Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Tự động điều chỉnh tốc độ hỗn hợp dòng khí bằng bộ điều chỉnh đa vòng

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Trung
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3343 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn tốt nghiệp

Đề tài: Tự động điều chỉnh tốc độ
hỗn hợp dòng khí bằng bộ điều
chỉnh đa vòng

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong nhiều năm qua ngành nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển
vượt bậc. Lượng sản phẩm sản xuất ra không những cung cấp đủ nguồn lương
thực thực phẩm cho đất nước mà còn được xuất khẩu ra thị trường thế giới. Với
những thành tựu to lớn đã đạt được của ngành nông nghiệp một lượng lớn các
sản phẩm nông sản cho đất nước tiêu dùng cũng như xuất khẩu cần phải được
bảo quản. Rất nhiều nơi ở trong nước cũng như thế giới nông sản sau khi thu
hoạch không được bảo quản tốt đã ảnh hưởng rất nhiều đến phẩm chất, chất
lượng. Do vậy mà giá thành bị giảm sút, vì thế công việc bảo quản nông sản sau
thu hoạch là cần thiết và quan trọng, nó quyết định đến giá trị sản phẩm của nông
sản. Phương pháp chủ yếu và hữu hiệu cho quá trình bảo quản là quá trình sấy.
Vì tính chất đa dạng, phong phú và phức tạp của các loại hình nông sản mà
đặc điểm của chúng rất khác nhau. Đặc biệt về kỹ thuật bảo quản cũng không
giống nhau. Mặt khác sản phẩm nông nghiệp ở nước ta quanh năm bốn mùa đều
có thu hoạch thời gian bảo quản khá dài lúc nào cũng có sản phẩm để bảo quản
dự trữ. Cho nên vấn đề đặt ra là phải đảm bảo tốt chất lượng của nông sản mà
chúng ta cần bảo quản. Đối với các loại nông sản dùng làm giống để tái sản xuất
mở rộng, chúng ta phải giữ gìn tốt để tăng cường tỷ lệ nảy mầm, sức nảy mầm,
để tăng số lượng cho vụ sau. Còn đối với những nông sản dùng làm nguyên liệu
cho chế biến tiêu dùng xã hội chúng ta phải hạn chế mức thấp nhất sự giảm chất
lượng của sản phẩm. Hơn nữa việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, chịu
tác động rất lớn từ việc bảo quản. Từ những nhận định tổng quát về đặc điểm của
nông sản như trên ta thấy. Như vậy ở mỗi loại nông sản khác nhau sẽ có một đặc
tính sấy khác nhau.
Trong quá trình sấy thì nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ hỗn hợp dòng khí là các thông
số rất quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của quá trính sấy. Nó tạo

-1-

ra môi trường tác động vào vật sấy làm cho sự biến đổi sinh, lý, hoá trong vật
sấy theo một hàm nhất định nào đó, đảm bảo sau khi sấy sản phẩm phải đạt được
yêu cầu đặt ra. Hơn thế nữa chất lượng sản phẩm quyết định bởi sự ổn định của
môi trường sấy. Phương pháp ổn định các thông số trên thật sự có hiệu quả khi
áp dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật.
Ngày nay cùng với sự tiến bộ vượt bậc của ngành khoa học kỹ thuật đặc biệt
sự phát triển về công nghệ thông tin, điện, điện tử, vi xử lí, tự động h...
Luận văn tốt nghiệp
Đề tài: Tự động điều chỉnh tốc độ
hỗn hợp dòng khí bng bộ điều
chỉnh đa vòng
Đề tài: Tự động điều chỉnh tốc độ hỗn hợp dòng khí bằng bộ điều chỉnh đa vòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Tự động điều chỉnh tốc độ hỗn hợp dòng khí bằng bộ điều chỉnh đa vòng - Người đăng: Nguyen Hoang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Đề tài: Tự động điều chỉnh tốc độ hỗn hợp dòng khí bằng bộ điều chỉnh đa vòng 9 10 150