Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi công nghệ chế biến khí

Được đăng lên bởi dangdanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ
SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CHỦ NHIỆM
KHOA

Câu1 Tính hàm lượng ẩm của dòng khí , khi biết d = 0,9.
T = 65oC
P = 50Bar
Câu2. Tính Nhiệt bắt đầu tạo thành Hidrat, và khoảng nhiệt tạo thành Hidrat của dòng
khí có d = 7,5
P = 1,5Mpa
Câu 3. Vẽ sơ đồ các phân đoạn thu được khi làm lạnh khí tự nhiên
Ghi rõ tên từng phân đoạn (tiếng Việt - Pháp hoặc Việt - Anh). (Figure 1.2)
Câu 4. Ngưng tụ ngược là gì? Vẽ sơ đồ ngưng tụ ngược.
Từ đó rút ra khoảng P,T phải tránh sự ngưng tụ ngược khi làm lạnh đẳng áp.
Câu5. Figure 3.3
a) Chú thích các thiết bị trên Sơ Đồ tách nước bằng dung môi TEG
b) Tại sao phải giới hạn to của dòng dung môi vào tháp hấp thụ trong khoảng
10 - 40oC.Giải thích.
c) Điều kiện to, P làm việc của tháp tái sinh là gì?
Câu6.Figure5.5
a) Chú thích tên các loại thiết bị trên hình (10 TB)
b) Sản phẩm đỉnh của 4 thiết bị tách Prất cao.Pcao,Ptrungbình,Pthấp.
Câu7.
a) Nêu nguyên tắc của phương pháp hấp thụ?
b) Có mấy phương pháp tách acide, tách nước.Phương pháp nào phổ biến nhất.
c) Dung môi của p2 hấp thụ vật lý có mấy loại
d) Nguyên tắc của HTVL tách hidrat, mục đích.

ĐỘNG CƠ NHIÊN LIỆU & TBVC DẦU KHÍ
1 đề thời gian 90 phút
Câu 1: Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ.
Câu 2: Tính cân bằng lực cho động cơ 4 kỳ, 4 xyline
Câu 3: Bộ phận khởi động, sơ đồ và nguyên tắc hoạt động.
Câu 4: Quá trình cháy trong động cơ xăng.

...
ĐỀ
SỐ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHỦ NHIỆM
KHOA
Câu1 Tính hàm lượng ẩm của dòng khí , khi biết d = 0,9.
T = 65
o
C
P = 50Bar
Câu2 . Tính Nhiệt bắt đầu tạo thành Hidrat, và khoảng nhiệt tạo thành Hidrat của dòng
khí có d = 7,5
P = 1,5Mpa
Câu 3 . Vẽ sơ đồ các phân đoạn thu được khi làm lạnh khí tự nhiên
Ghi rõ tên từng phân đoạn (tiếng Việt - Pháp hoặc Việt - Anh). (Figure 1.2)
Câu 4. Ngưng tụ ngược là gì? Vẽ sơ đồ ngưng tụ ngược.
Từ đó rút ra khoảng P,T phải tránh sự ngưng tụ ngược khi làm lạnh đẳng áp.
Câu5. Figure 3.3
a) Chú thích các thiết bị trên Sơ Đồ tách nước bằng dung môi TEG
b) Tại sao phải giới hạn t
o
của dòng dung môi vào tháp hấp thụ trong khoảng
10 - 40
o
C.Giải thích.
c) Điều kiện t
o
, P làm việc của tháp tái sinh là gì?
Câu6 .Figure5.5
a) Chú thích tên các loại thiết bị trên hình (10 TB)
b) Sản phẩm đỉnh của 4 thiết bị tách P
rất cao
.P
cao
,P
trungbình
,P
thấp
.
Câu7 .
a) Nêu nguyên tắc của phương pháp hấp thụ?
b) Có mấy phương pháp tách acide, tách nước.Phương pháp nào phổ biến nhất.
c) Dung môi của p
2
hấp thụ vật lý có mấy loại
d) Nguyên tắc của HTVL tách hidrat, mục đích.
Đề thi công nghệ chế biến khí - Trang 2
Đề thi công nghệ chế biến khí - Người đăng: dangdanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi công nghệ chế biến khí 9 10 870