Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3203 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ
THUẬT HÓA HỌC Bộ CÔNG NGHỆ THựC
PHẨM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THựC PHẨM
(MSMH: 603136)

ĐẼ TÀI

TỔNG QUAN ỨNG DỤNG
COLLAGEN TRONG THựC PHẢM

SVTH: NGUYỀN HOÀNG PHONG
MSSV: 60701792
Lóp: HC07TP2
Ngành: Công nghệ thực phẩm
GVHD: TS. NGUYỀN HOÀNG DŨNG

Thành phổ Hồ Chỉ Minh, tháng 5 năm 2011
m

ĐỒ ÁN
MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ THựC PHẨM

Đại Học Quốc Gia TP .HCM
Trường Đại học Bách Khoa Khoa
Kỹ Thuật Hóa Học Bộ Môn Công
Nghệ Thực Phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc

(MÃ số: 603136)

Họ và tên sinh viên: NGUYỄN HOÀNG PHONG Mã số sinh
viên: 60701792
1.

Đầu đề đồ án
Tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm .

2.

Nhiệm vụ (nội dun^ yêu cầu)
Tổng quan tài liệu về ứng dụng collagen trong thực phẩm.

3.

Nội dung các phần
Chương 1 - TONG QUAN VỀ COLLAGEN
1.1 Giới thiệu sơ lược về collagen
1.2 Thành phần và cấu trúc
1.3 Phân loại
1.4 Tính chất
1.5 Thu nhận collagen
1.6 ứng dụng của collagen
Chương 2 - ỨNG DỤNG COLLAGEN TRONG THựC PHẨM
2.1 Collagenbột
2.2 ứng dụng collagen trong chế biến các sản phấm thức uống
2.3 ứng dụng collagen trong chế biến các sản phẩm từ sữa
2.4 ứng dụng collagen trong chế biến thịt và thủy sản
2.5 Collagen được ứng d ụng trong nhiều sản phẩm khác nhau có tác dụng tốt cho xương

4.

Các bản vẽ và đồ thị: không

5.

Ngày giao đồ án:

6.

Ngày hoàn thành đồ án: ngày 31 tháng 05 năm 2011.

ngày 01 tháng 03 năm 2011.

Ngày ... tháng ... năm 2011

Chủ nhiệm bộ môn

Ngày ... tháng ... năm 2011

Người

hướng

Tông quan ứng dụng collagen trong thực phâm

dẫn

2

Mục lục

MỤC LỤC
1.3.1
1.3.2

ứng dụng collagen trong ức chế sự oxy hóa chất béo trong sản phẩm thịt

TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined.

Tống quan ứng dụng collagen trong thực phẩm

3

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.4.17 - Ket quả phân tích màu sắc nguyên liệu và sản phẩm theo hàm lượng
DANH MỤC HÌNH

Lời mở đầu

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng xuất khẩu thủy sản rất lớn. Năm 2006, tổng sản
lượng cá tra, cá basa của các tỉnh ĐBSCL 825.000 tấn. Đầu năm 2008, đạt 1 triệu tấn, chủ yếu
là mặt hàng cá phi lê. Tại các nhà máy chế biến thủy sản, cá tươi được lóc hai miếng phi-lê để
chế biến xuất khẩu. Phần còn lại chiếm khoảng 60% gồm da, xương, đầu, bụng, mỡ, ruột, kỳ
vi... Như vậy, sẽ có khoảng 600.000 tấn phụ phẩm sau xuất khẩu cần được xử lý. Hiện nay, mỡ
cá được nghiên cứu ứng dụng làm biodesel hoặc xuất thô sang Trung Quốc, các phần còn lại
được sản xuất thành bột cá làm th...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KỸ
THUẬT HÓA HỌC Bộ CÔNG NGHỆ THựC
PHẨM
ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THựC PHẨM
(MSMH: 603136)
ĐẼ TÀI
TỔNG QUAN ỨNG DỤNG
COLLAGEN TRONG THựC PHẢM
SVTH: NGUYỀN HOÀNG PHONG
MSSV: 60701792
Lóp: HC07TP2
Ngành: Công nghệ thực phẩm
GVHD: TS. NGUYỀN HOÀNG DŨNG
Thành phổ Hồ Chỉ Minh, tháng 5 năm 2011
m
Đề tài Tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Đề tài Tổng quan ứng dụng collagen trong thực phẩm 9 10 992