Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI AN TOÀN

Được đăng lên bởi Trandanh Vu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN: CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC PHẦN
Mã đề thi: 248

Môn thi kiểm tra: An toàn và môi trường công nghiệp (Cơ khí)
Mã học phần: 227066;
Số đvht/tín chỉ: 02
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Cơ điện tử
Trình độ đào tạo: Cao đẳng;
Hình thức đào tạo: Chính quy
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm;
Thời gian làm bài: 45 phút
Được dùng tài liệu:
;
Không được dùng tài liệu:
Tên tài liệu được tham khảo (nếu có): Không
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Sinh viên nộp lại đề thi cùng với phiếu trả lời.
(Đề thi có: 05 trang)
NỘI DUNG
TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN
Câu 1: Với trị số dòng điện xoay chiều từ 2 - 3mA con người sẽ:
A. Chưa có cảm giác
B. Ngứa, cảm thấy nóng
C. Nóng tăng nên
D. Ngón tay bị tê rất mạnh
Câu 2: Dòng điện đi từ vị trí nào đến vị trí nào là nguy hiểm nhất:
A. Từ chân qua chân
B. Từ tay qua tay
C. Từ tay trái qua chân
D. Từ tay phải qua chân
Câu 3: Các tai nạn về điện bao gồm:
A. Bị điện giật
B. Nổ và hỏa hoạn
C. Đốt cháy điện do hồ quang
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 4: Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:
A. Bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
B. Thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu
tố nguy hiểm có hại trong sản xuất và lao động.
C. Hạn chế ốm đau và giảm sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động,
đảm bảo an toàn về sức khoẻ và tính mạng người lao động.
D. Ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạo ra một điều kiện lao động thuận lợi
ngày càng được cải thiện tốt hơn.
Câu 5: Khi muốn sửa chữa về điện ta phải:
A. Ngắt điện
B. Ngắt điện và làm việc
C. Kiểm tra dụng cụ làm việc
D. Câu A và C đúng
Câu 6: Khi chọn dây dẫn cho tải tiêu thụ điện phải lưu ý như sau:
A. Chọn theo điện áp
B. Chọn theo yêu cầu sử dụng
C. Chọn theo dòng điện
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 7: Biển báo hiệu về điện thường có các loại:
A. Cấm đóng điện
B. Nguy hiểm chết người
C. Cấm trèo
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 8: Tần số dòng điện nguy hiểm nhất là:
A. < 50 Hz
B. < 200H z
C. < 600 Hz
D. < 1000 Hz

Trang 1/10 - Mã đề thi 248

Câu 9: Sử dụng dụng cụ bổ trợ hô hấp, máy cấp không khí, mặt nạ dưỡng khí khi làm việc
trong môi trường có nồng độ ôxy.
A. <18%
B. <19%
C. <20%
D. <21%
Câu 10: Thông gió là:
A. Biện pháp trao đổi nhiệt độ từ ngoài vào trong phân xưởng và ngược lại.
B. Biện pháp trao đổi không khí từ ngoài vào trong phân xưởng và ngược lại.
C. Biện pháp thoát...
Trang 1/10 - Mã đề thi 248
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN: CN KỸ THUẬT CƠ KHÍ
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC PHẦN
Mã đề thi: 248
n thi kiểm tra: An toàn và môi trường công nghiệp (Cơ khí)
học phần: 227066; S đvht/tín chỉ: 02
Ngành hc: Công nghkỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ Cơ điện t
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Hình thức đào tạo: Chính quy
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm; Thời gian làm bài: 45 phút
Được dùng tài liệu: ; Không được dùng tài liệu:
Tên tài liệu được tham khảo (nếu có): Không
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Sinh viên nộp lại đ thi cùng với phiếu trả lời.
(Đề thi có: 05 trang)
NỘI DUNG
TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN
Câu 1: Với trị số dòng điện xoay chiều từ 2 - 3mA con người sẽ:
A. Chưa có cảm giác B. Ngứa, cảm thấy nóng
C. Nóngng nên D. Ngón tay bị tê rất mạnh
Câu 2:ng điện đi từ vị trí nào đến vị trí nào nguy hiểm nhất:
A. Từ chân qua chân B. Từ tay qua tay
C. Từ tay trái qua chân D. Từ tay phải qua chân
Câu 3: Các tai nạn về điện bao gồm:
A. Bị điện giật B. Nổ và hỏa hoạn
C. Đốt cháy điện do hồ quang D. Cả ba câu trên đu đúng
Câu 4: Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:
A. Bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
B. Thông qua các biện pháp về khoa học k thuật, tổ chức, kinh tế, hội đloại trừ các yếu
tố nguy hiểm có hại trong sản xuất và lao động.
C. Hạn chế m đau giảm sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động,
đảm bảo an toàn về sức khoẻ và tính mạng người lao động.
D. Ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, tạo ra một điều kiện lao động thuận lợi
ngàyng được cải thiện tốt hơn.
Câu 5: Khi muốn sửa chữa về điện ta phải:
A. Ngắt điện B. Ngắt điện và làm việc
C. Kiểm tra dụng cụ làm việc D. Câu A và C đúng
Câu 6: Khi chọn dây dn cho tải tiêu thụ điện phải lưu ý như sau:
A. Chọn theo điện áp B. Chọn theo u cầu sử dụng
C. Chọn theo dòng điện D. Cả ba câu trên đu đúng
Câu 7: Biển báo hiệu về điện thườngcác loại:
A. Cấm đóng điện B. Nguy hiểm chết người
C. Cấm trèo D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 8: Tần số dòng điện nguy hiểm nhất là:
A. < 50 Hz B. < 200H z
C. < 600 Hz D. < 1000 Hz
ĐỀ THI AN TOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI AN TOÀN - Người đăng: Trandanh Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
ĐỀ THI AN TOÀN 9 10 899