Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Tìm hiểu về bộ ghi dịch và IC có chức năng liên quan"

Được đăng lên bởi Thuy Trang Nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 8706 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại. Hệ thống thiết bị điện tử, mạch
điện tử, kỹ thuật điện tử-số ra đời đã làm thay đổi sâu sắc toàn bộ hoạt động sản xuất
của con người. Kỹ thuật điện tử-số đã và đang được thay thế dần kỹ thuật tương tự, và
nó đóng một vai trò then chốt trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ.
Song song với sự phát triển thần kì cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, kỹ thuật số
đã dần dần có mặt ở hầu hết tất cả các thiết bị từ thiết bị dân dụng đến thiết bị công
nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, tự động
điều khiển… Nó giải quyết được khối lượng công việc lớn, giảm kích thước của các
mạch điện tử đồng thời chúng có nhiều tính năng hơn và độ chính xác cao hơn nhiều.
Có thể nói rằng kỹ thuật số ra đời là cuộc cách mạng trong ngành kỹ thuật điện tử.
Thế kỷ 21 chứng hiến sự phát triển với tốc độ chóng mặt của khoa học-công
nghệ, nó đóng vai trò then chốt trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống vì vậy mỗi một
chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, sinh viên ngành kỹ thuật khi sống trong thế kỷ mới này,
cần phải hiểu rõ và có kiến thức về kỹ thuật số. Do đó tôi chọn đề tài “Tìm hiểu về bộ
ghi dịch và IC có chức năng liên quan” làm đề tài bài tập lớn.
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- Sinh viên bước đầu tìm hiểu về nghiên cứu khoa học.
- Hiểu được mạch logic tổ hợp.
- Nắm vững kiến thức về bộ ghi dịch.
- Phân tích được IC có chức năng tương tự.
3. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
- Trình bày về flipflop.
- Tìm hiểu về bộ ghi dịch.
- Nghiên cứu về IC có chức năng liên quan.

1

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp lý thuyết :
+ Sưu tầm tài liệu, sách tham khảo, internet...
+ Tìm kiếm các IC có chức năng như mạch được giao.
5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
- Nghiên cứu vấn đề trên cơ sở lý thuyết.
- Flip flop và bộ ghi dịch.
- IC 74HC595A
6. BỐ CỤC BÀI TẬP LỚN
- Chương 1: Tìm hiểu về Flip Flop
- Chương 2: Giới thiệu về bộ ghi dịch
- Chương 3: Tìm hiểu về IC có chức năng liên quan “IC 74HC595A”.

2

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
TÌM HIỂU VỀ FLIP FLOP
1.1 ĐỊNH NGHĨA
Trigơ trong tiếng anh gọi là Flip-Flop viết tắt là FF. Nó là một phần tử nhớ có 2
trạng thái cân bằng ổn định tương ứng với 2 mức logic 0 và 1. Dưới tác dụng của các
tín hiệu điều khiển ở lối vào, trigơ có thể chuyển về một trong hai trạng thái cân bằng,
và giữ nguyên trạng thái đó chừng nào chưa có tín hiệu điều khiển làm thay đổi trạng
thái của nó.
1.2 PHÂN LOẠI
- Theo chức năng

+ RS-FF
+ D-FF
+ T-FF

- Theo cách làm việc

+ Không đồng bộ
...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại. Hệ thng thiết bị điện tử, mạch
điện tử, kỹ thuật điện tử-số ra đời đã làm thay đổi sâu sắc toàn bộ hoạt động sản xuất
của con người. Kỹ thuật điện tử-số đã và đang được thay thế dần kỹ thuật tương tự, và
đóng một vai trò then chốt trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ.
Song song với s phát triển thần cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, k thuật số
đã dần dần mặt hầu hết tất c các thiết btừ thiết bị dân dụng đến thiết bị công
nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin liên lạc, phát thanh truyền hình, tự động
điều khiển… giải quyết được khối lượng công việc lớn, giảm kích thước của các
mạch điện tử đồng thời chúng nhiều tính năng hơn độ chính xác cao hơn nhiều.
Có thể nói rằng kỹ thuật số ra đời là cuộc cách mạng trong ngành kỹ thuật điện tử.
Thế kỷ 21 chứng hiến sự phát triển với tốc độ chóng mặt của khoa học-công
nghệ, đóng vai trò then chốt trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sốngvậy mỗi một
chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, sinh viên ngành kỹ thuật khi sống trong thế kỷ mới này,
cần phải hiểu rõcó kiến thức về kỹ thuật số. Do đó tôi chọn đề tài “Tìm hiểu về bộ
ghi dịch và IC có chức năng liên quan” làm đề tài bài tập lớn.
2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
- Sinh viên bước đầu tìm hiểu về nghiên cứu khoa học.
- Hiểu được mạch logic tổ hợp.
- Nắm vững kiến thức về bộ ghi dịch.
- Phân tích được IC có chức năng tương tự.
3. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
- Trình bày về flipflop.
- Tìm hiểu về bộ ghi dịch.
- Nghiên cứu về IC có chức năng liên quan.
1
Đề tài "Tìm hiểu về bộ ghi dịch và IC có chức năng liên quan" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Tìm hiểu về bộ ghi dịch và IC có chức năng liên quan" - Người đăng: Thuy Trang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề tài "Tìm hiểu về bộ ghi dịch và IC có chức năng liên quan" 9 10 336