Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A.

Được đăng lên bởi hongphuc169@gmail.com
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4506 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Bộ Giáo Dục & Đào Tạo

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
===oOo===

**************

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN
KHOA

: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

NGÀNH

: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

HỌ VÀ TÊN SV

: BÙI THỊ THUÝ HẰNG

KHOÁ HỌC

: 2005 - 2009

MSSV: 05127034

1. Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng
Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A.
2. Nội dung KLTN:
- Thu thập số liệu nước thải đầu vào để làm cơ sở cho việc đưa ra các biện
pháp xử lý hiệu quả và hợp lý nhất, phục vụ cho việc tính toán hệ thống xử lý nước
thải của nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải bia.
- Tìm hiểu các công nghệ xử lý nước thải của vài nhà máy bia đang được áp
dụng.
- Đề xuất các phương án xử lý nước thải bia cho nhà máy bia Sài Gòn –
Quảng Ngãi.
- Tính toán kỹ thuật và kinh tế cho các phương án đề xuất.
- So sánh, lựa chọn phương án tối ưu để xây dựng hệ thống xử lý nước thải
cho nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- Lập bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.
3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu : 03/2009

Kết thúc: 07/2009

4. Họ tên Giáo viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN CỬU TUỆ
Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Khoa và Bộ môn.
Ngày

Tháng

năm 2009

Ban chủ nhiệm Khoa

Ngày

Tháng

năm 2009

Giáo Viên Hướng Dẫn

ThS. NGUYỄN CỬU TUỆ

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt nguồn thải loại A, TCVN 5945-2005

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến thầy Th.S Nguyễn
Cửu Tuệ đã tận tình chỉ dạy, hướng dẫn tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Đồng
thời, tôi xin cảm ơn thầy Bùi Quang Mạnh Anh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong thời
gian làm luận văn.
Tôi xin chân thành cám ơn ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí
Minh đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được học tập và sinh hoạt tại trường trong
suốt thời gian học.
Xin chân thành cám ơn các quý thầy cô trong khoa Công Nghệ Môi Trường đã
hết sức giúp đỡ, giảng dạy cho tôi ở những năm học vừa qua.
Xin cám ơn gia đình là nguồn động viên và là điểm tựa vững chắc đã hỗ trợ và
tạo nghị lực cho tôi trong suốt quá trình học tập.
Cuối cùng, xin cám ơn các bạn trong lớp ĐH05MT đã luôn bên tôi trong thời
gian vừa qua.
Tôi xin chân thành cám ơn!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2009
Bùi Thị Thuý Hằng

SVTH: Bùi Thị Thuý Hằng

-i-

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt nguồn thải loại A, T...
Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
**************
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
===oOo===
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN
KHOA : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN
NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
HỌ VÀ TÊN SV : BÙI THỊ THUÝ HẰNG MSSV: 05127034
KHOÁ HỌC : 2005 - 2009
1. Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử nước thải n máy bia i Gòn-Quảng
Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A.
2. Nội dung KLTN:
- Thu thập số liệu nước thải đầu vào để làm sở cho việc đưa ra các biện
pháp xử hiệu quả hợp nhất, phục vụ cho việc tính toán hệ thống xử nước
thải của nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải bia.
- Tìm hiểu các công nghệ xử lý nước thải của vài nhà máy bia đang được áp
dụng.
- Đề xuất các phương án xử lý nước thải bia cho nhày bia Sài Gòn
Quảng Ngãi.
- Tính toán kỹ thuật và kinh tế cho các phương án đề xuất.
- So sánh, lựa chọn phương án tối ưu để xây dựng hệ thống xử nước thải
cho nhà máy bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.
- Lập bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải của nhà máy.
3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu : 03/2009 Kết thúc: 07/2009
4. Họ tên Giáo viên hướng dẫn : ThS. NGUYỄN CỬU TUỆ
Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Khoa và Bộ môn.
Ngày Tháng năm 2009 Ngày Tháng năm 2009
Ban chủ nhiệm Khoa Giáo Viên Hướng Dẫn
ThS. NGUYỄN CỬU TUỆ
Đề tài : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A. - Người đăng: hongphuc169@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Đề tài : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia Sài Gòn-Quảng Ngãi đạt TCVN 5945-2005, loại A. 9 10 855