Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Thiết kế, điều khiển bàn máy CNC 2

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ƯƠ
NG
BỘ CÔNG TH
THƯƠ
ƯƠNG
ƯỜ
NG CAO ĐẲ
NG KỸ THU
ẬT CAO TH
ẮNG
TR
TRƯỜ
ƯỜNG
ĐẲNG
THUẬ
THẮ
KHOA CƠ KH
KHÍÍ – BM CƠ ĐIỆN TỬ
���

ỆP:
ĐỒ ÁN TỐT NGHI
NGHIỆ

ẾT KẾ - THI CÔNG - ĐIỀU KHI
ỂN
THI
THIẾ
KHIỂ
ỤC
BÀN MÁY CNC 2 TR
TRỤ

GVHD:

ĐỖ ĐỨC VƯƠNG

SVTH :

LÊ QUANG LÂN
NGUYỄN TẤN PHƯỚC
NGUYỄN ĐẶNG HỒNG PHÚC
Lớp :CĐCĐT 08

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011

Thiết kế-thi công-điều khiển mô hình bàn máy CNC 2 trục

U
LỜI NÓI ĐẦ
ĐẦU
���
Hòa nhịp cùng với sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa thì ngành cơ khí
nước ta trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng kể. Việc nắm bắt,
nghiên cứu và ứng dụng kịp thời các công nghệ kĩ thuật phát triển, cũng như các
thiết bị, linh kiện mới là một việc quan trọng góp phần đưa đất nước ta bắt kịp tiến
độ phát triển với các nước trên thế giới.Trong xu thế ngành cơ điện tử đã được hình
thành và phát triển đã tạo sự thay đổi lớn khi biết cách phối hợp các công nghệ sẵn
có. Sự kết hợp này hình thành nhiều đặc điểm mà các ngành trước đây không có,
chính vì vậy ngành cơ điện tử ngày càng phát triển và phát huy sức mạnh của mình,
nhưng để nắm bắt được kiến thức mới thì đòi hỏi bản thân ta phải nắm vững những
kiến thức căn bản, đặt biệt là ở lĩnh vực điều khiển chính xác.
Do đó, nhóm đã thống nhất chọn đề tài “ Thiết kế- Thi công- Điều khiển mô
hình bàn máy CNC 2 trục” nhằm giới thiệu cho người đọc cách thức căn bản để
điều khiển động cơ nói riêng và thiết bị nói chung từ đó làm nền tảng để phát triển
những ứng dụng mới.
Do có sự hạn chế về thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm, mặc dù rất
cố gắng song không thể tránh khỏi những thiếu sót và sai lầm nhất định, rất mong
nhận được ý kiến xây dựng tích cực của quý thầy cô và các bạn để chúng tôi hoàn
chỉnh hơn về nội dung cũng như về hình thức.

GVHD: Đỗ Đức Vương

Trang 2

Thiết kế-thi công-điều khiển mô hình bàn máy CNC 2 trục

LỜI CẢM ƠN
���
Lời đầu tiên nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường
CĐKT Cao Thắng và đặc biệt là thầy cô của bộ môn cơ điện tử đã giảng dạy chúng
em trong suốt thời gian học tập cũng như hỗ trợ chúng em rất nhiều trong việc thực
hiện đề tài này.
Thời gian học tập tại trường là những kinh nghiệm, là hành trang quý báu giúp
chúng em tự tin hơn, vững bước hơn trong công việc sau này. Một lần nữa, em xin
chân thành cám ơn thầy Vương, các thầy cô trong trường, chúc các thầy cô luôn dồi
dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống và đào tạo nên những sinh viên giỏi giúp
ích cho xã hội. Và xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gi...
B
B
B
B
C
C
C
CÔ
Ô
Ô
ÔNG
NG
NG
NGTH
TH
TH
THƯƠ
ƯƠ
ƯƠ
ƯƠNG
NG
NG
NG
TR
TR
TR
TRƯỜ
ƯỜ
ƯỜ
ƯỜNG
NG
NG
NGCAO
CAO
CAO
CAOĐẲ
ĐẲ
ĐẲ
ĐẲNG
NG
NG
NGK
K
K
K
THU
THU
THU
THU
T
T
T
TCAO
CAO
CAO
CAOTH
TH
TH
TH
NG
NG
NG
NG
KHOA
KHOA
KHOA
KHOAC
C
C
CƠ
Ơ
Ơ
ƠKH
KH
KH
KHÍ
Í
Í
Í
BM
BM
BM
BMC
C
C
CƠ
Ơ
Ơ
ƠĐ
Đ
Đ
ĐI
I
I
I
N
N
N
NT
T
T
T
ĐỒ
ĐỒ
ĐỒ
ĐỒÁ
Á
Á
ÁN
N
N
NT
T
T
T
T
T
T
TNGHI
NGHI
NGHI
NGHI
P:
P:
P:
P:
THI
THI
THI
THI
T
T
T
TK
K
K
K
-
-
-
-THI
THI
THI
THIC
C
C
CÔ
Ô
Ô
ÔNG
NG
NG
NG-
-
-
-Đ
Đ
Đ
ĐI
I
I
I
U
U
U
UKHI
KHI
KHI
KHI
N
N
N
N
B
B
B
BÀ
À
À
ÀN
N
N
NM
M
M
MÁ
Á
Á
ÁY
Y
Y
YCNC
CNC
CNC
CNC2
2
2
2TR
TR
TR
TR
C
C
C
C
GVHD:ĐỖĐỨCVƯƠNG
SVTH:LÊQUANGLÂN
NGUYNTNPHƯỚC
NGUYNĐẶNGHNGPHÚC
Lp:CĐCĐT08
TP.HChíMinh,tháng07năm2011
Đề tài: Thiết kế, điều khiển bàn máy CNC 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Thiết kế, điều khiển bàn máy CNC 2 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề tài: Thiết kế, điều khiển bàn máy CNC 2 9 10 298