Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài ngôi nhà thông minh

Được đăng lên bởi trangnguyen93bg
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2284 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...............................................................................................................1
MỞ ĐẦU..................................................................................................................3
Phần 1 ......................................................................................................................2
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÔI NHÀ THÔNG MINH TRONG THỰC
TẾ.................................................................................................................. 4
1.1 Ngôi nhà thông minh ở Việt Nam...............................................................4
1.2. Ngôi nhà thông minh Home Automation, Inc ( Viết tắt là HAI ) ………5
1.3. Thiết kế hệ thống trong nhà thông minh của công ty cổ phần giải
pháp tòa nhà thông minh .........................................................................................12
1.3.1 – Tiêu chuẩn ngôi nhà thông minh........................................................12
1.3.2. Các công đoạn thiết kế một ngôi nhà thông minh................................12
1.3.2.1 . Xây dựng hệ thống .......................................................................14
1.4 . Hướng thực hiện đề tài ..............................................................................21
Phần 2 ......................................................................................................................22
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG , HỆ THỐNG BÁO CHÁY VÀ HỆ THỐNG
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.......................................................................................22
2.1 Hệ thống chiếu sáng.....................................................................................22
2.1.1 Các khái niệm cơ bản về ánh sáng.........................................................22
2.1.2 Các hệ thống chiếu sáng .......................................................................23
2.1.2.1 Đèn sợi đốt (GLS)...........................................................................23
2.1.2.2 Đèn Halogen-Vonfam......................................................................26
2.1.2.3 Đèn huỳnh quang ............................................................................27
2.1.2.4.Đèn huỳnh quang compact...............................................................29
2.1.2.5 Đèn LED...........................................................................................30
2.1.3 Thiết kế hệ thống chiếu sáng .......................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC ...............................................................................................................1
MỞ ĐẦU..................................................................................................................3
Phần 1 ......................................................................................................................2
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÔI NHÀ THÔNG MINH TRONG THỰC
TẾ..................................................................................................................4
1.1 Ngôi nhà thông minh ở Việt Nam...............................................................4
1.2. Ngôi nhà thông minh Home Automation, Inc ( Viết tắt là HAI ) ………5
1.3. Thiết kế hệ thống trong nhà thông minh của công ty cổ phần giải
pháp tòa nhà thông minh .........................................................................................12
1.3.1 – Tiêu chuẩn ngôi nhà thông minh........................................................12
1.3.2. Các công đoạn thiết kế một ngôi nhà thông minh................................12
1.3.2.1 . Xây dựng hệ thống .......................................................................14
1.4 . Hướng thực hiện đề tài ..............................................................................21
Phần 2 ......................................................................................................................22
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG , HỆ THỐNG BÁO CHÁY HỆ THỐNG
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.......................................................................................22
2.1 Hệ thống chiếu sáng.....................................................................................22
2.1.1 Các khái niệm cơ bản về ánh sáng.........................................................22
2.1.2 Các hệ thống chiếu sáng .......................................................................23
2.1.2.1 Đèn sợi đốt (GLS)...........................................................................23
2.1.2.2 Đèn Halogen-Vonfam......................................................................26
2.1.2.3 Đèn huỳnh quang ............................................................................27
2.1.2.4.Đèn huỳnh quang compact...............................................................29
2.1.2.5 Đèn LED...........................................................................................30
2.1.3 Thiết kế hệ thống chiếu sáng ...............................................................31
2.1.4. Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả ..............................................31
2.1.5.Bảo dưỡng chiếu sáng............................................................................33
1
Đề tài ngôi nhà thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài ngôi nhà thông minh - Người đăng: trangnguyen93bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Đề tài ngôi nhà thông minh 9 10 300