Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kỳ môn dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

Được đăng lên bởi doanminhgiang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 5 lần
-1-

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
THỜI GIAN: 90 PHÚT

ĐỀ 1:
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu cầu
hay không? (0,5đ)
Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ:

a)Xác định dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (1,0đ)
b)Tìm dung sai độ đồng trục của mặt B so với mặt A. (1,0đ)
c)Ghi kí hiệu dung sai trên bản vẽ. (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm) Cho lắp ghép biết DN = dN = 9mm; Nmax = 28m; Nmin = 4m.
a)Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép. (0,5đ)
b)Xác định sai lệch giới hạn & dung sai kích thước lỗ, trục. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. (1,0đ)
Câu 4: (2 điểm) Cho kích thước 20g6
a)Để kiểm tra kích thước này ta dùng calíp nút hay calíp hàm (0,5đ).
b)Vẽ hình calíp này & tra bảng xác định kích thước đầu Q & KQ của calíp (1,0đ).
c)Trình bày phương pháp sử dụng calíp (0,5đ).

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2010
KHOA CƠ KHÍ

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Lâm

-2-

ĐÁP ÁN
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
(TCCTCK09-A,B,C)
ĐỀ 1:

Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu cầu
hay không? (0,5đ)
Giải:
Theo đề bài ra ta có lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ:
+Lỗ Ø16H7: Tra bảng 1.14 Tr.20 (tập BTDSLG) ta có:
ES = +18 m = 0,018 mm;
EI = 0
+Trục Ø16g6: Tra bảng 1.28 Tr.42 (tập BTDSLG) ta có:
es = -6 m = -0,006 mm; ei = -17 m = -0,017 mm.
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai trục và lỗ:
Kích thước giới hạn lỗ:
Dmax = DN + ES = 16 + 0,018 = 16,018 mm.
Dmin = DN + EI = 16 + 0 = 16 mm.
Dung sai kích thước lỗ: TD = ES – EI = 18 – 0 = 18 (m)
Kích thước giới hạn trục:
dmax = dN + es = 16 + (-0,006) = 15,994mm.
dmin = dN + ei = 16 + (-0,017) = 15,983mm.
Dung sai kích thước trục: Td = es – ei = -6 – (-17) = 11 (m)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào?
Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép Hình vẽ.

-3-
...
-1-
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ 1:
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø16H7/g6
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ Ø16,021 mm thì chi tiết đó đạt yêu cầu
hay không? (0,5đ)
Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ:
a)Xác định dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (1,0đ)
b)Tìm dung sai độ đồng trục của mặt B so với mặt A. (1,0đ)
c)Ghi kí hiệu dung sai trên bản vẽ. (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm) Cho lắp ghép biết D
N
= d
N
= 9mm; N
max
= 28m; N
min
= 4m.
a)Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép. (0,5đ)
b)Xác định sai lệch giới hạn & dung sai kích thước lỗ, trục. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. (1,0đ)
Câu 4: (2 điểm) Cho kích thước 20g6
a)Để kiểm tra kích thước này ta dùng calíp nút hay calíp hàm (0,5đ).
b)Vẽ hình calíp này & tra bảng xác định kích thước đầu Q & KQ của calíp (1,0đ).
c)Trình bày phương pháp sử dụng calíp (0,5đ).
(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
TP. HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2010
KHOA CƠ KHÍ GIÁO VIÊN
Nguyễn Thành Lâm
Đề thi học kỳ môn dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học kỳ môn dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo - Người đăng: doanminhgiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi học kỳ môn dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo 9 10 367