Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Thiết kế trụ sở làm việc cấp quận/huyện kết hợp nhà ở công vụ

Được đăng lên bởi quangnguyenxuan9-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CẤP QUẬN/HUYỆN
KẾT HỢP NHÀ Ở CÔNG VỤ
1/ Nhiệm vụ: Thiết kế kiến trúc công trình trụ sở làm việc cấp quận/huyện.
2/ Địa điểm: Chọn một địa điểm có thật tại địa phương nơi anh (chị) đang sinh
sống, có hình dạng khu đất theo yêu cầu nhiệm vụ đồ án.
3/ Tiêu chuẩn: TCVN 4601 -1988 - Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế
4/ Nội dung quy mô:
4.1 Khu làm việc:
Ví dụ chọn Trụ sở quận ủy/Huyện ủy, quy mô và công năng bao gồm:
- Bí thư
28-32 m2
- Phòng khách bí thư
24-28 m2
- Phó bí thư
28-32 m2
- Ban Dân vận
24- 32 m2
- Ban tổ chức
24- 32 m2
- Ban kiểm tra
24-32 m2
- Trưởng ban kiểm tra
26-30 m2
- Họp thường vụ
35-40 m2
- Trưởng ban tổ chức
24-28 m2
- Văn thư lưu trữ
24-26 m2
- Văn phòng tổng hợp
30-36 m2
- Ban tuyên giáo
28-32 m2
- Trưởng ban tuyên giáo
24-28 m2
- Chánh văn phòng
24-28 m2
- Phó văn phòng
24-28 m2
- Thủ quỹ, tài vụ
24-28 m2
- Lễ tân tiếp khách
24-28m2
- Thường trực
12-16 m2
- Hội trường
120-180 m2
- Khu WC
Theo tiêu chuẩn
* Lưu ý: Sinh viên có thể lựa chọn 1 công trình có chức năng khác (Ví dụ: Trụ
sở công an cấp quận/Huyện, UBND cấp quận/Huyện, Khu liên cơ cấp
quận/Huyện, Kho bạc hay cục thuế cấp quận/Huyện...), tìm hiểu và xây dựng
dây chuyền công năng và quy mô chức năng phòng làm việc tương ứng.

4.2 Khu nhà ở công vụ: Phục vụ việc ăn ở cho CBCNV và khách đến liên hệ công
tác
Bao gồm:
- Phòng ăn tập thể+ Khu bếp nấu
48 m2
- Khu WC chung
Theo tiêu chuẩn
- Phòng sinh hoạch chung
24-32 m2
- 6-8 Phòng ở (Có WC riêng, khu phơi quần áo)
24-32 m2
5. Một số yêu cầu chung:
- Đảm bảo tính độc lập giữa 2 khu chức năng
- Mật độ xây dựng công trình: 40-60%
- Công trình có quy mô 2-3 tầng.
- Công trình sử dụng hệ kết cấu khung sườn chịu lực.
- Yêu cầu tiện nghi sử dụng: mức độ khá
6. Yêu cầu thể hiện:
6.1 Lựa chọn các kích thước cơ bản của công trình theo mã số sinh viên, cụ
thể như sau:
Mã số sinh
viên

Bước (B)

Nhịp (L)

Bước ô cầu
thang chính

Chiều cao tầng

...............0&1

3,0 m

5,4 m

5,4 m

H tầng 1= 3,9m
H tầng 2= 3,6m
H tầng 3= 4,2m

...............3&5

3,3 m

4,8 m

4,8 m

H tầng 1= 4,2m
H tầng 2= 3,6m
H tầng 3= 4,5m

...............7&9

3,6 m

4,5 m

4,5 m

H tầng 1= 3,6m
H tầng 2= 3,3m
H tầng 3= 4,2m

...............2&4

3,9 m

4,2 m

4,2 m

H tầng 1= 4,5m
H tầng 2= 3,6m
H tầng 3= 5,4m

...............6&8

4,2 m

6,3 m

5,4 m

H tầng 1= 4,2m
H tầng 2= 3,9m
H tầng 3= 5,4m

6.2 Nội dung các bản vẽ
- Mặt bằng tổng thể

Tỷ lệ: 1/200-1/500

- Mặt bằng các tầng (Có bố trí trang thiết bị nộ...
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CẤP QUẬN/HUYỆN
KẾT HỢP NHÀ Ở CÔNG VỤ
1/ Nhiệm vụ: Thiết kế kiến trúc công trình trụ sở làm việc cấp quận/huyện.
2/ Địa điểm: Chọn một địa điểm có thật tại địa phương nơi anh (chị) đang sinh
sống, có hình dạng khu đất theo yêu cầu nhiệm vụ đồ án.
3/ Tiêu chuẩn: TCVN 4601 -1988 - Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế
4/ Nội dung quy mô:
4.1 Khu làm việc:
Ví dụ chọn Trụ sở quận ủy/Huyện ủy, quy mô và công năng bao gồm:
- Bí thư 28-32 m2
- Phòng khách bí thư 24-28 m2
- Phó bí thư 28-32 m2
- Ban Dân vận 24- 32 m2
- Ban tổ chức 24- 32 m2
- Ban kiểm tra 24-32 m2
- Trưởng ban kiểm tra 26-30 m2
- Họp thường vụ 35-40 m2
- Trưởng ban tổ chức 24-28 m2
- Văn thư lưu trữ 24-26 m2
- Văn phòng tổng hợp 30-36 m2
- Ban tuyên giáo 28-32 m2
- Trưởng ban tuyên giáo 24-28 m2
- Chánh văn phòng 24-28 m2
- Phó văn phòng 24-28 m2
- Thủ quỹ, tài vụ 24-28 m2
- Lễ tân tiếp khách 24-28m2
- Thường trực 12-16 m2
- Hội trường 120-180 m2
- Khu WC Theo tiêu chuẩn
* Lưu ý: Sinh viên có thể lựa chọn 1 công trình chức năng khác ( dụ: Trụ
sở công an cấp quận/Huyện, UBND cấp quận/Huyện, Khu liên cấp
quận/Huyện, Kho bạc hay cục thuế cấp quận/Huyện...), tìm hiểu xây dựng
dây chuyền công năng và quy mô chức năng phòng làm việc tương ứng.
Đề tài : Thiết kế trụ sở làm việc cấp quận/huyện kết hợp nhà ở công vụ - Trang 2
Đề tài : Thiết kế trụ sở làm việc cấp quận/huyện kết hợp nhà ở công vụ - Người đăng: quangnguyenxuan9-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề tài : Thiết kế trụ sở làm việc cấp quận/huyện kết hợp nhà ở công vụ 9 10 993