Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY PHI LONG HUẾ”

Được đăng lên bởi Thắm Lê
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhóm 10-QTDV – N01
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
……… ……...

BÀI TẬP NHÓM
ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SIÊU
THỊ ĐIỆN MÁY PHI LONG HUẾ”

Giáo viên hướng dẫn:

Nhóm sinh viên thưc hiện:

Nguyễn Quốc Khánh

Trương Thị Phương Thảo
Lê Văn Thảo
Lê Thị Thắm
Hoàng Ngọc Thông
Trần Thị Anh Thi
Trang 1

Nhóm 10-QTDV – N01

Huế, tháng 11 năm 2013

MỤC LỤC

Trang 2

Nhóm 10-QTDV – N01

TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY
PHI LONG HUẾ
Phần 1: Giới thiệu về công ty Phi Long
PHI LONG Computer
Tên đơn vị : Công ty TNHH điện tử và tin học Phi Long
Tên công ty (Tiếng anh) : Phi Long Electronics & Computer Co., Ltd
Trụ sở chính

: 152 Hàm Nghi, Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Điện thoại

: 0511.3816000

Fax

: 0511.3653000

Website

: 

Người đại diện : Nguyễn Khoa Long
Số di động

: 0903527527

Sản phẩm & dịch vụ : Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin: máy tính, máy in,
camera, máy ảnh, điện thoại, thiết bị mạng, laptop,...
1. Quá trình hình thành công ty
Công ty TNHH công nghệ tin học Phi Long được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1997.
Thời gian đầu công ty đặt tại 100 -102-104 Hàm Nghi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Hiện nay trụ sở giao dịch chính của công ty tại 152 Hàm Nghi với tên công ty TNHH
điện tử và tin học Phi Long. Và tháng 9 năm 2013 công ty Máy tính Phi Long đã mở chi
nhánh ở Huế tại 48 Hùng Vương, Huế.

Trang 3

Nhóm 10-QTDV – N01
Ngành nghề kinh doanh chính của Phi Long Huế là mua bán các loại máy tính, linh kiện
thiết bị ngoại vi, camera, máy ảnh và các loại điện thoại di động…
2.Quá trình phát triển của công ty
Sau khi thành lập lên từ những bước đi sơ khai công ty đã tiến hành củng cố hoạt động,
ổn định lại tổ chức, cải thiện các hình thức kinh doanh, mở rộng mạng lưới phân phối,
mở rộng mối quan hệ kinh doanh với các đơn vị ngoại thành nhằm mở rộng thị trường và
hiện nay đang là công ty hoạt động lớn nhất miền Trung về số lượng bản lẻ, phân phối
cho các công ty con các mặt hàng và linh kiện máy tính
Từ ngày thành lập công ty đã từng bước nâng cao vốn điều lệ lên hàng chục tỷ đồng với
việc mở rộng quy mô công ty đồng thời xây dựng mô hình đầu tiên tại Việt Nam về trung
tâm hổ trợ khách hàng và tổ chức sự kiện, với sự khác biệt ấn tượng từ hình thức đến
phong cách - CYBER CARE.
3. Chức năng nhiện vụ của công ty


Chức năng :
Công ty TNHH điện tử và tin học Phi Long Huế kinh doanh các mặt hàng:



Máy vi tính;



Linh kiện máy tính;



Thiết bị ngoại vi;



Điện thoại di động các loạ...
Nhóm 10-QTDV – N01



 

ĐỀ TÀI !"#$%&'()
*+,$
-./0-1234526782 39:;-230-12<34=3->2
Nguyễn Quốc Khánh Trương Thị Phương Thảo
Lê Văn Thảo
Lê Thị Thắm
Hoàng Ngọc Thông
Trần Thị Anh Thi
Trang 1
ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY PHI LONG HUẾ” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY PHI LONG HUẾ” - Người đăng: Thắm Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐỀ TÀI: “TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY PHI LONG HUẾ” 9 10 74