Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ghề hàn ( đáp án)

Được đăng lên bởi truonggiangybtcn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐỀ THI
NGHỀ HÀN
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
MÃ ĐỀ: HLT 01
Hình thức thi: Tự luận
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1 (03 điểm) Hãy cho biết cấu tạo, tác dụng của lớp thuốc bọc và cách bảo
quản que hàn hồ quang tay?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI
NGHỀ HÀN
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
MÃ ĐỀ: HLT 01

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1. Cấu tạo:

D

Gồm 2 phần:
d

TT
Câu 1
(03 điểm)

255

15

L

1

12

H×nh 1-1: CÊu t¹o que hµn
* Phần lõi thép:
Là những đoạn dây kim loại có chiều dài từ 250  450 mm tương
ứng với đường kính d = 1,6  6,0 mm
* Phần thuốc bọc:
Là phần bọc ngoài lõi thép, đó là hỗn hợp các hóa chất như: chất tạo
xỉ, chất tạo khí, chất khử ôxy, chất hợp kim hóa, chất ổn định hồ quang,
các khoáng chất, các fero hợp kim và các chất kết dính.
2. Tác dụng của lớp thuốc bọc que hàn:
- Nâng cao tính ổn định của hồ quang.
- Bảo vệ kim loại lỏng khỏi tác động của không khí ngoài môi trường.
- Bổ sung nguyên tố hợp kim để nâng cao cơ tính mối hàn.
- Khử ôxy khỏi kim loại mối hàn.
- Làm cho quá trình hàn thuận lợi, nâng cao hiệu suất làm việc.

0.2

0.1
0.5

3. Cách bảo quản que hàn:
- Que hàn phải để trong kho khô ráo và thông gió tốt. Nhiệt độ trong

0.2

kho không nhỏ quá 180C
- Khi bảo quản các loại que hàn phải kê cao (không thấp quá 300 mm),
đồng thời phải để cách vách tường lớn hơn 300 mm, đề phòng que hàn

0.2

ẩm mà biến chất.
- Kho chứa que hàn phải có thiết bị nung nóng để sấy khô que hàn.
- Nếu thấy que hàn bị ẩm thì phải sấy theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Các loại que hàn bị ẩm sau khi sấy khô đem hàn thử, nếu không phát

0.2
0.2

hiện thấy hiện tượng thuốc bọc rơi ra từng mảng, hoặc trên mối hàn

0.2

không có lỗ hơi thì chứng tỏ que hàn vẫn đảm bảo chất lượng.
- Khi làm việc ở ngoài trời đêm cần phải giữ que hàn cho tốt, đề phòng
que hàn bị ẩm mà biến chất.

0.2

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
ĐỀ THI
NGHỀ HÀN
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
MÃ ĐỀ: HLT 01
Hình thức thi: Tự luận
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1 (03 điểm) Hãy cho biết cấu tạo, tác dụng của lớp thuốc bọc và cách bảo
quản que hàn hồ quang tay?
Đề thi ghề hàn ( đáp án) - Trang 2
Đề thi ghề hàn ( đáp án) - Người đăng: truonggiangybtcn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi ghề hàn ( đáp án) 9 10 558