Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC KỲ KHỐI TCCTCK09, TCSCCK09 LẦN 2

Được đăng lên bởi Hoang Son
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Công Thương
Trường CĐKT Cao Thắng

ĐỀ THI HỌC KỲ KHỐI TCCTCK09, TCSCCK09 LẦN 2
Môn học: DAO CẮT ( Học phần 2)
Thời gian: 75 phút
I/ Lý Thuyết
Câu 1: (3 điểm)
-Trình bày và vẽ hình các yếu tố cắt khi khoan
Câu 2: (3 điểm)
-Trình bày, vẽ hình và nêu ưu và nhược điểm của phay thuận và phay nghịch
II/ Bài tập (4 điểm)
Gia công đồng thời 4 lỗ 12 trên máy khoan đứng 2A135 bằng mũi khoan
ruột gà thông thường thép gió P18, tuổi bền của dao T=45 phút, các góc độ
của dao lấy theo tiêu chuẩn. Vật liệu gia công GX15-32 có độ cứng
HB=180. Dùng phương pháp tra bảng để xác định chế độ cắt (t,s,v), biết
rằng chiều sâu lỗ khoan là 10mm.
Khoa cơ khí

TP.Hồ Chí Minh, ngày
năm2010
Giảng viên ra đề

tháng

ĐÁP ÁN ĐỀ THI
Câu 1: Trình bày và vẽ hình các yếu tố cắt khi khoan.

1/ Chiều sâu cắt (mm)
Khi khoan lỗ đặc: t= D / 2
Khi khoan lỗ có sẳn, khoét, doa: t = (D-d) / 2
2/ Bước tiến (mm/vòng)
Lượng chạy dao răng (mm/răng): Sz
Lượng chạy dao vòng (mm/vòng) : So = Sz . Z
Lượng chạy dao phút (mm/phút) : Sp = n . So
3/ Vận tốc cắt (m/phút)
V = .D.n / 1000 (m/phút)
D: đường kính của dao (mm)
n : số vòng quay của dao (vòng/phút)
4/ Chiều dày cắt a (mm)
a = Sz . sin
5/ Chiều rộng cắt b (mm)
Khi khoan lỗ đặc: b = t/ sin = D / 2sin
Khi khoan lỗ có sẳn: b = t/ sin = (D-d)/2sin

6/ Diện tích lớp cắt (mm2)
Khi khoan lỗ đặc: Fz = Sz.t = Sz.D /2
Khi khoan lỗ có sẳn: Fz = Sz.t= (D-d).Sz/2
Diện tích lớp cắt là: F= 2Fz
Câu 2: Trình bày, vẽ hình và nêu ưu và nhược điểm của phay thuận và
phay nghịch

1/ Phay thuận
+Định nghĩa: Phay thuận khi dao quay cùng chiều phương chuyển động của
máy.
Ưu điểm:
+Chiều dày cắt thay đổi từ amax  amin do đó không xảy ra sự trượt, dao đỡ
mòn, tuổi bền dao tăng.
+Có thành phần lực Pđ đè chi tiết xuống làm tăng khả năng kẹp chặt, giảm
rung động.
Nhược điểm:
+Bắt đầu cắt gọt a=amax nên xảy ra va chạm đột ngột dao dễ mẻ, rung động
tăng mạnh
+Lực Pn đẩy chi tiết theo phương chuyển động chạy dao S nên sự tiếp xúc
giữa bề mặt ren của vít me truyền lực và đai ốc có thể không liên tục làm
máy bị giật cục gây rung động.
Công dụng: Phương pháp này dùng cho gia công tinh
2/ Phay nghịch
+Định nghĩa: Phay nghịch khi dao quay ngược chiều phương chuyển động
của máy

Ưu điểm:
+Chiều dày cắt thay đổi từ amin = 0  amax do đó lực cắt tăng dần nên tránh
được rung động
+Thành phần lực Pn có xu hướng làm tăng cường sự ăng khớp giữa bề mặt
ren của vít me và đai ốc liên tục nên không gây rung động.
Nhược điểm:
+Vì bắt đầu cắt a=0 nên không xảy ra sự trượt giữa lưỡi cắt và bề...
Bộ Công Thương
Trường CĐKT Cao Thắng
ĐỀ THI HỌC KỲ KHỐI TCCTCK09, TCSCCK09 LẦN 2
Môn học: DAO CẮT ( Học phần 2)
Thời gian: 75 phút
I/ Lý Thuyết
Câu 1: (3 điểm)
-Trình bày và vẽ hình các yếu tố cắt khi khoan
Câu 2: (3 điểm)
-Trình bày, vẽ hình và nêu ưu và nhược điểm của phay thuận và phay nghịch
II/ Bài tập (4 điểm)
Gia công đồng thời 4 lỗ 12 trên máy khoan đứng 2A135 bằng mũi khoan
ruột thông thường thép gió P18, tuổi bền của dao T=45 phút, các góc đ
của dao lấy theo tiêu chuẩn. Vật liệu gia công GX15-32 độ cứng
HB=180. Dùng phương pháp tra bảng để xác đnh chế độ cắt (t,s,v), biết
rằng chiều sâu lỗ khoan là 10mm.
Khoa cơ khí TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng
năm2010
Giảng viên ra đề
ĐỀ THI HỌC KỲ KHỐI TCCTCK09, TCSCCK09 LẦN 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI HỌC KỲ KHỐI TCCTCK09, TCSCCK09 LẦN 2 - Người đăng: Hoang Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC KỲ KHỐI TCCTCK09, TCSCCK09 LẦN 2 9 10 105