : Thấy được những ưu điểm của hệ thống lái trợ
lực điều khiển điện tử so với các hệ thống lái khác

II. NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Chương 1 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI
1.1 Chức năng của hệ thống lái .
1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng.
1.1.2 Truyền các momen quay có trị số khác nhau đến các bánh
xe chủ động ở bên trái và bên phải.
1.1.3 Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên.
1.2 Các bộ phận cơ bản của hệ thông lái:
1.2.1 Vành tay lái :
+Chức năng:
+Cấu tạo:

1.2.2 Trụ lái :
+Chức năng :
+Cấu tạo:
1.2.3 Hộp số lái :
+Chức năng :
+Cấu tạo:
+Các kiểu hộp số lái:
1.2.4 Hình thang lái:
1.3 Các thông số của hệ thống lái:
1.3.1 Động học của hệ thống lái:
1.3.1.1 Tỷ số truyền của hệ thống lái:
+Tỷ số truyền của hộp số lái
+Tỷ số truyền của dẫn động lái
+Tỷ số truyền theo góc của hệ thống lái
1.3.1.2 Điều kiện không trượt khi quay vòng
1.3.2 Hình học lái:
+Khái niệm:
1.3.2.1 Góc doãng:
+Khái niệm:
+Tác dụng của góc doãng dương:
+Tác dụng của góc doãng âm
1.3.2.2 Góc nghiêng dọc
+Khái niệm:
+Ảnh hưởng của góc nghiêng dọc:
1.3.2.3 Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng
+Khái niệm:
+Tác dụng của góc nghiêng ngang:

1.3.2.4 Độ chụm đầu:
+Khái niệm:
+Tác dụng của độ chụm đầu
1.3.2.5 Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe
1.4 Các yêu cầu của hệ thống lái:
+Cho phép quay vòng xe m cách dễ dàng trên một đơn vị diện tích
ột
mặt đường nhỏ.
+Các bánh xe dẫn hướng khi ra khỏi đường vòng phải tự động quay về
trạng thái chuyển động thẳng, hoặc là để quay bánh xe về trạng thái chuyển
động thẳng chỉ cần tác động lên vành tay lái một lực nhỏ hơn lực tác động khi
lái xe vào đường vòng.
+Đối với hệ thống lái có trợ lực, phải cho phép điều khiển được xe khi
hệ thống trợ lực có sự cố.
Một số nước còn quy định một số yêu cầu cụ thể khác đối với hệ thống
lái của ôtô:
+Với hệ thống lái không có trợ lực, số vòng quay toàn bộ của vành tay
lái không được quá 5 vòng, tương ứng với góc quay của bánh xe d hướng
ẫn
phía trong về cả hai phía kể từ vị trí trung gian là 35 độ. Ở vị trí biên cầ...
ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài: Pn tích cơ sở lý thuyết và đặc điểm cấu tạo ca hệ thống
lái trợ lực điều khiển điện tử trên xe du lịch đời mới
Chuyên nghành: Động lực ôtô Mã số:
Hvà tên SV : Hồ Duy Linh Lớp :45DLOT
MSSV:45DC281
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cu : Hệ thống lái trợ lực điều khin điện t
Phm vi nghiên cu : Phân tích cơ sở thuyết và đặc điểm cấu tạo
ca hệ thống lái trợ lực điu khin điện tử trên xe du lch đời mi
Mục đích nghiên cu : Thy được những ưu đim của hệ thống lái trợ
lực điu khin điện tử so vi các hệ thng lái khác
II. NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Chương 1 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI
1.1 Chức năng ca hệ thống lái .
1.1.1 Xoay các bánh dn hướng.
1.1.2 Truyền các momen quay có trị số khác nhau đến các bánh
xe ch động ở bên trái và bên phải.
1.1.3 Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên.
1.2 Các b phận cơ bản ca hệ thông lái:
1.2.1 Vành tay lái :
+Chức năng:
+Cấu tạo:
đề tài hệ thống trợ lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài hệ thống trợ lực - Người đăng: Phan Thanh Liêm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
đề tài hệ thống trợ lực 9 10 219