Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời làm việc độc lập

Được đăng lên bởi luckyic
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

ĐỀTÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
LÀM VIỆC ĐỘC LẬP

Giáoviênhướngdẫn:LêVănQuyện
Giáoviênduyệt:ThSNguyễnVănTấn
Sinhviênthựchiện:NgôQuangVinh
Lớp:10D2
Khoa:ĐiệnKỹThuật
Ngành:ĐiệnCôngNghiệp



Nộidungtrìnhbày:

1

Tổngquanvềhệthốngđiệnnănglượngmặttrời

2

Giớithiệuvềcácbộ biến đổi bán dẫn,mạchnạpắcquy,tính toán máy biến áp

3

Thiếtkếphầncứng,phầnmềmmạchđiềukhiển

4

Thiếtkếvàlắprápmôhình

5

Kếtluận

COMPANY LOGO



I.Tổngquanvềhệthốngđiệnnănglượngmặttrời



Pinmặttrờicòngọilàpinquangđiệnl
àthiếtbịứngdụnghiệuứngquangđi
ệntrongbándẫn(thườnggọilàhiệuứ
ngquangđiệntrong–
quangdẫn)đểtạoradòngđiệnmộtch
iềutừánhsángmặttrời.

Hệthốngpinmặttrờilàmviệcđộclập
COMPANY LOGO



II.Giớithiệuvềcácbộ biến đổi bán dẫn,mạchnạpắcquy, tính toán máy biến áp

1, Bộ biến đổi DC/DC:

Bộgiảm áp (buck)

Bộđảo dấu điện áp (buck – boost)

Bộtăng áp (boost)

Bộ biến đổi tăng – giảm áp Cúk

COMPANY LOGO



II.Giớithiệuvềcácbộ biến đổi bán dẫn,mạchnạpắcquy, tính toán máy biến áp

2,Điều khiển bộ biến đổiDC/DC:

Mạchvòng điều khiển điệnáp

Mạchvòng dòng điện phản hồi

COMPANY LOGO



II. Giới thiệu về các bộ biến đổi bán dẫn, mạch nạp ắc quy, tính toán máy biến áp

3, Bộ biến đổi DC/AC:

Sơđồ nghịch lưu nguồn áp dạng nửacầuSơđồ nghịch lưu nguồn áp dạng cầu

COMPANY LOGO



II. Giới thiệu về các bộ biến đổi bán dẫn, mạch nạp ắc quy, tính toán máy biến áp

4, Mạch nạp ắc quy:
a) Chế độ làm việc của ắc quy:
-Nạp ắcquy:
+Chếđộ nạp bìnhthường
+Chếđộ nạp hoànthiện
+Chếđộ nạp cânbằng
-Ắc quy phóng:
+Độ sâu phóng điện
+Mức độ tự phóng điện
-Các chế độ của bộ nguồn nạp acquy:
Gồm 3 chế độ:
+ Nạp với dòng không đổi
+ Nạp với áp không đổi
+ Nạp nổi.

COMPANY LOGO



II. Giới thiệu về các bộ biến đổi bán dẫn, mạch nạp ắc quy, tính toán máy biến áp

b) Cáctiêu chí lựa chọnacquy:
Việclựa chọn acquy cho hệ PV có thể dựa vào những tiêu chí sau đây:
+ Phóngsâu (phóng sâu khoảng 70 đến 80%)
+ Dòngđiện nạp/phóng thấp
+ Thờigian nạp và thời gian phóng
+ Độổn định khi nạp hay phóng
+ Thờigian tự phóng
+ Tuổithọ
+ Yêucầu bảo trì
+ Hiệuquả lưu giữ năng lượng
+ Giáthành thấp

COMPANY LOGO



II. Giới thiệu về các bộ biến đổi bán dẫn, mạch nạp ắc quy, tính toán máy biến áp



5, Tính toán máy biến áp:



2
Thiếtdiện có ích S của lõi thép, tính bằng cm : bằng thiết diện vật lý ( dài * rộng) nhân với hệ số ghép.

S = a * b * kg...
LOGO
ĐỀTÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
LÀM VIỆC ĐỘC LẬP
Giáoviênhướngdẫn:LêVănQuyện
Giáoviênduyệt:ThSNguyễnVănTấn
Sinhviênthựchiện:NgôQuangVinh
Lớp:10D2
Khoa:ĐiệnKỹThuật
Ngành:ĐiệnCôngNghiệp
Đề tài : Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời làm việc độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời làm việc độc lập - Người đăng: luckyic
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề tài : Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời làm việc độc lập 9 10 584