Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HC07TP1

Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá

Trang

Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa kỹ thuật hóa học

Môn:

Hóa học thực phẩm

Đề tài:

GVHD: Ths Tôn Nữ Minh Nguyệt
SVTH: Phạm Thị Hoàng Anh
Tạ Phú Lộc
Dương Phong Hải

1

HC07TP1

Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá

Trang

Mục lục
I. Cấu tạo của mô mỡ .....................................................2
I. Tính chất chung của mỡ...............................................2
1.Tính chất vật lý
2.Tính chất hóa học
II. Mỡ heo.........................................................................3
1.Phương pháp thu lipid từ mỡ heo
2.Thành phần hóa học
3.Các sản phẩm từ mỡ heo
III. Mỡ bò ..........................................................................5
1.Thành phần hóa học
2.Các sản phẩm từ mỡ bò
IV. Mỡ cá...........................................................................6
1.Phương pháp thu lipid từ mỡ cá
2.Thành phần hóa học
3.Các sản phẩm từ mỡ cá
V. Nhu cầu chất béo..........................................................9
VI. Vai trò của dầu mỡ.....................................................10
VII. Tác hại dầu mỡ ....…………………………………..….11
VIII...........................................................Bảo quản dầu mỡ 11
Các tài liệu tham khảo .....................................................12

2

HC07TP1

Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá

Trang

I. Cấu tạo của mô mỡ
Mỡ động vật chứa trong mô mỡ và nội tạng của động vật. Mô mỡ được
tạo thành từ mô liên kết hình lưới xốp cùng với lượng lớn tế bào mỡ. Trong
cấu trúc của tế bào mỡ giọt mỡ chiếm thể tích lớn nhất, nhân và các thành
phần khác phân bố ở phần rìa của tế bào mỡ cạch màng lien kết. Lượng mô
mỡ, vị trí tích lũy, màu sắc, mùi vị và nhiều tính chất khác tùy thuộc vào loại
giống, tuổi, giới tính, mức độ béo của con vật và điều kiện nuôi dưỡng.
Trong cơ thể động vật lượng mô mỡ dao động trong khoảng từ 1 ÷
48%. Mỡ được tích luỹ dưới da, gần thận, trong hốc bụng, xung quanh ruột
non, giữa các bắp thịt, trong cấu tạo nguyên sinh chất tế bào cơ, trong tủy và
máu.
Thành phần chủ yếu của mô mỡ là các triglyceric. Ngoài ra còn có các
phosphatid, cholesterol, ester, sắc tố, một số vitamin và enzyme. Các acid
béo trong glyceric gồm loại no và không no, tỷ lệ khác nhau tùy vào loại gia
súc.
Giá trị sinh học của mỡ được được quyết định bởi thành phần và số
lượng các acid béo không no như linoleic, linolenic và arachidonic…
Thành phần hóa học của mô mỡ :
Lipid : 70 ÷ 97%
Protid : 0,5 ÷ 7,2%
Nước : 2 ÷ 21%
Một lượng nhỏ khoáng, vitamin.

...
HC07TP1 Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá Trang
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa kỹ thuật hóa học
Môn: Hóa học thực phẩm
Đề tài:
GVHD: Ths Tôn Nữ Minh Nguyệt
SVTH: Phạm Thị Hoàng Anh
Tạ Phú Lộc
Dương Phong Hải
1
Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề tài: Mỡ heo, mỡ bò, mỡ cá 9 10 279