Ktl-icon-tai-lieu

đề thi GAST sam sung

Được đăng lên bởi phanxuanminh010688-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 10 lần
•

Câu 6:
Thấy các số trong cùng 1 cột thì:
 số lớn chia số bé bằng 3 hoặc số lớn trừ số b
bằng 3.
ví dụ: 7-4=3, 3/1=3, 6/2
3, 8-5=3nên ? cũng thỏa mãn một trong 2 tính chất này có 9 thỏa mãn phép trừ (9-6=3)
Vậy d.

Câu 8:thấy trong hình có dấu tích chắc bạn cũng làm được rồi, vậy cùng xem có giống nh
u không:526=112 .
 Từ số 526 Thấy 5*2=10 & 6*2=12 Lấy: 10*10+12= 112
đúng ()
ương tự:359=195 .
 Thấy 3*5=15 & 5*9=45 Lấy: 15*10+45=
95.
 đúng791=639 .
 Thấy 7*9=63 & 9*1=27 Lấy: 63*10+27=
39.

úngnên:Với 914=? Lấy 9*1=9 & 1*4=4 Rồi: 9*10+4=94.
 Vậy đáp á
là b.
94Những cái tiếp cũng vậy nó cho để l
m dối
Câu 10Xét hình từ trái
ua phải:Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(1) = (7+5+4+8)/4=24/4=6 = Số ở trung tâm.
 Tương
tự tiếp:Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(2) = (9+8+8+3)/4=28/4=7 = Số ở t
ung tâm.
Vậy quy luật số ở trung tâm là trung bình cộng các số b
n ngoài.
Nên: ?=(2+4+9+1)/4= 16/4 = 4.
 Đáp
là c.
4Bây giờ còn 2 câu m thấy h
chuối:Câu 7.
 Mình đã cố tìm quy luật các số nhưng mãi không ra nên mạo muội đoán: Cái bài
này chả có quy luật gì liên quan giữa số trung tâm và số bên ngoài cả: Chỉ là số trung tâm thứ h
ai là số trung tâm thứ nhất trừ 13:
7-34=13.
Nên m nghĩ số tiếp là 34-13= 21.
 Rất có thể bài nó ra l
m hih
Câu 9.
M thấy bài này hơi c
vấn đề:M nghĩ đáp
n là d.
9đặt hình vị trí tr
ơng
ứng
1 32 4Hình 1: (46+45)/7= 91/7= 13 (Tổng 2 số ngoài chia số trung tâm,
ương tự:Hình 2: (21+31)/4=
52/4= 13Hình 3: (27+41)/6= 68/6 ???? không ra
ái gì cảHình 4: (73+44)/9= 117/9= 13.
 cùng bằng 13 như Hình 1,2 nên M nghĩ đáp án là d.
9)Vậy
hì trong Hình 3: phải là "37" không phải "27".
 thì (37+41)/6= 78/6 =13.

sẽ đúng!
m nghĩ người ra đề đúng chỉ sợ đánh
y nhầm.
Xin các cao thủ cho ý kiến 2
câu 7, 9-------------------------------mình chỉ có bấy nhiêu câu thôi chúng ta cùng
làm nhé.
câu 11.
ta lấy 3*6=18 chỉ lấy phần đơn vị là 8.
cứ như thế thì 1*9 =9 vậy đáp án ở
đây là 9câu 12.
 ta lấy 17+13=30.
và 19+11 cũng bằng 30, tương tự ở hàng có số cần tìm 2+
11=13 và 1+12 mới bằng 13 vậy số cần
ìm là 12

câu 13.
 làm tương tự câu 11 số cần tìm là 6
câu 14.
 tương tự số cần tìm là 0
câu 15 chưa làm được
câu 16.
 cộng tổng 5 số ta được lần lượt là 28,25,23 vậy tổng của dãy số cuối cùng phải là 22.

vậy số cần tìm là 1
câu 17 và 18 chưa làm
câu 19.
lấy các số ở hình tròn 1 nhân tương ứng với các số ở hình tròn 2 ta được các số ở hình 3
câu 20.
 là câu đơn giản nhất.
 lấy 2 số dưới cộng lại được số trên cùng vậy số cần tìm là 6
mình làm như thế không biết đúng sai t...
đề thi GAST sam sung - Người đăng: phanxuanminh010688-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi GAST sam sung 9 10 946