Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MỎ APATIT LÀO CAI

Được đăng lên bởi Lê Văn Thắng
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MỎ APATIT LÀO CAI

Nhóm6 : TRẦN XUÂN SƠN
LÊ XUÂN SƠN
LÊ VĂN THẮNG
CAO NAM THẮNG
TRƯƠNG VĂN TÀI
BÙI VĂN THANH
BÙI HUY TÂN
NGUYỄN VĂN TÂM

ChươngI
Vịtríđịalývàđiềukiệntựnhiên

Vịtríđịalý:khumỏthuộcđịaphậnxãGi
aPhú,huyệnBảoThắng,tỉnhLàoCai.

Địahình:trảidàitrênkhuvựcđồinúith
ấp,thoải,nhiềuthunglũng,điềukiệngiao
thôngkhókhăn,Diệntíchkhumỏkhoảng
2
45,56 km .

Khíhậu:chialàm2mùarõrệt,mùamưatừtháng4đếntháng10,mùakhôtừth
0
áng10đếntháng3nămsau.Nhiệtđộtrungbìnhtừ22 C0
25 C,lượngmưatừ1400 mm-1700mm,độẩmkhoảng75%

Hệthốngdòngchảy:cónhiềusuốilớnbắtnguồntừdãyPhan-xipăng,nhưNgòiBo,NgòiNhù….

CHƯƠNG II
XácĐịnhBiênGiớiMỏ
I.Nguyêntắcxácđịnhbiêngiớimỏ

Trongkhaitháclộthiênđểlấyđượckhoángsảnhữuíchtừtronglòngđấtphảitiếnhànhbóclớpđấtđáphủtrênbềmặtvàbaoquanhthânquặng.
Chiềudàylớpđấtphủcànglớn,vỉacắmcàngdốcthìkhốilượngđấtđáphảibóccànglớn.

ĐểđánhgiáđượchiệuquảkinhtếcủacácphươngánkhaitháclộthiênngườitađưarahệsốbócK gh.

I.1.XácĐịnhHệSốBócGiớiHạn
Hệsốbóccủamỏlộthiên( haycòngọilàhệsốbóckinhtếhợplý)làkhốilượngđấtđáphảibóclớnnhấtđểthuhồimộtđơnvịkhốilượngquặngv
ớigiáthànhbằngvớigiáthànhchophép.

Kgh=
C –làgiábán1tấnquặngapatit,đ/t
0
a –làgiáthànhkhaithác1tấnquặngapatit,đ/t
b-làgiáthànhbócđấtđá,đ/m

K =
gh

3

3
3 3
= 5 (m /tấn) = 5.3.16 = 15.8 (m /m )

I.2.NguyênTắcXácĐịnh

TaxácđịnhbiêngiớimỏtheonguyêntắcK

≥K ,bằngphươngphápđồthị.
gh bg

3
3 3
CóK = 5 m /tấn= 15.8 m /m .
gh

Dovỉaquặnglàquycáchchiềudàylớpđấtphủkhônglớnchínhvìthếphươngphápxácđịnhbiêngiớimỏlộthiênđượcápdụngởđâylà
dựatrênnguyêntắcK

gh

K

bg

ỞđâyhệsốbócbiêngiớiK
ngiớimỏ.

bg

làtỷsốgiữakhốilượngđấtđáphảibócvàkhốilượngquặngkhaithácđượctươngứngkhimởrộngbiê

II.CácBướcTiếnHành

XÁC ĐỊNH BIÊN

II.1.Lựachọnxácđịnhcácthôngsố v, t

v,t:Lầnlươtlàgócnghiêngbờphíaváchvàphíatrụcủamỏ

Lựachọnthôngsốv,tcũnglàvấnđềquyếtđịnhquantrọngđếnhiệuquảcủamỏlộthiên.Việcxácđịnhcácthôngsốv,tdựatrêncơsởcủac
áctínhchấtcơlýcủađấtđá,cấutạođịachấtvàđịachấtthuỷvăn.Khitachọngóctvàvnhỏthìhệsốbóccủamỏlộthiêntănglên,khichọnlớnq
uáthìbờmỏkémổnđịnhdẫnđếntrượtlởbờ.

0
0
ĐốivớimỏapatitLàoCai,đấtđácótínhchấtcơlýcứngvừavàcứng.Từđótachọn:t=70 vàv=45 sẽthoảmãnvềmặtkinhtế–
kỹthuậtnhất.

II.2.XácđịnhchiềusâukhaitháccuốicùngHC, m

1.Trêncơsởlátcắttadựngcácđườngsongsongnằmngangcáchnhaumộtkhoảngh = 15 m

2.Từcácgiaođiểmcủađườngnằmngangvớiváchvàtrụvỉa,lầnlượttừtrênxuốngdưới,kẻcácđườngxiênbiểuthịbờdừngphíaváchvàp
híatrụchotớikhigặpmặtđất.

3.TiếnhànhtíihệsốbùbiêngiớiK

V
Q

=
bg

BằngcáchđotrựctiếptrênphầnmềmAu...


 !
" !
"#$%
$%
&!%#
'(#
'(
%)#
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MỎ APATIT LÀO CAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MỎ APATIT LÀO CAI - Người đăng: Lê Văn Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH MỎ APATIT LÀO CAI 9 10 521